1. bookVolume 15 (2022): Issue 4 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Consumers’ Preferences as to Product Delivery Methods on the E-Commerce Market

Published Online: 29 Dec 2022
Volume & Issue: Volume 15 (2022) - Issue 4 (December 2022)
Page range: 519 - 532
Received: 01 Nov 2022
Accepted: 01 Nov 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2451-182X
First Published
30 Jun 2011
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Cellary, W. (2000). Elektroniczny biznes. Bezpieczna gospodarka elektroniczna. Net Forum. Wydanie Specjalne. Search in Google Scholar

2. Chodak, G. (2014). Wybrane zagadnienia logistyki w sklepach internetowych – modele, badania rynku. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Search in Google Scholar

3. Ciesielski M. (2020). E-Commerce i Fintechy. System naczyń połączonych. Pobrane z: https://static.300gospodarka.pl/media/2020/11/Raport_-Ecommerce-i-fintechy_System-naczy%C5%84-po-%C5%82%C4%85czonych_2020-r.pdf (dostęp: 18.11.2022). Search in Google Scholar

4. Digital 2022. (2022). Global Overview Report. Pobrane z: https://datareportal.com/reports/digital-2022-global-overview-report, (dostęp 18.11.2023). Search in Google Scholar

5. Haber, E. (2016). Zakupy elektroniczne stają się stylem życia. TSLbiznes, nr 11, 6-11. Search in Google Scholar

6. Gemius, (2022). E-commerce w Polsce 2022. Raport opracowany przy współpracy z Polskie Badania Internetu, IAB Polska. Search in Google Scholar

7. GUS. (2022). Pojęcia stosowane w statystyce publicznej - Handel elektroniczny. Pobrane z: https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1778,pojecie.html (dostęp: 20.11.2022). Search in Google Scholar

8. Hanson, W.A., Kalyanam, K. (2020). Internet marketing and e-commerce. United States: Thomson South-Western. Search in Google Scholar

9. https://inpost.pl/aktualnosci-grupa-inpost-w-iii-kwartale-z-rekordowym-wynikiem. (dostęp: 18.11.2022) Search in Google Scholar

10. https://media.poczta-polska.pl/pr/695027/juz-ponad-16-tys-punktow-odbioru-przesylek-pocztypolskiej-co-5-paczka-odbierana-jest-w-pocztowych-punktach-partnerskich, (dostep: 18.11.2022). Search in Google Scholar

11. Izba Gospodarki Elektronicznej (2021). Płatności cyfrowe 2020, Warszawa. Search in Google Scholar

12. Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE. Search in Google Scholar

13. Lewicki M. (2012). Instrumenty tworzenia wartości dla klienta w handlu elektronicznym. Rozprawa Doktorska, Poznań: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Search in Google Scholar

14. Manzor, A. (2010). E-commerce. An Introduction.Germany. LAP Lambert Academic Publishing. Search in Google Scholar

15. Mazur-Wierzbicka E. (2015). Kompetencje pokolenia Y – wybrane aspekty. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 39(3), 307-320. Search in Google Scholar

16. Mohapatra, S. (2013). E-Commerce Strategy. Series: Springer Texts in Business and Economics. In: E-Commerce Strategy, edition 127. Boston, MA: Springer, 155-171. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-4142-7_7.10.1007/978-1-4614-4142-7_7 Search in Google Scholar

17. OECD (2013). Electronic and mobile commerce. Pobrane z : http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ICCP/IE/IIS(2012)1/FINAL&docLanguage=En, (dostęp: 20.11.2022). Search in Google Scholar

18. Trochimowicz, W. Historia e-Commerce w Polsce i na świecie. Pobrane z https://trochimowicz.com/historia-ecommerce/ (dostęp 18.11.2022). Search in Google Scholar

19. Wagner, G., Schramm-Klein, H., Steinmann, S. (2020). Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment. Journal of Business Research 107, 256-270, https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.048.10.1016/j.jbusres.2018.10.048 Search in Google Scholar

20. Wesołowska, E. (2022). Coraz więcej sklepów internetowych w Polsce. Najszybciej rozwijają się te z branży spożywczej. Pobrane z https://www.bankier.pl/wiadomosc/Coraz-wiecej-sklepow-internetowych-w-Polsce-Najszybciej-rozwijaja-sie-te-z-branzy-spozywczej-8374515.html#:~:text=W%20Polsce%20zarejestrowanych%20jest%20obecnie,grup%C4%85%20s%C4%85%20e%2Dsklepy%20spo%C5%BCywcze (dostęp 20.11.2022). Search in Google Scholar

21. Zielińska, E., Siedlecka, S. (2018). Kryteria oceny jakości usług kurierskich w Polsce. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe 19(6), 987-991. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo