1. bookVolume 53 (2019): Issue 1 (January 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-286X
First Published
20 Nov 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

State of the Art of “Amphibian” Localities of the Letovice Subbasin (Boskovice Basin, Czech Republic)

Published Online: 27 Jul 2020
Volume & Issue: Volume 53 (2019) - Issue 1 (January 2019)
Page range: 13 - 24
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1805-286X
First Published
20 Nov 2014
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Augusta, J. 1926a. Fauna v permu boskovické brázdy. Věstník klubu přírodovědeckého v Pros-tějově za rok 1922–25 19, 25–40.Search in Google Scholar

Augusta, J. 1926b. Příspěvek k poznání povahy střední části Boskovické brázdy. Sborník Státního geologického ústavu československé republiky 6, 143–220.Search in Google Scholar

Augusta, J. 1931. O fosilních rybách v permu boskovické brázdy. Od Horácka k Poddyjí 8, 357–363.Search in Google Scholar

Augusta, J. 1933a. Z dějin geologického a paleontologického badání v permokarbonu boskovické brázdy. Věstník klubu přírodovědeckého v Pros-tějově 23, 15–51.Search in Google Scholar

Augusta, J. 1933b. O vyhynulých krytolebcích (Stegocephalech) a jejich zástupcích ve spodním permu moravském. Příroda 26(5), 120–128.Search in Google Scholar

Augusta, J. 1936. Die Stegocephalen aus dem unteren perm der Boskovicer Furche in Mahren. Práce geolicko-paleontologického Ústavu Karlovy Univerzity v Praze, 1–64.Search in Google Scholar

Augusta, J. 1937a. Z dějin stratigrafického výzkumu permokarbonu kamenouhelné pánve rosickooslavanské. Hornický věstník a hornické a hutnické listy 1937, 1–15, 23–24.10.1080/01619563709535398Search in Google Scholar

Augusta, J. 1937b. Über die Arten der Gattung Callipteris Bgt. aus dem Oberkarbon des Steinkohlenbeckens von Rosice und Oslavany in Mahren (Tschechoslowakei). Zentralblatt für Mineralogie, Teil II, 223–229.Search in Google Scholar

Augusta, J. 1948. Dnešní stav našich znalostí o stegocephalech z moravského spodního permu. Přírodovědní Sborník ostravského kraje 9, 81–101.Search in Google Scholar

Augusta, J., Pokorný, V. 1951. Zpráva o paleontologických výzkumech v permu Boskovické brázdy. Věstník Ústředního ústavu geologického, XXVI, 6–9.Search in Google Scholar

Daňková, S. 1950. Flora ze spodního permu u Bačova (Morava). Sborník Státního geologického ústavu Československé republiky, Oddíl paleontologický 17, 181–192.Search in Google Scholar

Dostál, O. 2003a. Paleontologie lokality Obora. 75 pp. M.Sc. thesis. Masaryk University. Brno.Search in Google Scholar

Dostál, O. 2003b. Zástupci čeledi discosauriscidae (Romer 1947) na lokalitě Obora. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2002 10, 40–43.Search in Google Scholar

Gilíková, H. 2007. Foto – Bačov. In: Fotoarchiv České geologické služby [online databáze]. Česká geologická služba [cit. 2019-07-04]. Available at http://www.geology.cz/foto/14074Search in Google Scholar

Havlena, V. 1955. Vývoj stratigrafie permokarbonských uhelných oblastí Čech a Moravy. 100 pp. Ústřední ústav geologický. Praha.Search in Google Scholar

Havlena, V., Špinar, Z. 1956a. Stratigrafie permských uloženin v území mezi Bačovem a Svitavkou na Moravě. Sborník Ústředního ústavu geologického 22, 7–48.Search in Google Scholar

Havlena, V., Špinar, Z. 1956b. Biostratigrafický výzkum permu střední části Boskovické brázdy. Věstník Ústředního ústavu geologického 27, 123–125.Search in Google Scholar

Havlena V., Špinar Z. 1961. Zpráva o paleontologicko-stratigrafickém výzkumu okolí Jabloňan u Skalice nad Svitavou. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1959, 70.Search in Google Scholar

Holub, V., Kozur, H. 1981a. Revision einiger Conchostracen - Faunen des Rotliegenden und biostratigraphische Auswertung der Conchostracen des Rotliegenden. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck 11(2), 39–94.Search in Google Scholar

Holub, V., Kozur, H. 1981b. Arthropodenfaehrten aus dem Rotliegenden der ČSSR. Geologisch-Paläontologische Mitteilungen Innsbruck 11(3), 95–148.Search in Google Scholar

Hosch, R. 1877. Fromme’s Österreichischer Feuer-wehr-Kalender, Jahrgang 1877, IV. Jahrgang. 183 pp. Wien.Search in Google Scholar

Ivanov, M. 2003. Přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, Brno, 88(1), 3–112.Search in Google Scholar

Jaroš, J. 1962. Geologický vývoj a stavba boskovické brázdy. 195 pp. Ph.D. thesis, Charles University, Prague, Czech Republic.Search in Google Scholar

Klembara, J. 1997. The cranial anatomy of Discosauriscus Kuhn, a seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of the Boskovice Furrow Czech Republic. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B 352, 257–302.10.1098/rstb.1997.0021Search in Google Scholar

Klembara, J. 2005. A new discosauriscid seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of Moravia, Czech Republic. Acta Palaeontologica Polonica 50(1), 25–48.Search in Google Scholar

Klembara, J. 2009. The skeletal anatomy and relationships of a new discosauriscid seymouriamorph from the Lower Permian of Moravia Czech Republic. Annals of Carnegie Museum 77(4), 451–483.10.2992/0097-4463-77.4.451Search in Google Scholar

Klembara, J., Bartik, I. 1999. The postcranial skeleton of Discosauriscus Kuhn, a seymouriamorph tetrapod from the Lower Permian of the Bosko-vice Furrow (Czech Republic). Earth and Environmental Science Transactions of The Royal Society of Edinburgh 90(4), 287–316.10.1017/S0263593300002649Search in Google Scholar

Klembara, J., Meszároš, Š. 1992. New finds of Discosauriscus austriacus (Makowsky 1876) from the Lower Permian of Boskovice Furrow (Czecho-Slovakia). Geologica Carpathica 43(5), 305–312.Search in Google Scholar

Krejčí, M. 2016. Svrchnopaleozoičtí obojživelníci boskovické brázdy v sbírkovém materiálu Chlupáčova muzea. 80 pp. M.Sc. thesis. Charles University Prague. Czech Republic.Search in Google Scholar

Kukalová, J. 1955. Permoedischia n.g. (Protorthoptera) a Moraviptera n.g. (Palaeodictyoptera) z moravského permu. Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddíl paleontologický 21, 541–575.Search in Google Scholar

Kukalová, J. 1960. New Palaeodictyoptera of the Carboniferous and Permian of Czechoslovakia. Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddíl paleontologický 25, 239–251.Search in Google Scholar

Kukalová, J. 1963. Permian Insects of Moravia. Part I – Miomoptera. Sborník geologických věd, Paleontologie 1, 7–52.Search in Google Scholar

Kukalová, J. 1964a. Permian Insects of Moravia. Part II – Liomopteridae. Sborník geologických věd, Paleontologie 3, 3–118.Search in Google Scholar

Kukalová, J. 1964b. Review of the Calvertiellidae, with description of a new genus from Permian strata of Moravia (Paleodictyoptera). Psyche: A Journal of Entomology 71(4), 153–168.10.1155/1964/34192Search in Google Scholar

Kukalová, J. 1965. Permian Protelytroptera, Coleoptera and Protorthoptera (Insecta) of Moravia. Sborník geologických věd, Paleontologie 6, 61–98.Search in Google Scholar

Kukalová, J. 1969. On the systematic position of the supposed Permian beetles Tschecardocoleidae, with a description of a new collection from Moravia. Sborník geologických věd, Paleontologie 11, 139–162.Search in Google Scholar

Kukalová-Peck, J. 1972. Unusual Structures in the Paleozoic Insect Orders Megasecoptera and Palaeodictyoptera, with a Description of a New Family. Psyche: A Journal of Entomology 79(3), 243–268.10.1155/1972/98019Search in Google Scholar

Kukalová-Peck, J. 1974. Wing-folding in the Paleozoic Insect Order Diaphanopterodea (Paleoptera), with a Description of New Representatives of the Family Elmoidae. Psyche: A Journal of Entomology 81(2), 315–333.10.1155/1974/49489Search in Google Scholar

Makowsky, A. 1876. Über einen neuen Labyrinth-odonten: “Archegosaurus austriacus nov. spec”. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-Naturwissenschaftliche Classe 73, 155–166.Search in Google Scholar

Pešek, J. 2004. Late Palaeozoic limnic basis and coal deposits of the Czech Republic. Folia Musei Rerum Naturalium Bohemiae Occidentalis, Geologica 1, 1–188.Search in Google Scholar

Rieger, Z. 1965. Nove fytopaleontologické nálezy v rosicko-oslavanské oblasti. Časopis pro mine-ralogii a geologii 10(1), 89–91.Search in Google Scholar

Rittler, J. 1853. Bemerkungen uber das mahrische Steinkohlengebirge und die Kohlengruben nachst Brunn in Mahren. Österreichische Zeitschrift Berg- und Hüttenwesen 1, 340–341, 345–347.Search in Google Scholar

Roček, Z. 1988. List of fossil amphibians of Czechoslovakia. Acta Zoologica Cracoviensia 31(19), 513–540.Search in Google Scholar

Schneider, J.W. 1980. Zur Entomofauna des Jung-paläozoikums der Boskovicer Furche (ČSSR), Teil 1: Mylacridae (Insecta, Blattoidea). Freiberger Forschungshefte C 357, 43–55.Search in Google Scholar

Schneider, J.W. 1984. Zur Entomofauna des Jung-paläozoikums der Boskovicer Furche ČSSR, Teil 2: Phyloblattidae (Insecta, Blattoidea). Freiberger Forschungshefte C 395, 19–37.Search in Google Scholar

Schneider, J.W., Werneburg, R. 2012. Biostratigraphie des Rotliegend mit Insekten und Amphibien, 110–142. In Lutzner, H. & Kowalczyk, G. (eds) Deutsche Stratigraphische Kommission: Stratigraphie von Deutschland X. Rotliegend. Teil I: Innervariscische Becken. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften 61.10.1127/sdgg/61/2012/110Search in Google Scholar

Stehlik, A. 1924. New Stegocephalians from Moravian Permian formations and additions to the knowledge of stegocephalians from Nýřany. Acta Societatas Scientiarum Naturalium Moravo-Silesiacae 1, 199–283.Search in Google Scholar

Šimůnek, Z., Martínek, K. 2009. A study of Late Carboniferous and Early Permian plant assemblages from the Boskovice Basin, Czech Republic. Review of Palaeobotany and Palynology 155, 275–307.10.1016/j.revpalbo.2008.05.006Search in Google Scholar

Špinar, Z.V. 1950. Krytolebec Melanerpeton longicaudatum Augusta, 1936. - Rozpravy České akademie věd a uměni, Třida II Matematickopřirodovědecká 59(29), 1–26.Search in Google Scholar

Špinar, Z.V. 1951a. Stratigraficko-paleontologické výzkumy v okolí Bačova a Trávníka. Věstník Ústředního ústavu geologického 26, 134–136.Search in Google Scholar

Špinar, Z.V. 1951b. Několik nových poznatků o rodu Phaiherpeton Roemer, 1947. Sborník Ústředního ústavu geologického, Oddělení pale-ontologie 18, 481–500.Search in Google Scholar

Špinar, Z.V. 1952a. Revise některých moravských Discosauriscidů (Labyrinthodontia). Rozpravy Ústředního ústavu geologického 15, 1–159.Search in Google Scholar

Špinar, Z.V. 1952b. O nálezech moravských krytolebců. Vesmír 31(2), 50–51.Search in Google Scholar

Špinar, Z.V. 1959. Zpráva o paleontologických výzkumech v Boskovické brázdě. Zprávy o geologických výzkumech v roce 1957, 239–240.Search in Google Scholar

Štamberg, S. 2007. Permo-Carboniferous Actinopterygians of the Boskovice Graben. Part 1. Neslovicella, Bourbonnella, Letovichthys, Elonichthys. 155 pp. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Hradec Králové.Search in Google Scholar

Štamberg, S. 2013. Knowledge of the Carboniferous and Permian actinopterygian fishes of the Bohemian Massif – 100 years after Antonin Frič. Acta Musei Nationalis Pragae, Serie B, Historia Naturalis 69(3–4), 159–181.10.14446/AMNP.2013.159Search in Google Scholar

Štamberg, S. 2014. Fossiliferous Early Permian horizons of the Krkonoše-Piedmont Basin and the Boskovice Graben (Bohemian Massif) in view of the occurrence of actinopterygians. Freiberger Forschungshefte C 548, 45–60.Search in Google Scholar

Štamberg, S., Zajíc, J. 2008. Carboniferous and Permian faunas and their occurence in the limnic basins of the Czech Republic. 224 pp. Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Hradec Králové.Search in Google Scholar

Wagner, R.H. 1984. Megafloral zones of the Carboniferous. Compte rendu 9e Congres International de Stratigraphie et de Géologie du Carbonifere Washington, 1979) 2, 109–134.Search in Google Scholar

Wagner, R.H., Álvarez-Vázquez, C. 2010. The Carboniferous floras of the Iberian Peninsula: a synthesis with geological connotations. Review of Palaeobotany and Palynology 162, 239–324.10.1016/j.revpalbo.2010.06.005Search in Google Scholar

Zajíc, J. 2000. Vertebrate zonation of the non-marine Upper Carboniferous-Lower Permian basins of the Czech Republic. Courier-Forschungsinstitut Senckenberg 223, 563–575.Search in Google Scholar

Zajíc, J., Štamberg, S. 1986. Summary of the Permocarboniferous freshwater fauna of the limnic Basins of Bohemia and Moravia. Acta Musei Reginaehradecensis, Series A: scientiae naturales 20, 61–82.Search in Google Scholar

Zajíc, J., Štamberg, S. 2004. Selected important fossiliferous horizons of the Boskovice Basin in the light of the new zoopaleontological data. Acta Musei Reginaehradecensis, Series A: scientiae naturales 30, 5–15.Search in Google Scholar

Zippe, F.X.M. 1835. Die Flötzgebirge Böhmens mit besonder Rücksicht auf die Kohlenführung. Neue Schriften der Kaiserlichen Königlichen Patriotich-Ökonomischen Gesellschaft Böhmen 5, 1–49.Search in Google Scholar

Zippe, F.X.M. 1842. Die Steinkohlen, ihr Werth, ihre Wichtigkeit im Allgemeinen ind ihre Verbreitung in Böhmen. Zeitschrift Gewerbewesen 2, 1–55.Search in Google Scholar

Zídek, J.1966. Nové nálezy žralokovitých ryb skupiny Xenacanthodii ve spodním permu boskovické brázdy na Moravě. Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná. 135(2), 74–80.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD