1. bookVolume 3 (2021): Issue 1 (May 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Knowledge and Information Management

Published Online: 20 Jun 2021
Page range: 1 - 10
Received: 12 Dec 2020
Accepted: 24 Mar 2021
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2019
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The paper describes selected issues related to knowledge management in a manufacturing company with a detailed analysis of the impact of optimal management using the MES system on financial and production results. The study presents an analysis of the company’s results before and after the implementation of the knowledge and information management system in a manufacturing company. Moreover, the paper presents an analysis of the company’s operations and defines a strategy for further activities aimed at increasing the financial and operational efficiency of the analysed production company.

Keywords

Biznes, 2007. Słownik pojęć ekonomicznych, Tom 10, PWN Publishing House,. 195. Search in Google Scholar

Bodył, T., 2016. Mniejsze produkty za te same pieniądze, Downsizing w modzie, wyborcza.biz, 8 września, [accessed on: 2016-12-22]. Search in Google Scholar

Brillman, J., 2002. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa, PWE. Search in Google Scholar

Cary, L., Cooper, A.P., Campbell Quick J., 2015. Downsizing, Cambridge University Press. Search in Google Scholar

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami, 149, [accessed on: 2020-04-01] http. https://www.axelos.com/corporate/media/files/glossaries/itil_2011_glossary_pl-v1-0.pdf. Search in Google Scholar

Glosariusz ITIL wraz ze skrótami, 86, [accessed on: 2020-04-01]. https://www.axelos.com/corporate/media/files/glossaries/itil_2011_glossary_pl-v1-0.pdf. Search in Google Scholar

Graham, B.M., 1996. Keeping Score. Using the Right Metrics to drive World-Class Performance, New York: Productivity Press. Search in Google Scholar

Grudzewski, W.M., Hejduk, I., 2018. Zarządzanie wiedzą w organizacjach, e-mentor, 21.05.2018. Search in Google Scholar

Hamrol, A., 2015. Strategie i praktyki sprawnego działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN 978-83-01-18137-6, Warszawa. Search in Google Scholar

Horodecki, J., 2016. Male silniki się nie sprawdzają, https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/male-silniki-sie-nie-sprawdzaja-downsizing-volkswagen/p6xwk9t Search in Google Scholar

https://www.amister.pl/menu-14-Przemysl_40-29.html Search in Google Scholar

https://www.computerworld.pl/news/MES-krotki-przewodnik-po-systemachrealizacji-produkcji,412205.html, Date of publishing: 27.02.2019r. Search in Google Scholar

Kisielnicki, J., 2004. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach, Zarządzanie wiedzą w systemach informacyjnych, ed. by Abramowicz W., Nowicki A., Owoc M., Akademia Ekonomiczna Publishing House we Wrocławiu, Wrocław. Search in Google Scholar

Marchwiński, C., Shook, J., Schroeder, A., 2010. Leksykon Lean. Ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management, Wrocław: Wydawnictwo Lean Enterprise Institute Polska, 2010, 10. Search in Google Scholar

Mary, A., Junewick, 2002. LeanSpeak. The Productivity Business Improvement Dictionary, New York, Productivity Press, 2002, 139. Search in Google Scholar

Matusiak, K.B. 2011. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, 299-301. Search in Google Scholar

Mączyński, W., 2011. Wskaźniki OEE, MTBF i MTTR – czy to coś więcej niż wartości bezwzględne?, Utrzymanie Ruchu, 1. Search in Google Scholar

MES, ERP dictionary, https://www.raport-erp.pl/slownik-erp/413-mes.html Search in Google Scholar

Misiurek, B. 2015. Operator – najlepsza osoba do codziennego diagnozowania stanu maszyny, Służby Utrzymania Ruchu, Listopad 2015, [accessed on: 2017-12-14]. Search in Google Scholar

Misiurek, B., 2017. MTBF, MTTR i MTTF – jak i po co stosować te wskaźniki?, Służby Utrzymania Ruchu, 1/2017, January 2017. Search in Google Scholar

Misiurek, B., Maśluszczack, Z., 2015. Dlaczego w mojej firmie umarł TPM? Służby Utrzymania Ruchu, April 2015, 2017-12-14, https://lean.org.pl/dlaczego-w-mojejfirmie-umarl-tpm-histora-pewnego-wdrozenia/ Date of publishing:14.12.2017 Search in Google Scholar

Niemczyk, L., 2013. Rachunkowość finansowa aktywów kompetencyjnych i kapitału intelektualnego, nowy dział rachunkowości,, PacioliInstitute Publishing House, Rzeszów. Search in Google Scholar

Niepublikowane Materiały firmy Amister, https://www.amister.pl Search in Google Scholar

Seiichi, N., 1988. Introduction to TPM: Total Productive Maintenance, 1 October 1988. Search in Google Scholar

Stabryła, A., 2012. Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Universytet Ekonomiczny Publishing House in Krakow, Kraków. Search in Google Scholar

Szabó, L., Csepregi, A., 2011. Competences Found Important for Knowledge Sharing: Investigation of Middle Managers Working at Medium- and Large-Sized Enterprises, IUP Journal of Knowledge Management, 9. Search in Google Scholar

Wawak, S. 2014. Zarządzanie jakością Teoria i praktyka Wydanie II, One press Publishing House. Search in Google Scholar

Willmott, P., McCarthy, D. 2001. TPM. A Route to World-Class Performance, Butter-worth-Heinemann, 2001, 5. Search in Google Scholar

Wojtkowiak, G., DOWNSIZING w przedsiębiorstwie stan, uwarunkowania, model, Search in Google Scholar

Wydawnictwo WUE - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Search in Google Scholar

World-Class OEE, Set OEE Targets To Drive Improvement, https://www.oee.com/world-class-oee.html Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo