1. bookVolume 14 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Population Dynamics of the Hungarian Villages 1995–2016

Published Online: 05 Jan 2023
Volume & Issue: Volume 14 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 790 - 809
Received: 17 Dec 2021
Accepted: 13 Jul 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1803-8417
First Published
24 Feb 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] Alston, M. (2004): “You don’t want to be a check-out chick all your life”: the out-migration of young people from Australia’s small rural towns. Australian Journal of Social Issues, 3, 299–313. DOI: 10.1002/j.1839-4655.2004.tb01178.x.10.1002/j.1839-4655.2004.tb01178.x Search in Google Scholar

[2] Bajmóczy, P. (2000). A „vidéki” szuburbanizáció Magyarországon, Pécs példáján. Tér és társadalom, 14(2–3), 323–330.10.17649/TET.14.2-3.600 Search in Google Scholar

[3] Bálint, L. & Gödri, I. (2015). Belföldi vándorlás. In: Monostori J., Őri P. & Spéder Zs., eds., Demográfiai Portré 2015 (pp. 171–185). Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Search in Google Scholar

[4] Bálint, L. & Obádovics, Cs. (2018). Belföldi vándorlás In: Monostori, J., Őri, P. & Spéder, Zs., eds., Demográfiai Portré 2018 (pp. 217–236). Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Search in Google Scholar

[5] Bálint, L. (2012). Belföldi vándorlás 2012. In Őri, P. & Spéder, Zs., eds., Demográfiai Portré 2012 (pp. 126–136). Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Search in Google Scholar

[6] Bell, D. (2006). Variations on the rural idyll. In Cloke, P., Marsden, T. & Mooney, P. H., eds., Handbook of Rural Studies (pp. 149–160). London, Thousands Oaks, NewDelhi: Sage Publications. Search in Google Scholar

[7] Boyle, P. & Halfacree, K. (1998). Migration into rural areas: theories and issues. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Ltd. Search in Google Scholar

[8] Boyle, P. & Halfacree K. (2014). Exploring contemporary migration. London: Routledge.10.4324/9781315843100 Search in Google Scholar

[9] Brown, D. L., Champion, T., Coombes, M. & Wymer. C. (2015). The Migration-commuting nexus: migration and commuting in rural England, 2002–2006: A longitudinal analysis. Journal of Rural Studies, 31, 118–128. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2015.06.005.10.1016/j.jrurstud.2015.06.005 Search in Google Scholar

[10] Burgerné Gimes, A. (1996). A magyarországi földpiac. Statisztikai Szemle, May/June, 415–420. Search in Google Scholar

[11] Callea, S. (1986). Different forms, reasons and motivations for return migration of persons who voluntarily decide to return to their countries of origin. International Migration, (24(1), 61–76. DOI: 10.1111/j.1468-2435.1986.tb00102.x.10.1111/j.1468-2435.1986.tb00102.x12314946 Search in Google Scholar

[12] Czibere, I. & Kovách, I. (2019). Községekben élő immobil fiatalok Metszetek. Társadalomtudományi folyóirat, 8(3), 3–22. DOI: 10.18392/metsz/2019/3/1.10.18392/metsz/2019/3/1 Search in Google Scholar

[13] Czibere, I., Kovács, I., Szukalski, P. & Starosta, P. (2021). Depopulation and Public Policies in Rural Central Europe. The Hungarian and Polish Cases. Ager: Revista de estudios sobre despoblación y desarrollo ruralJournal of depopulation and rural development studies, 33, 57–82. Search in Google Scholar

[14] Csatári, B. (2004). A magyarországi vidékiségről, annak kritériumairól és krízisjelenségeiről. Területi Statisztika, 6, 532–543. Search in Google Scholar

[15] Csatári, B. (2007). Tények az európai és magyar vidékekről 2000 táján. In: Kovács, T., ed., A vidéki Magyarország az EU-csatlakozás után (pp. 59–68). Pécs: MTA RKK. Search in Google Scholar

[16] Cséfalvay, Z. (1999). Helyünk a nap alatt--: Magyarország és Budapest a globalizáció korában. Budapest: Kairosz Kiadó. Search in Google Scholar

[17] Csizmady, A. & Csanádi, G. (2002). Szuburbanizáció és társadalom. Tér és társadalom, 16(3), 27–55.10.17649/TET.16.3.1978 Search in Google Scholar

[18] Csurgó, B., Kovách, I., & Megyesi, B. (2018). After a long march: the results of two decades of rural restructuring in Hungary. Eastern European Countryside, 24(1), 81–109. DOI: 10.2478/eec-2018-0005.10.2478/eec-2018-0005 Search in Google Scholar

[19] Dövényi, Z. & Kovács, Z. (1999). A szuburbanizáció térbeni-társadalmi jellemzői Budapest környékén. Földrajzi értesítő, 48(1–2), 33–58. Search in Google Scholar

[20] Dövényi, Z. (2007). A belföldi vándormozgalom strukturális és területi sajátosságai Magyarországon. Demográfia, 50(4), 335–359. Search in Google Scholar

[21] Dövényi, Z. (2009). A belső vándormozgalom Magyarországon: folyamatok és struktúrák. Statisztikai Szemle, 7–8, 748–762. Search in Google Scholar

[22] Gerse, J. & Szilágyi, D. (2015). Magyarország településhálózata 2. Budapest: KSH. Search in Google Scholar

[23] Gödri, I. & Spéder, Zs. (2009). Belföldi vándorlás. In. Monostori, J., Őri, P., S. Molnár, E. & Spéder, eds., Demográfiai Portré 2009 (pp. 109–117). Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet Search in Google Scholar

[24] Gödri, I. (2018). Nemzetközi vándorlás. In Monostori, J., Őri, P. & Spéder, Zs., eds., Demográfiai Portré 2018 (pp. 237–270). Budapest: KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Search in Google Scholar

[25] Granberg, L., Kovách, I. & Tovey, H. (2001). Europe’s green ring. London: Taylor & Francis. Search in Google Scholar

[26] Harcsa, I., Kovách, I. & Szelényi, I. (1998). The price of privatization. The post-communist transformational crisis of the Hungarian agrarian system. In Szelényi, I., ed., Privatising the land. Rural political economy in post-communist societies (pp. 214–245) London: Routledge. Search in Google Scholar

[27] Johansson, M. (2008). A schematic typology concerning sustainable demographic development [unpublished presentation]. Retrieved from https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/johansson.pdf. Last acessed: 30 June 2021. Search in Google Scholar

[28] Farrell, M., Mahon, M. & McDonagh, J. (2012). The rural as a return migration destination. European Countryside, 4(1), 31–44. DOI: 10.2478/v10091-012-0012-9.10.2478/v10091-012-0012-9 Search in Google Scholar

[29] Kocsis, J. B. (2000). A szuburbanizáció jelenségének főbb elméleti megközelítései a városszociológiai és más rokon tudományterületek irodalmában. Tér és Társadalom, 14(2–3), 311–321.10.17649/TET.14.2-3.599 Search in Google Scholar

[30] Kok, H. & Kovacs, Z. (1999). The process of suburbanization in the agglomeration of Budapest. Netherlands Journal of Housing and the Built Environment, 14(2), 119–141. DOI: 10.1007/BF02496818.10.1007/BF02496818 Search in Google Scholar

[31] Kovács, K. (1999). A szuburbanizációs folyamatok a fővárosban és a budapesti agglomerációban. In Barta, Gy. & Beluszky, P., eds., Társadalmi-gazdasági átalakulás a Budapesti agglomerációban. Budapest: MTA RKK. Search in Google Scholar

[32] Kovács, K. (2007). Structures of Agricultural Land Use in Central Europe. In Heinonen, M., Nikola, J., Kopoteva, I. & Granberg, L., eds., Reflecting Transformation in Post-socialist Rural Areas (pp. 87–114). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. Search in Google Scholar

[33] Kovács, Z. (2001). Urbanizáció és városi közösségek a harmadik évezred küszöbén. Belügyi Szemle, 49(7–8), 32–47. Search in Google Scholar

[34] Kovách, I. & Megyesi, B. (2018). A vidék harminc éve A magyar vidék alakulása az erőforrások, a társadalmi tőke és fejlesztéspolitikai változásainak tükrében. Erdélyi Társadalom, 16(1), 83–104. DOI: 10.17177/77171.209. Search in Google Scholar

[35] Kovách, I. (2012). A vidék az ezredfordulón: A jelenkori magyar vidéki társadalom szerkezeti és hatalmi változásai. Budapest: Argumentum Kiadó. Search in Google Scholar

[36] Kulcsár, L. (2017). A vidékfejlesztés elméleti megközelítése. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó. Search in Google Scholar

[37] Kulcsár, L, J. & Brown, D. L. (2010). The Political Economy of Urban Reclassification in Post-Socialist Hungary. Regional Studies, 45(4), 479–490. DOI: 10.180/00343400903496378.10.1080/00343400903496378 Search in Google Scholar

[38] Ladányi, J. & Szelényi, I. (1997). Szuburbanizáció és gettósodás. Szociális, etnikai és térszerkezeti változások az ezredforduló Magyarországán és Budapestjén. Kritika 7, 4–12. Search in Google Scholar

[39] Ladányi, J. & Szelényi, I. (2006). Patterns of Exclusion: Constructing Gypsy Ethnicity and the Making of an Underclass in Transitional Societies of Europe. New York, NY: Columbia University Press. Search in Google Scholar

[40] Leibert, T. (2016). She leaves, he stays? Sex-selective migration in rural East Germany. Journal of Rural Studies, 43, 267–279. DOI: 10.1016/j.jrurstud.2015.06.004.10.1016/j.jrurstud.2015.06.004 Search in Google Scholar

[41] Németh, Á. & Dövényi, Z. (2016). Magyarország településeinek népesedési típusai 1970–2011. In Pajtókné Tari, I. & Tóth, A., eds., Magyar Földrajzi Napok 2016 (pp. 301–311). Eger: Esterházy Károly Egyetem. Search in Google Scholar

[42] Németh, Zs. (2008): A megyék társadalomszerkezete és a vándorlások. Demográfia, 51(2–3), 181–216. Search in Google Scholar

[43] Németh, Zs. (2011). Az urbanizáció és a térbeli társadalomszerkezet változása Magyarországon 1990 és 2001 között. Budapest: KSH Népességtudományi Kutató Intézet. Search in Google Scholar

[44] Pirisi, G. (2009). Város vagy nem város? Dilemmák a formális és a funkcionális városfogalom kettőssége kapcsán. Területi Statisztika, 2, 129–136. Search in Google Scholar

[45] Pirisi, G. & Trócsányi, A. (2009). Így készül a magyar város. Területi Statisztika 2, 137–147. Search in Google Scholar

[46] Raymer, J., Willekens, F. & Rogers, A. (2019). Spatial demography: A unifying core and agenda for further research. Population, Space and Place, 25(4), Art. e2179. DOI: 10.1002/psp.2179.10.1002/psp.2179 Search in Google Scholar

[47] Schmied, D. (2002). Winning and Losing. The changing geography of Europe´s rural areas. Aldershot: Ashgate. Search in Google Scholar

[48] Scott, M., Murphy, E. & Gkartzios, M. (2017). Placing ‘Home’ and ‘Family’ in rural residential mobilities. Sociologia Ruralis, 57, 598–621. DOI: 10.111/soru.12165.10.1111/soru.12165 Search in Google Scholar

[49] Solana-Solana, M. (2010). Rural gentrification in Catalonia, Spain: A case study of migration, social change and conflicts in the Empordanet area. Geoforum, 41(3), 508–517. DOI: 10.1016/j.geoforum.2010.01.005.10.1016/j.geoforum.2010.01.005 Search in Google Scholar

[50] Stockdale, A. (2002). Towards a typology of out-migration from peripheral areas: a Scottish case study. International Journal of Population Geography, 8(5), 345–364. DOI: 10.1002/ijpg.265.10.1002/ijpg.265 Search in Google Scholar

[51] Szepesi, G. (2008). A rendszerváltozás utáni várossá avatások Magyarországon. Tér és Társadalom, 22(2), 53–70.10.17649/TET.22.2.1170 Search in Google Scholar

[52] Thissen, F., Fortuijn, J. D., Strijker, D. & Haartsen, T. (2010). Migration intentions of rural youth in the Westhoek, Flanders, Belgium and the Veenkoloniën, The Netherlands. Journal of Rural Studies, 26(4), 428–436. DOI: 10.1016/jrurstud.2010.05.001. Search in Google Scholar

[53] Timár, J. (1999). Elméleti kérdések a szuburbanizációról. Földrajzi Értesítő, 48(1–2), 7–32. Search in Google Scholar

[54] Timár, J. & Váradi, M. M. (2001). The uneven development of suburbanization during transition in Hungary. European Urban and Regional Studies, 8(4), 349–360. DOI: 10.1177/0969776401008004. Search in Google Scholar

[55] Trócsányi, A., Pirisi, G. & Malatyinszki, Sz. (2007). A célnál fontosabb a bejárt út. A várossá nyilvánítás gyakorlata Magyarországon. Falu Város Régió 3, 18–27. Search in Google Scholar

[56] Virág, T. (2006). The regional ghetto. Review of Sociology, 12(1), 51–70. DOI: 10.1556/REVSOC.12.2006.1.5.10.1556/RevSoc.12.2006.1.5 Search in Google Scholar

[57] Yusuf, F., Martins, J. M., Swanson, D. A., Martins, J. M. & Swanson, D. A. (2014). Methods of demographic analysis. Dordrecht: Springer.10.1007/978-94-007-6784-3 Search in Google Scholar

[58] Balogh, K., Győri, Á., Kovách, I., Megyesi, B. (2020): Vidékiek Magyarországon (manuscript). Search in Google Scholar

[59] CSO (2010): 2010. évi Általános Mezőgazdasági Összeírás (ÁMÖ 2010). Search in Google Scholar

[60] CSO (2018): A belföldi vándorlás aktuális trendjei, 2012–2017. Search in Google Scholar

[61] CSO (2012): A belföldi vándorlás főbb folyamatai, 1990–2011 Statisztikai Tükör, 85. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo