1. bookVolume 9 (2021): Issue 3 (September 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0079
First Published
15 Apr 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Lime kilns as an element of the post-industrial cultural landscape of the Silesian Upland, Poland

Published Online: 30 Sep 2021
Volume & Issue: Volume 9 (2021) - Issue 3 (September 2021)
Page range: 70 - 77
Received: 12 Jul 2021
Accepted: 02 Sep 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2354-0079
First Published
15 Apr 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

In the Silesian Upland in southern Poland there are many objects related to previous economic activities, mainly from the mining of minerals occurring in a geological basis. In Mikołów Mokre there is the largest group of closed lime kilns in Poland. They constitute a material trace of the quicklime production industry for the construction industry, which operated in this area for almost 200 years. These closed and decaying post-industrial objects are closely related to the presence of limestone and dolomite in the substrate rocks that were obtained from nearby quarries. The aim of the article was to present the current state of these lime kilns and to assess the possibility of using them for tourism purposes. Currently, only two lime kilns are components of the educational trail of the Silesian Botanical Garden established in 2003. Using the example of the Mikołów lime kilns, the opportunities and possibilities for changing the industrial function of these objects to a tourist function are outlined.

Keywords

Ancient Monuments. 2021. https://ancientmonuments.uk/128158-black-rock-quarry-lime-kilns-penally#.YRQx9kAwjIV (download date 15.06.2021) Search in Google Scholar

Dulias R. 2018. Geografia fizyczna Wyżyny Śląskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Search in Google Scholar

Dulias R., Hibszer A. 2004. Województwo śląskie. Przyroda, gospodarka, dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo Kubajak, Krzeszowice. Search in Google Scholar

Dwucet K., Pukowska-Mitka M. 2007. Dziedzictwo przemysłowe Górnego Śląska jako element atrakcyjności turystycznej regionu. Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Instytut Geografii i Gospoarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2: 43–53. Search in Google Scholar

Gądek B., Opołka-Gądek J., Karczewski B., Ogrodnik B., Świerad J., Wika S., Włoch W. 1998. Projektowane ścieżki dydaktyczne. In: Wika S., Włoch W. (eds) Górnośląski Ogród Botaniczny na tle przyrody Mikołowa. Górnośląska Oficyna Wydawnicza SA, Katowice: 62–79. Search in Google Scholar

Gądek J., Gądek B. 1994. Propozycja ścieżki geomorfologicznej po okolicach Mikołowa. In: Jankowski A.T. (ed.) Aktualne problemy ekologiczne regionu górnośląskiego. Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, 3: 45–50. Search in Google Scholar

Grafton website. 2021. https://www.village.grafton.wi.us/387/Lime-Kiln-Park (download date 15.06.2021). Search in Google Scholar

Hibszer B., Hibszer A. 2002. Wapienniki jako element krajobrazu kulturowego Mikołowa. In: Jankowski A.T., Myga-Piątek U., Jankowski G. (eds) Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska. Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskie Towarzystwo Geograficzne, Sosnowiec: 83–86. Search in Google Scholar

Kisiel P. 2020. Unwanted inheritance? Industrial past as the EU heritage. International Journal of Heritage Studies, 26(7): 652–666.10.1080/13527258.2019.1678053 Search in Google Scholar

Lamparska M. 2013a. Post-industrial Cultural Heritage Sites in the Katowice conurbation, Poland. Environmental & Socio-economic Studies, 1, 2: 36–42. Search in Google Scholar

Lamparska M. 2013b. Uwarunkowania rozwoju turystyki postindustrialnej w przestrzeni Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Search in Google Scholar

Lamparska M. 2017. Turystyka wśród górniczych szybów: szlak turystyczny i przewodnik po dawnych i współczesnych kopalniach na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. “Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, Katowice. Search in Google Scholar

Lamparska M. 2019. Post-mining tourism in Upper Silesia and Czech-Moravian country. Journal of Geography, Politics and Society, 9(2): 57–68.10.26881/jpgs.2019.2.06 Search in Google Scholar

Lamparska-Stobiecka M. 2008. Górnicze dziedzictwo GZM. In: Dulias R., Hibszer A. (eds) Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny. Polskie Towarzystwo Geograficzne, Oddział Katowice, Sosnowiec: 255–264. Search in Google Scholar

Lamparska-Wieland M. 2007. Turystyka na terenach postindustrialnych Górnego Śląska i Zagłębia Ruhry. Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Instytut Geografii i Gospoarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 2: 117–124. Search in Google Scholar

Murzyn M. 2008. Heritage Transformation in Central and Eastern Europe. In: Graham B., Howard P. (eds) The Ashgate Research Companion to Heritage and Identity, 1st ed., Burlington, VT, Ashgate: 315–346. Search in Google Scholar

Myga-Piątek U. 2012. Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice. Search in Google Scholar

Onet Podróże. 2021. https://podroze.onet.pl/polska/dolnoslaskie/wapiennik-wstarej-morawie-intrygujacy-zabytek-techniki-wsudetach/dlzl7n9 (download date 26.04.2021). Search in Google Scholar

Polska na fotografii. 2021. https://polskaorg.pl/7361221,foto.html?idEntity=5168240 (download date 26.04.2021). Search in Google Scholar

Prus K. 1932. Z przeszłości Mikołowa i jego okolic. Monografje Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, Mikołów (reprint 1997). Search in Google Scholar

Riedel R. 2010. Silesian Agglomeration - Identity in Transition. Supranational Identifications in Multi-Cultural Europe. Polish Political Science, 39: 159–190. Search in Google Scholar

Ruszkowski J.M. 2010. Elementy krajobrazu przemysłowego czynnikiem destynacji turystycznej regionu. Studium na przykładzie „Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego”. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 14: 283–295. Search in Google Scholar

Rzętała M., Machowski R. 2014. Wody powierzchniowe. In: Encyklopedia województwa śląskiego, 1, Instytut Badań Regionalnych, Katowice. Wody powierzchniowe – IBR wiki (ibrbs.pl). Search in Google Scholar

Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, arkusz Zabrze. Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa, 1960. Search in Google Scholar

Śląski Ogród Botaniczny. 2021. http://www.obmikolow.robia.pl/historia_ogrodu,i329.html (download date 28.03.2021). Search in Google Scholar

Tkocz M. 1998. Restrukturyzacja przemysłu regionu tradycyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. Search in Google Scholar

Tyrna D., Gawor Ł., Dolnicki P., Marcisz M. 2019. Zmiany rzeźby terenu pod wpływem zwałowisk pogórniczych w powiecie mikołowskim. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 33(2): 111–123,10.24917/20801653.332.8 Search in Google Scholar

Wander Book. 2021. https://pl.wander-book.com/wycieczka/1793-vapenne-pece-ve-vendryni.htm (download date 15.06.2021). Search in Google Scholar

Wandern in und um Osnabrück. 2021. https://wanderungenimosnabrueckerland.hpage.com/melle/kalkofen-westerhausen.html (download date 15.06.2021). Search in Google Scholar

Znaczki turystyczne. 2021. https://www.znaczki-turystyczne.pl/znaczkowe-miejsca-turystyczne/zespol-wapiennikow-w-zlotym-stoku-c162 (download date 26.04.2021). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo