1. bookVolume 12 (2019): Issue 4 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

The State of and Prospects for the Development of Cycling Tourism in Central Roztocze, According to Tourists

Published Online: 26 Dec 2019
Page range: 418 - 427
Received: 01 Oct 2019
Accepted: 01 Nov 2019
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Copyright
© 2020 Sciendo

Subject and purpose of work: The purpose of the paper is to present the state of and prospects for the development of cycling tourism in Central Roztocze, a physico-geographical mesoregion in south- eastern Poland.

Keywords

JEL Classification

1. Borawska-Melnyk, A. (2016). Czy turystyka rowerowa może stać się narodowym produktem turystycznym w Polsce? Pobrane z: http://rowerowypoznan.pl/czy-turystyka-rowerowa-mozestac-sie-narodowym-produktem-turystycznym-w-polsce.Search in Google Scholar

2. Dekoster, J., Schollaert, U. (2000). Miasta rowerowe miastami przyszłości. Luksemburg: Wspólnoty Europejskie.Search in Google Scholar

3. Dembińska, M. (2016). Turystyka rowerowa - narodowy produkt turystyczny Polski? Pobrane z: https://turystykawmiescie.org/2016/02/20/turystyka-rowerowa-narodowy-produkt-turystyczny-polski-relacja.Search in Google Scholar

4. Kozioł, M. (2019). Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo POT.Search in Google Scholar

5. Prószyńska-Bords, H., Fedczyszyn, M. (2012). Turystyka rowerowa na obszarze cennym przyrodniczo na przykładzie Roztoczańskiego Parku narodowego – analiza zachowań turystycznych rowerzystów różnej proweniencji. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego.Search in Google Scholar

6. Rogowski, M., Nadolski, M. (2015). Turystyka rowerowa w aglomeracji Poznańskiej w opinii mieszkańców. Studia Periegetica, 2(14), 137-155.Search in Google Scholar

7. http://jkr.org.pl/index.php?id=trasy-rowerowe; dostęp: 12.10.2019 r.Search in Google Scholar

8. http://jkr.org.pl/index.php?id=kalendarz-naszych-rajdow, dostęp: 08.11.2019 r.Search in Google Scholar

Plan your remote conference with Sciendo