1. bookVolume 16 (2023): Issue 2 (June 2023)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Is Marketing a Science or an Instrumental and Sociotechnical Method of Shaping the Activities of Market, Public Non-Market and Political Organisations?

Published Online: 12 Jul 2023
Volume & Issue: Volume 16 (2023) - Issue 2 (June 2023)
Page range: 330 - 341
Received: 01 Jun 2023
Accepted: 01 Jun 2023
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Altkom, J. (red.) (1993). Postawy marketingu. Kraków: Instytut Marketingu.Search in Google Scholar

Boczar, K. (1959). Społeczno-gospodarcze podstawy obrotu towarowego. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.Search in Google Scholar

Cyrson, E. (2009). Koncepcja globalizacji rynków Theodora Levitta. [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (377-395). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Czubała, A. (2009). Rola marketingu w realizacji społecznej i odpowiedzialności przedsiębiorstw.[w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (364-376). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Czubała, A. (red.). (2012). Podstawy marketingu. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Garbarski, L. (red.) (2011). Marketing. Koncepcja skutecznych działań. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Garbarski, L., Rutkowski, J., Wrzosek, W. (1992). Marketing. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Garbarski, L., Rutkowski, J., Wrzosek, W. (1996). Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Głowacki, R. (1982). Przedsiębiorstwo na rynku. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Hodoly, A. (1961). Wstęp do badań rynku. Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.Search in Google Scholar

Iwankiewicz-Rak, B. (1997). Marketing organizacji niedochodowych: wybrane problemy adaptacji w warunkach polskich. Wrocław: Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.Search in Google Scholar

Jasiński, A., Nowacki, A. (1998). Analiza rynku. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu.Search in Google Scholar

Kamiński, J. (2009). Sto lat Harvard Business School – wkład w rozwój wczesnego marketingu. Marketing i Rynek, 12, 2-8.Search in Google Scholar

Kamiński, J. (2012). Czym jest naprawdę jest makromarketing? Marketing i Rynek, 10, 2-8.Search in Google Scholar

Kamiński, J. (2013). Czego na temat przedmiotu i zakresu nauki o marketingu można dowiedzieć się z definicji marketingu. Marketing i Rynek, 7, 2-8.Search in Google Scholar

Kamiński, J. (2014). Dlaczego definiowanie marketingu w kategoriach menedżerskich szkodzi marketingowi jako nauce? Marketing i Rynek, 6, 2-10.Search in Google Scholar

Kamiński, J. (2019). Macromarketing. Nauka o marketingu wobec problemów społecznych i środowiskowych. Warszawa: Wyd. PWE.Search in Google Scholar

Kolczyński, M. (red.). (2005). Marketing polityczny. Założenia teoretyczne, reguły działania, praktyka kampanijna, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego w Katowicach.Search in Google Scholar

Kotler, P. (1994). Marketing. Warszawa: Gebethner i Ska.Search in Google Scholar

Kotler, P. (2005). Dziesięć grzechów śmiertelnych marketingu. Warszawa: PWE.Search in Google Scholar

Krzyżewski, R. (1974). Marketing Research in the Condition of Devoloppement of Collective Consumption, [w:] The Chalenges Facing Marketing Research: How do Meet Tchem. (507-525). Hamburg: ESOMAR.Search in Google Scholar

Krzyżewski, R. (2009). Jaki marketing? [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (398-405). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Krzyżewski, R. (2020). Marketing publiczny. Warszawa: Agencja Wydawnicza AGAR.Search in Google Scholar

Lis T. (2004). Co z tą Polską? Warszawa: Rosner i Wspólnicy.Search in Google Scholar

Misiąg, I. (2009). Dylematy współczesnego marketingu. [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (406-417). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Mruk, H., Pilarczyk, B., Sławińska M. (2015). Marketing. Koncepcje – strategia – trendy. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Search in Google Scholar

Muszyński, J (1999). Marketing polityczny. Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Warszawie.Search in Google Scholar

Rutkowski, I. (2009). Teoretyczne i praktyczne aspekty wiedzy o marketingu. [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (418-427). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Sargeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non profit. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.Search in Google Scholar

Styś, A. (2009). Oblicza i znaczenie marketingu. [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (353-363). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Wiszniewski, E. (1977). Ekonomika konsumpcji. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Wrzosek, W. (2002) Spór o paradygmat marketingu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, 24, 25-35.Search in Google Scholar

Wrzosek, W. (2009). Ewolucja mechanizmu konkurencji a marketing [w:] G. Karasiewicz (red.). Ekonomia, etyka, organizacja. (343-352). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD