1. bookVolume 14 (2014): Issue 1 (June 2014)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-7877
First Published
15 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Back to Local Food in Urban Environment

Published Online: 30 Dec 2014
Volume & Issue: Volume 14 (2014) - Issue 1 (June 2014)
Page range: 95 - 111
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1339-7877
First Published
15 Jun 2014
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
ABSTRACT

Post is focused on problems of activities aimed at local food in urban environment. The theme is studied in the view of cultural changes in nutrition in Slovakia after 1989, affecting of global phenomena, incoming of giant international companies and importing foreign food. On the other side, there is also globalizations and glolocation view as an impulse for return to local food. Post is focused on different organizations, civic associations, activities and shops, through wich people in urban environment can gain local food.

KEYWORDS

BITUŠÍKOVÁ, A. (2013):Cesty k udržateľnému životnému štýlu. In. Kultúrna a sociálna diverzita na Slovensku. Bratislava: Ústav etnológie SAV, pp.36-51Search in Google Scholar

BITUŠÍKOVÁ, A. (1999): Kontinuita a zmena v urbánnom kontexte (Sociálnoantropologické reflexie výskumu mesta a spoločnosti). In. Banská Bystrica, premeny mesta a spoločnosti. Banská Bystrica: Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, pp.6-59.Search in Google Scholar

BÚRIKOVÁ, Z.(2006): Spotreba a výskum reálne existujúceho socializmu. In. Etnologické rozpravy. Bratislava: Ústav etnológie SAV, pp.81-91.Search in Google Scholar

GIDDENS, A. (2000): Sociologie. Praha: Argo.Search in Google Scholar

GIDDENS, A. (2010): Důsledky modernity. Praha: Slon.Search in Google Scholar

MARCUSE, H. (1991): Jednorozměrný člověk. Studie o ideologii rozvinuté industiální společnosti. Praha: Naše vojsko NESTLÉ, M. (2007): Food politics. University of California Press.Search in Google Scholar

RITZER, G. (1996): Mcdonalizace společnosti. Praha: Pine Forge Press and Sage publications.Search in Google Scholar

ROBERTSON, R. (1994): Globalization or glocalization. In. Journal of International Communication, pp.33-5210.1080/13216597.1994.9751780Search in Google Scholar

ROUDOMETOF, V. (2010): Glocalization, Space and Modernity. In. The European Legacy, pp.37-60Search in Google Scholar

STOLIČNÁ, R. (1999): Jedlá a nápoje našich predkov. Bratislava: Veda.Search in Google Scholar

STOLIČNÁ, R. (2000): Fast food: globálny fenomén súčasného stravovania a spôsobu života. In. Slovenský národopis, No.3, pp. 305-313Search in Google Scholar

ZNEBEJÁNEK, F. (1997): Sociální hnutí. Praha: SLON.Search in Google Scholar

WGITEFIELD, P. (1996): Permakultura v kostce. Praha: Synergie. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo