1. bookVolume 62 (2013): Issue 2 (December 2013)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English
Open Access

Interesting locality of medicinal plant Arctostaphylos uva-ursi (Ericaceae) in Silesia Province (Poland)

Published Online: 13 Dec 2013
Volume & Issue: Volume 62 (2013) - Issue 2 (December 2013)
Page range: 190 - 192
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2336-3207
ISSN
1211-3026
First Published
14 Jul 2011
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English

Anonymus (2012a): Farmakopea Polska IX. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Wydanie 9. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa. Search in Google Scholar

- (2012b): Community herbal monograph on Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., folium. European Medicines Agency, Committee on Herbal Medicinal Products. (HMPC). EMA/HMPC/573460/2009, rev. 1. January 24, 2012. - (2012c): Rozporządzenie Ministra Środowiska z 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 0 (2012), 81. Search in Google Scholar

- (2013): The European Pharmacopeia 7th edition, vol. 7.8. Council of Europe, Strasbourg.Search in Google Scholar

Bacler B. (2009): Zasoby gatunkowe cennych roślin leczniczych powiatu włoszczowskiego. 1. mącznica lekarska Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. - Annales Academiae Medicae Silesiensis 63(3): 33-37.Search in Google Scholar

Frohne D. (2010): Leksykon roślin leczniczych. Przewodnik naukowy. MedPharm, Wrocław.Search in Google Scholar

Kabath H. (1846): Flora der Umgegend von Gleiwitz, mit Berücksichtigung der geognostischen, Boden- und Höhen-Verhältnisse, Verlag von Landsberger, Gleiwitz.Search in Google Scholar

Kowalczyk B. (2003): Rośliny naczyniowe „Lasu Łabędzkiego” koło Gliwic (Wyżyna Śląska). - Rocznik Muzeum w Gliwicach 18: 209-240.Search in Google Scholar

Kurek P. (2011): Arctostaphylos uva-ursi (Ericaeae) na skałach wapiennych w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej - stan po 50 latach. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 11(1): 189-192.Search in Google Scholar

Lamer -Zarawska E., Kowal-Gierczak B., Niedworok J. (2012): Fitoterapia i leki roślinne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.Search in Google Scholar

Marinelli J. [ed.] (2006): Wielka encyklopedia roślin. Dorling Kindersley Limited, London, Świat Książki, Warszawa Search in Google Scholar

Parusel J. B. & Urbisz A. [eds] (2012): Czerwona lista roślin naczyniowych województwa śląskiego. In: J. B. Parusel [ed.]. Raporty Opinie 6. Strategia ochrony przyrody województwa śląskiego do roku 2030. Raport o stanie przyrody województwa śląskiego 2. Czerwone listy wybranych grup grzybów i roślin województwa śląskiego. ss. 103-177.Search in Google Scholar

Podlewski J. K., Chwalibogowska-Podlewska [eds] (2005): Leki współczesnej terapii. Wydanie 17. Spilit Trading Sp. z o. o., Warszawa.Search in Google Scholar

Schube T. 1915. Ergebnisse der Durchforschung der schlesischen Gefässpflanzenwelt im Jahre 1914. - Jahres-Bericht der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur 92: 43-61.Search in Google Scholar

Szeląg Z. (2000): Materiały do flory Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. - Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 7: 93-103.Search in Google Scholar

Upton R. [ed] (2008): Uva Ursi Leaf, Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng, Standards of Analysis, Quality Control, and Therapeutics. American Herbal Pharmacopoeia and Therapeutic Compendium, Scotts Valley, USA.Search in Google Scholar

Urbisz A. (1996): Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru. - Scripta Rudensia 6: 1-174.`Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD