1. bookVolume 15 (2023): Issue 2 (June 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Polish Rural Non-Governmental Organizations During the Covid-19 Pandemic

Published Online: 28 Jun 2023
Volume & Issue: Volume 15 (2023) - Issue 2 (June 2023)
Page range: 313 - 327
Received: 19 Oct 2022
Accepted: 14 Mar 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Alizadeh, M., Abbasi, M., Bashirivand, N., Mojtahed, A. & Karimi, S. E. (2020). Nongovernmental organizations and social aspects of COVID-19 pandemic: A successful experience in health policy. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 34, 170. DOI: 10.47176/mjiri.34.170. Search in Google Scholar

Arczewska, M., Charycka, B. & Gumkowska, M. (2020). Oblicza lokalności. Organizacje pozarządowe na wsi. Warsaw: Klon/Jawor Association. Search in Google Scholar

Ford, M. A. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on third sector organisations. Research commissioned by the STV Children’s appeal. Glasgow: STV Children’s Appeal. Search in Google Scholar

Bodenheimer, M. & Leidenberger, J. (2020). COVID-19 as a window of opportunity for sustainability transitions? Narratives and communication strategies beyond the pandemic. Sustainability: Science, Practice and Policy 16(1), 61–66. DOI: 10.1080/15487733.2020.1766318. Search in Google Scholar

Chałasiński, J. (1938). Młode pokolenie chłopów. Procesy i zagadnienia kształtowania się warstwy chłopskiej w Polsce. Warsaw: Państwowy Instytut Kultury Wsi. Search in Google Scholar

Chapman, T. (2020). Third Sector Trends Covid-19 Impact Survey. Newcastle upon Tyne: Community Foundation serving Tyne & Wear and Northumberland. Search in Google Scholar

Chapman, T. (2022). Going the Distance: how Third Sector organisations work through turbulent times. Newcastle upon Tyne: Community Foundation serving Tyne & Wear and Northumberland. Search in Google Scholar

Charycka, B. & Gumkowska, M. (2020). Pod lupą: sektor w koronie [report „Organizacje pozarządowe wobec pandemii”]. Warsaw: Klon/Jawor Association. Search in Google Scholar

Charycka, B. & Gumkowska, M. (2021a). Oblicza lokalności. Organizacje pozarządowe na wsi. Warsaw: Klon/Jawor Association. Search in Google Scholar

Charycka, B. & Gumkowska, M. (2021b). Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych. Warsaw: Klon/Jawor Association. Search in Google Scholar

Charycka, B., Gumkowska, M. & Bednarek, J. (2022). Kondycja organizacji pozarządowych 2021 – najważniejsze fakty. Warsaw: Klon/Jawor Association. Search in Google Scholar

Corvo, L., Pastore, L., Mastrodascio, M. & Tricarico, L. (2022). The Impact of COVID-19 on Public/Third-Sector Collaboration in the Italian Context. Sustainability 14(4), e2228. DOI: 10.3390/su14042228. Search in Google Scholar

Deitrick, L., Tinkler, T., Strawser, C. & Young, E. (2020). Nonprofit response to COVID-19: The immediate impacts of the COVID-19 pandemic on San Diego County nonprofits. San Diego, CA: University of San Diego. Search in Google Scholar

Dutta, A. & Fischer, H. (2021). The local governance of COVID-19: Disease prevention and social security in rural India, World Development 138, e105234. DOI: 10.1016/j.worlddev.2020.105234. Search in Google Scholar

Goszczyński, W., Kamiński, R. & Knieć, W. (2013). Dylemat linoskoczka, czyli o profesjonalizacji, autentyczności i perspektywach rozwoju organizacji pozarządowych na wsi i w małych miastach. Warsaw: Polish Rural Forum. Search in Google Scholar

Helak, M. & Żakowiecki, P. (2022). Usługi publiczne w kryzysie. Pandemia w ochronie zdrowia. Warsaw: Friendly State Foundation. Search in Google Scholar

Jones, C. (2021). The impact of the COVID-19 pandemic on the third sector and carers in the UK. International Journal of Care and Caring 5(3), 529–534. DOI: 10.1332/239788221X16171137895838. Search in Google Scholar

Kalinowski, S. & Wyduba, W. (2020). Moja sytuacja w okresie koronawirusa. [Raport końcowy z badań]. Warsaw: Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences. Search in Google Scholar

Kövér, A., Antal, A. & Deák, I. (2021). Civil Society and COVID-19 in Hungary: The Complete Annexation of Civil Space, Nonprofit Policy Forum 12(1), 93–126. DOI: 10.1515/npf-2020-0060. Search in Google Scholar

Kwiecińska-Zdrenka, M. (2010). Prawa podstawowe kobiet wiejskich w Polsce: odcienie marginalizacji. Toruń: Nicolaus Copernicus University. Search in Google Scholar

Marcysiak, T. (2021). Ochotnicza Straż Pożarna w Polsce – czynniki determinujące wymianę pokoleń. Wieś i Rolnictwo 2, 107–129. DOI: 10.53098/wir022021/05. Search in Google Scholar

Ochab, M. (2021). The Impact of COVID-19 Pandemic on the Third Sector in Brazil. Anuario Latinoamericano Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales 12, 47–64. DOI: 10.17951/al.2021.12.47-64. Search in Google Scholar

Pazderski, F., Khazzani, Ch., Rosenzweigova, I., Szalma, B., Panov, L. & Besozzi, C. (2022). The implications of the COVID-19 pandemic on fundamental rights and civic space. Brussel: European Economic and Social Committee. DOI: 10.2864/3808. Search in Google Scholar

Pierce, M. (2022). The cost-of-living crisis in North East England How philanthropy can help now, and build long-term resilience. Newcastle upon Tyne: Community Foundation serving Tyne & Wear and Northumberland. Search in Google Scholar

Pollard, A. & Court, J. (2008). How Civil Society Organizations Use Evidence to Influence Policy Processes. London: Overseas Development Institute. Search in Google Scholar

Posłuszny, Ł., Kubicki, P., Olcoń-Kubicka, M. & Felczak, J. (2020). Społeczny obraz życia codziennego na wsi w pamiętnikach z czasu koronawirusa. Wieś i Rolnictwo 3, 185–203. DOI: 1.53098/wir032020/09. Search in Google Scholar

Rymsza, A. (2006). Towards the Loss of Identity: a Comparative Analysis of the Non-profit Sector in Poland and the United States [Doctoral thesis]. SNS IFiS of Polish Academy of Sciences. Search in Google Scholar

Sadłoń, W. (2019). Ciągłość i zmiana wiejskich parafii katolickich. In Halamska, M., Stany, M. & Wilkin, J. (eds.), Ciągłość i zmiana. Sto lat rozwoju polskiej wsi vol. 1 (pp. 351–387). Institute of Rural and Agricultural Development of the Polish Academy of Sciences, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar. Search in Google Scholar

Said, M., Ngo, V. & Hwang, J. (2020). Navigating telemedicine for facial trauma during the COVID-19 pandemic. Laryngoscope Investigative Otolaryngology 5(5), 649–656. DOI: 10.1002/lio.2.428. Search in Google Scholar

Schmidt, J. (2020). Reakcja organizacji pozarządowych na pandemię COVID-19. Wpływ pandemii COVID-19 na organizacje pozarządowe. Poznań University of Economics and Business. Search in Google Scholar

Shamim, Z. (2021). NGOs in the era of COVID-19. In Morady, F., ed., The Unprecedented Impacts of COVID-19 and Global Responses (pp. 19–30). London: IJOPEC Publications. Search in Google Scholar

Śpiewak, J. (2016). Ruchy miejskie – w stronę polityk. Zoon Politikon 7, 75–90. DOI: 10.19247/ZOON201604. Search in Google Scholar

Tageo, V., Dantas, C., Corsello, A. & Dias, L. (2021). The response of civil society organisations to face the COVID-19 pandemic and the consequent restrictive measures adopted in Europe. Luxembourg: Publication Office of the European Union. DOI: 10.2864/05644. Search in Google Scholar

Zajda, K. (2015). Partycypacja polityczna kobiet wiejskich. Wieś i Rolnictwo 1–2, 81–95. Search in Google Scholar

Zwęglińska, D. (2019). Gentryfikacja wsi i jej zasięg. Wieś i Rolnictwo 2, 57–87. DOI: 10.53098/wir022019/03. Search in Google Scholar

Karwacki, A. (2022). Pragnąc powrotu na „cmentarzysko marzeń”? Codzienność Polaków w czasie pandemii w świetle pamiętników [speech at the 18th Polish Sociological Congress]. Search in Google Scholar

Klon/Jawor Association (2021). Rok w pandemii. Raport z badań organizacji pozarządowych 2020/2021. Warsaw: Klon/Jawor Association. Search in Google Scholar

Statistics Poland (2010). Wstępna informacja nt. wyników badania stowarzyszeń, fundacji i organizacji społecznych (SOF-1) zrealizowanego w 2009 r. Warsaw: Statistics Poland. Search in Google Scholar

Statistics Poland (2014). Społeczny potencjał parafii. Notatka informacyjna z dnia 27 listopada 2014 r. Warsaw: Statistics Poland. Search in Google Scholar

Statistics Poland (2019). Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2018 r. – wyniki wstępne z dnia 23 grudnia 2019 r. Warsaw: Statistics Poland. Search in Google Scholar

Statistics Poland (2020). Organizacje non profit w czasie epidemii COVID-19. Informacja sygnalna z dnia 29 grudnia 2020 r. Warsaw: Statistics Poland. Search in Google Scholar

Statistics Poland (2021). Działalność stowarzyszeń i podobnych organizacji społecznych, fundacji, społecznych podmiotów wyznaniowych oraz samorządu gospodarczego i zawodowego w 2020 r. – wyniki wstępne. Informacja sygnalna z 21 grudnia 2021 r. Warsaw: Statistics Poland. Search in Google Scholar

UNESCO (2020). Exploring new and innovative responses to the crisis: NGO solidarity during COVID- 19. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD