1. bookVolume 17 (2021): Issue 2 (June 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-3454
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Evaluation of Technical Efficiency in Financial Dimension of Private Medical Entities in Podkarpackie Voivodhip – DEA Approach

Published Online: 30 Jun 2021
Volume & Issue: Volume 17 (2021) - Issue 2 (June 2021)
Page range: 24 - 31
Received: 10 Dec 2020
Accepted: 10 May 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-3454
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

The major aim of this paper is to assess technical efficiency of private medical entities. Technical efficiency refers to the capacity of a medical entity to obtain the maximum output for a particular set of inputs. The article presents results of research study on technical efficiency of 33 medical entities using the Data Envelopment Analysis method (DEA) which allows the use of multiple inputs/outputs without imposing any functional form on data or making assumptions of inefficiency. The research study was carried out in years 2011–2016 on medical entities from Podkarpackie voivodship. The analysis was conducted based on the CCR input-oriented model.

Keywords

JEL Classification

Charnes, A., Cooper, W.W. & Rhodes, E. (1978). Measuring the Efficiency of Decision Making Units. European Journal of Operational Research, 2(6), 429-444.10.1016/0377-2217(78)90138-8 Search in Google Scholar

Chilingerian, J.A. (1994). Exploring why Some Physicians Hospital Practices are More Efficient: Taking DEA inside the Hospital. In A. Charnes, W.W. Cooper, A.Y. Lewin, L.M. Seiford (Eds.), Data Envelopment Analysis: Theory, Methodology and Application (pp. 167-194). Boston: Kluwer Academic Publishers. Search in Google Scholar

Cheng, Z., Cai, M., Tao, H., He, Z., Lin, X., Lin, H, Zuo, Y. (2016). Efficiency and Productivity Measurement of Rural Township Hospitals in China: a Bootstrapping Data Envelopment Analysis. BMJ Open. 6(11), 1–11.10.1136/bmjopen-2016-011911 Search in Google Scholar

Debreu, G. (1951).The Coefficient of Resource Utilization. Econometrica, 19(3), 273-292.10.2307/1906814 Search in Google Scholar

Domagała, A. (2007). Metoda Data Envelopment Analysis jako narzędzie badania względnej efektywności technicznej. Badania Operacyjne i Decyzje, No. 3-4, 21-34. Search in Google Scholar

Farell, J.M. (1957). The Measurement of Productive Efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. Series A, 120 (3), 253-290.10.2307/2343100 Search in Google Scholar

Fragkiadakis, G, Doumpos, M., Zopounidis, C., Germain, C. (2016). Operational and Economic Efficiency Analysis of Public Hospitals in Greece. Ann Oper Res., 247(2), 787–806.10.1007/s10479-014-1710-7 Search in Google Scholar

Hollingsworth, B. & Parkin, D. (2001).The Efficiency of the Delivery of Neonatal Care in the UK. Journal of Public Health Medicine, No. 23, 7–50.10.1093/pubmed/23.1.47 Search in Google Scholar

Hollingsworth, B. (2003). Non-Parametric and Parametric Applications Measuring Efficiency in Health Care. Health Care Management Science, 6(4), 203-218.10.1023/A:1026255523228 Search in Google Scholar

Jacobs, R., Smith, P.C., Street, A. (2013). Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia. Warszawa: ABC Wolters Kluwer Business. Search in Google Scholar

Jewczak, M.& Żółtaczek, A. (2011).Ocena efektywności technicznej podmiotów sektora opieki zdrowotnej w Polsce w latach 1999–2009 w ujęciu przestrzenno-czasowym na przykładzie szpitali ogólnych. Problemy Zarządzania, Vol. 9, 3(33). Search in Google Scholar

Kohl, S., Schoenfelder, J., Fügener, A. & Brunner, J. (2019). The Use of Data Envelopment Analysis (DEA) in Healthcare with a Focus on Hospitals. Health Care Management Science. No. 2, 245-286. DOI: 10.1007/s10729-018-9436-8.10.1007/s10729-018-9436-8 Search in Google Scholar

Kosmaczewska, J. (2011). Analiza efektywności gospodarowania gmin wiejskich w kontekście rozwoju funkcji turystycznej z wykorzystaniem metody DEA. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Issue 90, 131-141. Search in Google Scholar

Kudła, J. (2006). Efektywność i jakość w nieparametrycznych badaniach banków. In Kudła, J., Opolski, K. (eds.). Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu.pl. Search in Google Scholar

Kujawska, J. (2013).Efektywność zmian finansowania szpitali. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 319,147-157.10.15611/pn.2013.319.13 Search in Google Scholar

Linna, M., Häkkinen, U. (1998). Determinants of Cost Efficiency of Finnish Hospitals: a Comparison of DEA and SFA, Systems Analysis Laboratory Research Report A78, Helsinki University of Technology. Search in Google Scholar

Łyszczarz, B. (2009). Efektywność wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej w Polsce - perspektywa regionalna. Myśl Ekonomiczna i Prawna, tom 24, Warszawa: Oficyna Wydawnicza WHiP im. Ryszarda Łazarskiego. Search in Google Scholar

Łyszczarz, B. (2010). The Estimation of Efficiency of Health Care in CEE and CIS Countries Using the Semi-parametric Approach. Referat zaprezentowany w ramach 8th European Conference on Health Economics, Finland. Search in Google Scholar

Łyszczarz, B. (2014). Ocena efektywności systemów opieki zdrowotnej w krajach OECD. Warszawa: Wolters Kluwer. Search in Google Scholar

Maniadakis, N., Thanassoulis, E. (2000). Assessing Productivity Changes in UK Hospitals Reflecting Technology And Input Prices. Applied Economics, nr 32,1575–1589.10.1080/000368400418970 Search in Google Scholar

Kontodimopoulos, N., Niakas, D. (2005). Efficiency Measurement of Hemodialysis Units in Greece with Data Envelopment Analysis. Health Policy, 71 (2005), 195–204. Search in Google Scholar

Maniadakis, N., Hollingsworth, B., Thanassoulis, E. (1999). The Impact of the Internal Market on Hospital Efficiency, Productivity and Service Quality. Health Care Management Science, nr 2, 75–85.10.1023/A:1019079526671 Search in Google Scholar

Martić, M.M. & Novakovic, S. (2009). Data Envelopment Analysis - Basic Models and their Utilization. Organizacija, 42(2), 37-43.10.2478/v10051-009-0001-6 Search in Google Scholar

Nazarko, J., Komuda, M., Kuźmicz, K., Szubzda, E. & Urban, J. (2008). Metoda DEA w badaniu efektywności instytucji sektora publicznego na przykładzie szkół wyższych. Badania Operacyjne I Decyzje, No. 4, 89-105. Search in Google Scholar

Opolski, K., Podgórska, J. & Leśniowska-Gontarz, M. (2019). Quality Criterion in Measuring the Efficiency of Health Facilities. JMFS, No. 35, 81-92.10.33119/JMFS.2018.35.5 Search in Google Scholar

Ozcan, Y.A., Cotter, J.J. (1994). An Assessment of Efficiency of Area Agencies on Aging in Virginia through Data Envelopment Analysis. The Gerontologist, No. 34, 363–370.10.1093/geront/34.3.363 Search in Google Scholar

Podgórska, J. (2018). Technical Efficiency of Polish Independent Public Health Care Centres: Data Envelopment Analysis Approach. Barometr Regionalny. Analizy I Prognozy, T. 16, No. 1, 123-132. Search in Google Scholar

Puig-Junoy, J. (1998a). Measuring Health Production Performance in the OECD. Applied Economics Letters, No. 5, 255–259.10.1080/135048598354933 Search in Google Scholar

Puig-Junoy, J. (1998b). Technical Efficiency in the Clinical Management of Critically Ill Patients. Health Economics, No 7, 263–277.10.1002/(SICI)1099-1050(199805)7:3<263::AID-HEC320>3.0.CO;2-I Search in Google Scholar

Rebba, V., Rizzi, D. (2006). Measuring Hospital Efficiency through Data Envelopment Analysis when Policy-makers’ Preferences Matter. An Application to a Sample of Italian NHS Hospitals, Working Paper. Search in Google Scholar

Rój, J. (2011). Znaczenie czynnika finansowego w rozwoju technologii medycznych w klinice uniwersyteckiej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Search in Google Scholar

Stefko, R., Gavurova, B. & Kocisova, K. (2018). Healthcare Efficiency Assessment using DEA Analysis in the Slovak Republic. Health Economics Review, 8, 6 https://doi.org/10.1186/s13561-018-0191-9.10.1186/s13561-018-0191-9 Search in Google Scholar

Tavares, G. (2002). A Bibliography of Data Envelopment Analysis (1978–2001). Rutgers Center for Operations Research Rutgers University. Search in Google Scholar

Wardzińska, K. (2012). Stochastyczna analiza graniczna – przegląd zastosowań. Economics and Management, No. 4, 123-134. Search in Google Scholar

Żółtaczek, A. (2014). Efektywność i konkurencyjność systemów opieki zdrowotnej krajów Unii Europejskiej. Przegląd Statystyczny, Issue 1, 79-94. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo