1. bookVolume 65 (2019): Issue 1 (March 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Value added in sawmilling industry in the Czech Republic

Published Online: 04 Mar 2019
Volume & Issue: Volume 65 (2019) - Issue 1 (March 2019)
Page range: 60 - 65
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2454-0358
First Published
14 Dec 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bomba, J., Böhm, M., Šedivka, P., Friess, F., Orálková, R., 2016: Influence of selected factors on the sawing capacity of sawmills in the Czech Republic. Scientia Agriculturae Bohemica, 47:174–180.10.1515/sab-2016-0025Search in Google Scholar

Detvaj J., 2003: Technologia piliarskej výroby. Vysokoškolská učebnica, Zvolen, TU, 131 p.Search in Google Scholar

Dudík, R., Riedl, M., 2015: The possibilities of using C-O-C certifications in the Czech Republic. In: Jelačić (eds.): Wood Processing and Furniture Manufacturing Challenges on the World Market and Wood-Based Energy Goes Global – Proceedings of Scientific Papers. WoodEMA, p. 229–233.Search in Google Scholar

Kovalčík, M., 2011: Profitability and competitiveness of forestry in European countries. Journal of Forest Science, 57:369–376.10.17221/138/2010-JFSSearch in Google Scholar

Kupčák, V., Šmída, Z., 2015: Forestry and wood sector and profitability development in the wood-processing industry of the Czech Republic. Journal of Forest Science, 61:244–249.10.17221/113/2014-JFSSearch in Google Scholar

Paluš, H., Parobek, J., Dudík, R., Šupín, M., 2017: Assessment of chain-of-custody certification in the Czech and Slovak Republic. Sustainability, 9:1–13.10.3390/su9101898Search in Google Scholar

Paluš, H., Parobek, J., Vlosky, R. P. et al., 2018: The status of chain-of-custody certification in the countries of Central and South Europe. European Journal of Wood and Wood Products, 76:699–710.10.1007/s00107-017-1261-0Search in Google Scholar

Pecháček, O., 2016: Aktualizace zjištění potenciálu dřevozpracujících podniků. Lesnická práce, 95:31–33.Search in Google Scholar

Pejzl, J., Slonek, L., 2006: Pilařské provozy z pohledu přidané hodnoty výroby. Lesnická práce, 85:24.Search in Google Scholar

Pražan, P., 2010: Analýza faktorů možností vývoje malých a středních pilařských provozů v ČR. Disertační práce. Praha, CZU, 129 p.Search in Google Scholar

Pražan, P., 2017: Jaké jsou v České republice pilařské kapacity a kolik jich je potřeba? Lesnická práce, 96:44–45.Search in Google Scholar

Sujová, A., Hlaváčková, P., Šafařík, D., 2015: Analýza výkonnosti drevospracujúceho priemyslu prostredníctvom pomerových ukazovatelov. Acta Facultatis Xylologiae Zvolen, 57:165–178.Search in Google Scholar

Sujová, A., Michal, J., Kupčák, V., Dudík, R., 2017: The impact of international trade of raw wood to the economic growth of forest-based sectors in the Czech and Slovak Republics, BioResoures, 12:1102–1111.10.15376/biores.12.1.1102-1111Search in Google Scholar

Šafařík, D., 2013: Konkurenceschopnost a ekonomická životaschopnost dřevozpracujícího průmyslu v České republice. In: Polster, P. (eds.): Semináře Komise lesnické ekonomiky Odboru Lesního hospodářství ČAZV. Sborník referátů ze seminářů s mezinárodní účastí Plumlov, Strážné. Praha, ČZU, p. 21–28.Search in Google Scholar

Šedivka, P., 2009: Estimation of Technical Efficiency in Production Technologies of Czech Sawmills. Drvna Industrija, 60:197–207.Search in Google Scholar

APICON, 2016: Analýza dopadů zvýšení objemu dříví zpracovávaného na území České republiky. In: Lesy České republiky, s. p. [online]. Available at: https://lesycr.cz/wp-content/uploads/2016/12/zpracovatelsky-potencial-web.pdfSearch in Google Scholar

ARES, 2018: Přehled vybraných ekonomických subjektů. Administrativní registr ekonomických subjektů [online]. Praha, Ministerstvo financí. Available at: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.czSearch in Google Scholar

Ministerstvo spravedlnosti ČR, 2017: Companies register (Veřejný rejstřík a Sbírka listin) [online]. Available at: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrikSearch in Google Scholar

Český statistický úřad, 2017: Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Available at: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_naceSearch in Google Scholar

National Forestry Programme. (Národní lesnický program pro období do roku 2013: hlavní zásady společné zemědělské politiky, tržní politiky a politiky rozvoje venkova). Brandýs nad Labem, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, 2008.Search in Google Scholar

Ministry of Industry and Trade, 2006: Panorama of the Manufacturing Industry of The Czech Republic. Praha, Ministerstvo průmyslu a obchodu.Search in Google Scholar

Ministry of Agriculture, 2017: Report on the state of forests and forestry in the Czech Republic. Praha, Ministerstvo zemědělství ČR, 132 p.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD