1. bookVolume 15 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Role of International Internships in the Vocational Education of Technical Secondary School Students

Published Online: 29 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 15 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 548 - 561
Received: 01 Dec 2022
Accepted: 01 Dec 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Cuzzocrea, V., Cairns, D. C. (2020). Mobile moratorium? The case of young people undertaking international internships. Mobilities, 15(3), p. 416-430.10.1080/17450101.2020.1724611 Search in Google Scholar

2. Dominik, P. (2017). Kształcenie kadry hotelarskiej w szkołach średnich i wyższych w Polsce na tle wybranych krajów Europy. Ekonomiczne Problemy Turystyki, nr 2, s. 31–46. https://doi.org/10.18276/ept.2017.2.38-0310.18276/ept.2017.2.38-03 Search in Google Scholar

3. Drogosz-Zabłocka, E., Stasiowski, J. (2019). Kształcenie zawodowe w Polsce – przemiany, organizacja, efekty. W: U. Sztanderska, E. Drogosz-Zabłocka (red.), Wykształcenie zawodowe. Perspektywa systemu edukacji i rynku pracy, s. 66-101. Miejsce wydania: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie. https://doi.org/10.47050/65591814.66–10110.47050/65591814.66-101 Search in Google Scholar

4. Jeruszka, U. (2015). Kształtowanie i rozwijanie kompetencji przez pracę i praktykę zawodową. Polish Journal of Continuing Education, nr 3, s. 142-157. Search in Google Scholar

5. Malerich, J. (2009). The value of international internships in global workforce development. Arizona: Arizona State University. Search in Google Scholar

6. Mazur-Mitrowska, M. (2021). Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży kończącej szkoły ponadpodstawowe o profilu technicznym na podstawie badań własnych. Edukacja ustawiczna dorosłych, nr 2, s. 103-116. https://doi.org/10.34866/8df2-pw45 Search in Google Scholar

7. Sitek, M., Stasiowski, J. (2022). Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu kształcenia zawodowego w Polsce. Bilans reform 1989–2022. Studia BAS 2, s. (71-93). https://doi.org/10.31268/StudiaBAS.2022.1310.31268/StudiaBAS.2022.13 Search in Google Scholar

8. Stasiowski, J., Kłobuszewska, M., Drogosz-Zabłocka, E. (2016). Wiele zawodów – jedna waga? O zróżnicowaniu kosztów kształcenia zawodowego. Edukacja, nr 1, (s. 23-43). Search in Google Scholar

9. Szafrański, M. (2015). Praktyki zawodowe – narzędzie zarządzania wiedzą wspomagające obniżanie kosztów w przedsiębiorstwach. Przegląd Organizacji, nr 1, s. 29-35. https://doi.org/10.33141/po.2015.01.0510.33141/po.2015.01.05 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo