1. bookVolume 15 (2023): Issue 3 (September 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Development of Business Activities in Peripheral Parts of Rural Areas, Western Bohemia

Published Online: 20 Sep 2023
Volume & Issue: Volume 15 (2023) - Issue 3 (September 2023)
Page range: 400 - 421
Received: 13 Jan 2023
Accepted: 23 May 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Anderson, A. R. (2000). Paradox in the periphery: An entrepreneurial reconstruction? Entrepreneurship and Regional Development, 12(2), 91–109. DOI: 10.1080/089856200283027. Search in Google Scholar

Bosworth, G. (2012). Characterising rural businesses – Tales from the paperman. Journal of Rural Studies, 28(4), 499–506. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2012.07.002. Search in Google Scholar

Bosworth, G., Price, L., Collison, M. & Fox, C. (2020). Unequal futures of rural mobility: Challenges for a “Smart Countryside.” Local Economy, 35(6), 586–608. DOI: 10.1177/0269094220968231. Search in Google Scholar

Bosworth, G. & Venhorst, V. (2018). Economic linkages between urban and rural region – what’s in it for the rural? Regional Studies, 52(8), 1075–1085. DOI: 10.1080/00343404.2017.1339868. Search in Google Scholar

Bosworth, G., Whalley, J., Fuzi, A., Merrell, I., Chapman, P. & Russell, E. (2023). Rural co-working: New network spaces and new opportunities for a smart countryside. Journal of Rural Studies, 97, 550–559. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2023.01.003. Search in Google Scholar

Duvivier, C. & Bussière, C. (2022). The contingent nature of broadband as an engine for business startups in rural areas. Journal of Regional Science, 62, 1329–357. DOI: 10.1111/jors.12605. Search in Google Scholar

Hall, C. M. & Page, S. (2006). The Geography of Tourism and Recreation, enviroment, place and space. Routledge. Search in Google Scholar

Hampl, M. (2001). Regionální vývoj: specifika české transformace, evropská integrace a obecná teorie. Praha: DemoArt. Search in Google Scholar

Jeřábek, M., Dokoupil, J., Fiedor, D., Krejčová, N., Šimáček, P., Wokoun, R. & Zich, F. (2021). Nové vymezení periferií Česka. Geografie, 126(4), 419–443. DOI: 10.37040/geografie2021126040419. Search in Google Scholar

Ježek, J. (2020). Adaptační strategie rozvoje venkova. Příklady dobré praxe. Západočeská univerzita v Plzni. Search in Google Scholar

Jurgilevich, A., Birge, T., Kentala-Lehtonen, J., Korhonen-Kurki, K., Pietikäinen, J., Saikku, L., & Schösler, H. (2016). Transition towards Circular Economy in the Food System. Sustainability, 8(1), Article ID 69. DOI: 10.3390/su8010069. Search in Google Scholar

Kalantaridis, C. (2006). A study into the localization of rural businesses in five European countries, European Planning Studies, 14(1), 61–78. DOI: 10.1080/09654310500339133. Search in Google Scholar

Lowe, P., Phillipson, J., Proctor, A. & Gkartzios, M. (2019). Expertise in rural development: A conceptual and empirical analysis. World Development, 116, 28–37. DOI: 10.1016/j.worlddev.2018.12.005. Search in Google Scholar

Majerová, V. & Herová, I. (2009). Český venkov 2008: Proměny venkova. Česká zemědělská univerzita v Praze. Search in Google Scholar

Maříková, H., Petrusek, M. & Vodáková A. (1996). Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum. Search in Google Scholar

North, D. & Smallbone, D. (2006). Developing entrepreneurship and enterprise in Europe's peripheral rural areas: Some issues facing policy-makers, European Planning Studies, 14(1), 41–60. DOI: 10.1080/09654310500339125. Search in Google Scholar

Pavlíková, G. (2002). Aspekty současného soukromého podnikání na venkově, In Sborník Agrární perspektivy XI, Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze. Search in Google Scholar

Perlín, R. (2022). Věčné téma sociálně ekonomických dat. Informace ČGS, 41(2), 16–19. Search in Google Scholar

Píša, J. & Hruška, V. (2019). Entrepreneurial in-migration and rural development in Czechia: A challenge of integrating the local and extra-local in rural planning. Geographia Polonica, 92(3), 347–383. DOI: 10.7163/GPol.0153. Search in Google Scholar

Ponti, T., Rijk, B. & van Ittersum, M. K. (2012). The crop yield gap between organic and conventional agriculture. Agricultural Systems, 108, 1–9. DOI: 10.1016/j.agsy.2011.12.004. Search in Google Scholar

Pugh, R. & Dubois, A. (2021). Peripheries within economic geography: Four “problems” and the road ahead of us. Journal of Rural Studies, 87, 267–275. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2021.09.007. Search in Google Scholar

Šťastná, S., Kokešová, L. & Ženka, J. (2022). Specifika průmyslových firem v periferních regionech – případová studie okresu Jeseník. (pp. 156–163). In: XXV. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita. Search in Google Scholar

Vágner, J., Fialová, D., Anděl, J., Drahošová, A., Havrlant, J., Hynek, A., Kubeš, J., Mejsnarová, J., Novotná, M., Pecháčková, I., Ptáček, P. & Vorel, J. (2004). Regionální diferenciace druhého bydlení v Česku. Univerzita Karlova v Praze. Přírodovědecká univerzita. Search in Google Scholar

Vaishar, A. & Šťastná, M. (2019). Development of the Czech Countryside After 1990: Causes and Consequences. In: Bański, J., ed., Three Decades of Transformation in the East-Central European Countryside. Cham: Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-21237-7_5. Search in Google Scholar

Vorobljevová, V. & Novotná, M. (2021). Ekonomická aktivita obyvatel: venkovský prostor ve 20. letech 20. století v Plzeňském a Jihočeském kraji. Historická geografie, 47(2), 165–203. Search in Google Scholar

Woods, M. (2005). Rural geography. SAGE Publications. Search in Google Scholar

Ženka, J. (2022). Jak geografové přicházejí o iluze (dostupnosti regionálních ekonomických dat). Informace ČGS, 41(2), 11–15. Search in Google Scholar

Ženka, J. & Pavlík, A. (2019). Podíl zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu ve venkovských oblastech na úrovni SO ORP v roce 2017. Atlas rozvoje venkova. https://atlasvenkova.osu.cz/mapove-vystupy/. Search in Google Scholar

Ženka, J., Slach, O. & Sopkuliak, A. (2017). Typologie českých nemetropolitních regionů z hlediska faktorů, mechanismů a aktérů regionálního rozvoje. Geografie, 122(3), 281–309. DOI: 10.37040/geografie2017122030281. Search in Google Scholar

Ženka, J. & Šťastná, S. (2021). Proces restrukturalizace na území Česka. In Slach, O., Ženka, J. Ed. Výzvy a scénáře rozvoje venkovských oblastí (pp. 120–131). Ostrava: En Face. Search in Google Scholar

Ženka, J., Šťastná, S. & Pavlík, A. (2021). The role of manufacturing in the development of rural regions: Evidence from a highly industrialised Moravian region. Moravian Geographical Reports, 29(1), 39–52. DOI: 10.2478/mgr-2021-0004. Search in Google Scholar

Živělová, I. & Jánský, J. (2006). Problematika distribuce bioproduktů. In Agrární perspektivy XV. – Zahraniční obchod a globalizační procesy (pp. 352–356). Česká zemědělská univerzita v Praze. Search in Google Scholar

ArcČR 500. Geografická databáze. Search in Google Scholar

Barták, M., Šarapatka, B. & Kocourek, F. (1996). Speciální agroekologie. Ostrava: Vysoká škola báňská. Search in Google Scholar

Czech Statistical Office (2022a). Small lexicon of municipalities of the Czech Republic – 2022. [retrieved on 7 August 2022]. Available at https://www.czso.cz/csu/czso/small-lexicon-of-municipalities-of-the-czech-republic-2022. Search in Google Scholar

Czech Statistical Office (2022b). Public database on the Czech Statistical Office website: user’s own spreadsheet [retrieved on 22 June 2022]. Available at https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/en/index.jsf?page=uziv-dotaz. Search in Google Scholar

Database of the Czech Statistical Office on defunct economic entities. (15 September 2022). Database of defunct economic entities (Selected data on economic entities defunct in 2008–2021), Czech Statistical Office, Plzeň, Czech Republic. Search in Google Scholar

Dostál, D. (2018). Obchody na venkově ubývají. Od roku 2000 jich zmizela třetina. [retrieved on 7 August 2022]. Available at: https://www.businessinfo.cz/clanky/obchody-na-venkove-ubyvaji-odroku-2000-jich-zmizela-tretina/. Search in Google Scholar

Ministerstvo zemědělství ČR (2007). Program rozvoje venkova České republiky na období 2007 – 2013. [retrieved on 13. June 2022]. Available at: https://eagri.cz/public/web/file/26868/PRV_oficiln_schvlen.pdf#page=46&zoom=100,0,0. Search in Google Scholar

OECD (2020). Rural Well-being: Geography of Opportunities, OECD Rural Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/d25cef80-en. Search in Google Scholar

STATISTICA. Software. Search in Google Scholar

Svobodová, H. & Věžník, A. (2014). Úvod do geografie venkova. Katedra geografie, Brno: Masarykova univerzita. Search in Google Scholar

Štenclová, Š. (2005). Obnova venkovského prostoru: sylaby přednášek kurzu Management a venkova a krajiny, Česká zemědělská univerzita v Praze. Search in Google Scholar

Vaňatová, P. (2018). Velké zemědělské podniky v Česku dominují. Zemědělec, odborný a stavovský týdeník. [cit. 2. 9. 2022]. Available at: https://zemedelec.cz/velke-zemedelske-podniky-v-ceskudominuji/. Search in Google Scholar

Vavrouchová, H. (2014). Obnova venkova. Brno: Mendelova univerzita v Brně. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD