1. bookVolume 15 (2023): Issue 2 (June 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The Role and Territorial Characteristics of Adult Training on the Integration of Registered Jobseekers into the Labour Market in Szabolcs-Szatmár-Bereg County (Hungary), 2010–2020

Published Online: 28 Jun 2023
Volume & Issue: Volume 15 (2023) - Issue 2 (June 2023)
Page range: 202 - 226
Received: 28 Jul 2022
Accepted: 26 Mar 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Ábrahám, K. (2015). A felnőttképzés integrációs szerepe az alacsony képzettségűek körében az Észak-Alföld régióban. Társadalomtudományi Szemle 5(3), 223–238. Search in Google Scholar

Agranovich, M. (2020). The Impact of Educational Indicators on Success in Afterschool Life. Regional Data-Based Analysis. Educational Studies Moscow, 3, 188–213. DOI: 10.17323/1814-9545-2020-3-188-213. Search in Google Scholar

Borzaga, C., Bodini, R., Carini, Ch., Depedri, S., Galera, G. & Salvatori, G. (2014). Europe in Transition: The Role of Social Cooperatives and Social Enterprises [Euricse Working Papers 69/14], Trento: European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises. DOI: 10.2139/ssrn.2436456. Search in Google Scholar

Bördős, K. (2015). A közfoglalkoztatás intézményi környezete – történeti áttekintés. In Fazekas, K. & Varga J., eds., Munkaerőpiaci Tükör 2014 (pp. 66–75). Budapest: MTA KRTKI. Search in Google Scholar

Card, D. (2011). Origins of the Unemployment Rate: The Lasting Legacy of Measurement without Theory. American Economic Review 101(3), 552–557. DOI: 10.1257/aer.101.3.552. Search in Google Scholar

Choi, S. J., Jeong, J. Ch. & Kim, S. N. (2019). Impact of vocational education and training on adult skills and employment: An applied multilevel analysis. International Journal of Educational Development 66(C), 129–138. DOI: 10.1016/j.ijedudev.2018.09.007. Search in Google Scholar

Cseres-Gergely, Z. & Molnár, Gy. (2014). Közmunka, segélyezés, elsődleges és másodlagos munkaerőpiac. In Kolosi, T. & Tóth, I. Gy., eds., Társadalmi Riport (pp. 204–225). Budapest: TÁRKI. Search in Google Scholar

Csoba, J. (2010). „Segély helyett munka.” A közfoglalkoztatás formái és sajátosságai. Szociológiai szemle 20(1), 26–50. Search in Google Scholar

Csugány, J. & Kozák, A. (2018). Regionális munkaerőpiaci problémák – a külföldi munkavállalás súlyosbítja-e az északkeleti régiók helyzetét Magyarországon? Tér és Társadalom 32(3), 38–53. DOI: 10.17649/TET.32.3.3060. Search in Google Scholar

Egri, Z. (2017). Magyarország városai közötti egészségegyenlőtlenségek. Területi Statisztika 57(5), 537–575. DOI: 10.15196/TS570504. Search in Google Scholar

Egri, Z. & Kőszegi, I. R. (2018). A gazdasági-társadalmi (komplex) térszerkezet keletközép-európai képe. Területi Statisztika 58(1), 27–56. DOI: 10.15196/TS580102. Search in Google Scholar

Egri, Z. & Tánczos, T. (2016). Spatial Layers and Spatial Structure in Central and Eastern Europe. Regional Statistics 5(2), 34–61. DOI: 10.15196/RS05203. Search in Google Scholar

Fazekas, K. (1997). Válság és prosperitás a munkaerőpiacon – A munkanélküliség regionális sajátosságai Magyarországon 1990–1996 között. Tér és Társadalom 11(4), 9–24. DOI: 10.17649/TET.11.4.447. Search in Google Scholar

G. Fekete, É. (2016). Hátrányos helyzetből előnyök? Elmaradott kistérségek felzárkózásának lehetőségei az Észak-magyarországi régióban. Észak-magyarországi Stratégiai Füzetek 3(1), 54–69. Search in Google Scholar

Gangl, M. (2002). Changing Labour Markets an Early Career Outcomes: Labour Market Entry in Europe Over the Past Decade. Work, Employment and Society 16(1), 67–90. Search in Google Scholar

Giagnocavo, C. (2012). The Almería Agricultural Cooperative Model: creating successful economic and social communities [unpublished paper]. Almería: University of Almería. Search in Google Scholar

Green, F. & Henseke, G. (2021). Europe’s evolving graduate labour markets: supply, demand, underemployment and pay. Journal for Labour Market Research 55, e2. DOI: 10.1186/s12651-021-00288-y. Search in Google Scholar

Hajdú, D. (2020). A munkanélküliség és felnőttképzés területi eloszlása az Észak-magyarországi régióban. Észak-Magyarországi Stratégiai Füzetek 17(2), 62–69. DOI: 10.32976/stratfuz.2020.14. Search in Google Scholar

Hajdú, D. (2021). Aspect regarding the development of adult training programs for job seekers in Borsod-Abaúj-Zemplén. Romanian Journal of Regional Science 15(2), 15–36. Search in Google Scholar

Hajdú, D. & Koncz, G. (2021). Megélhetési tanulók a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felnőttképzésben. Területi Statisztika 61(2), 229–254. DOI: 10.15196/TS610206. Search in Google Scholar

Hajdú, D. & Koncz, G. (2022). Employment data of participants in supported adult training for job seekers and their territorial pattern in Hungary, 2010–2020. Regional Statistics 12(2), 117–148. DOI: 10.15196/RS120205. Search in Google Scholar

Harasty, C., ed. (2004). Successful employment and labour market policies in Europe and Asia and the Pacific [Employment Strategy Paper]. Genėve: Employment Strategy Office. Search in Google Scholar

Holland, B (2015). A Workforce Development Systems Model for Unemployed Job Seekers. Journal of Adult and Continuing Education 21(2), 55–76. DOI: 10.7227/JACE.21.2.5. Search in Google Scholar

Hudomiet, P. & Kézdi, G. (2008). Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai. Kormányzás, Közügyek, Szabályozás 3(1), 3–37. Search in Google Scholar

Jacot, A., Raemdonck, I., Frenay, M. & Van Deun, K. (2019). Multiple Salient Goals Pursued by Job seekers in Mandatory Continuing Professional Education. Vocations and Learning 12(2), 297–317. DOI: 10.1007/s12186-018-9213-3. Search in Google Scholar

Jeney, L. & Varga, Á. (2016). A felzárkóztatás eredményei és kudarcai az Encsi járásban. Területi Statisztika 56(2), 183–208. DOI: 10.15196/TS560205. Search in Google Scholar

Káposzta, J. (2014). Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései. Gazdálkodás 58(5), 399–412. Search in Google Scholar

Kertesi, G. (2000). A cigány foglalkoztatás leépülése és szerkezeti átalakulása 1984 és 1994 között: munkatörténeti elemzés. Közgazdasági Szemle 47(5), 406–443. Search in Google Scholar

Koltai, L. (2012). Work Instead of Social Benefit? Public Works in Hungary [unpublished conference paper]. Riga. Search in Google Scholar

Köllő, J. (2009). A pálya szélén – Iskolázatlan munkanélküliek a poszt-szocialista gazdaságban. Osiris Kiadó, Budapest. Search in Google Scholar

Korshunov, I. & Gaponova, O. (2017). Lifelong Learning in the Context of Economic Development and Government Effectiveness. Educational Studies Moscow 4, 36–59. DOI: 10.17323/1814-9545-2017-4-36-59. Search in Google Scholar

Kraiciné Szokoly, M. & Tibori, T. (2007). Képzés és felzárkóztatás. Felnőttképzés, 5(1), 19–29. Search in Google Scholar

László, Gy. (2022). A magyar foglalkoztatáspolitika 30 éve: 1990–2020. Pécs: University of Pécs. Search in Google Scholar

Lipták, K. (2013). A globalizáció hatása a regionális munkaerőpiacokrakiegyenlítődés vagy leszakadás? [PhD dissertation], Miskolc University. Search in Google Scholar

Mayer, J. (2000). Az iskolarendszerű felnőttképzésról 2000-ben. Új Pedagógiai Szemle 11, 13–23. Search in Google Scholar

Shavit, Y. & Müller, W. (1998). From School to Work. A Comparative Study of Educational Qualifications and Occupational Destinations. Oxford (UK), Clarendon Press. Search in Google Scholar

Tésits, R., Alpek, B. L., Hoványi, G. & Bánfalvi, M. (2016). A foglalkoztathatóságot javító országos programok területi-strukturális konzekvenciái. Humán Innovációs Szemle, 7(1), 4–28. Search in Google Scholar

Török, Zs. (2020). Munkaerőpiaci programok képzési komponensének vizsgálata az Északmagyarországi régióban. In: Dobák, J. & R. Nagy, J., eds., ePub Docendo discimus: A 60 esztendős Kotics József köszöntése (pp. 399–412). Miskolc University. Search in Google Scholar

Vámosi, T. (2013). Munkaerő-piaci ismeretek. Pécs: Pécsi Tudományegyetem. Search in Google Scholar

Váradi, L. (2004). A felnőttképzés jogszabályai. Budapest: Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Search in Google Scholar

Veselicz, A., Pénzes, J. & Patkós, Cs. (2022). Decentralised Funding Activities of the Leader Local Action Groups of the North Hungarian Region from a Governance point of View. European Countryside, 14(2), 217–231. DOI: 10.2478/euco-2022-0011. Search in Google Scholar

Wolbers, M. (2007). Patterns of Labour Market Entry: Comparative Perspective on School-to-Work Transitions in 11 European Countries. Acta Sociologica 50(3), 189–210. DOI: 10.1177/0001699307080924. Search in Google Scholar

Cedefop (2013). Return to work – Work-based learning and the reintegration of unemployed adults into the labour market [Working Paper 21]. Luxembourg: Publication Office of the European Union, DOI: 10.2801/32083. Search in Google Scholar

Ghinararu, C. (2012). Working vs Doling, Romania’s Experience with Subsidised Community Works Programmes for the Unemployed, GHK Consulting Ltd and CERGE-EI. Search in Google Scholar

ILO (2015). Non-standard Forms of Employment. Report for Discussion at the Meeting of Experts on Non-standard Forms of Employment. Geneva, International Labour Office. Search in Google Scholar

ILO (2018). World Employment and Social Outlook: Trends 2018. Geneva, International Labour Office. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD