1. bookVolume 22 (2021): Issue 1-2 (October 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Ipostaze Ale Lui Ulise În Lirica Lui Blaga, Voronca Și Sorescu

Published Online: 02 Feb 2022
Volume & Issue: Volume 22 (2021) - Issue 1-2 (October 2021)
Page range: 81 - 89
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This study is based on the analysis of the ancient Greek myth of Ulysses, which has been reproduced in various reinterpretations over time. However, the purpose of this paper is to highlight the myth of Ulysses in the vision of three important Romanian writers: Lucian Blaga, Ilarie Voronca and Marin Sorescu. To be more specific, the work will focus on the hypostases in which the protagonist of the Odyssey is outlined in the verses of these writers. We will notice during the research that, in the case of each writer mentioned above, Ulysses acquires personal nuances with an impressive note of originality.

Keywords

Balotă, Nicolae. Arte poetice ale secolului XX. Ipostaze românești și străine. Bucureşti: Editura Minerva, 1976.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. Opera poetică. Cuvânt înainte de Eugen Simion, Prefaţă de George Gană, Ediţie îngrijită de George Gană şi Dorli Blaga. Bucureşti: Editura Humanitas, 1995.Search in Google Scholar

Fanache, Vasile. Chipuri tăcute ale veșniciei în lirica lui Blaga. Cluj-Napoca: Editura Limes, 2007.Search in Google Scholar

Iancu, Carol. „Ilarie Voronca – poet al modernităţii şi al iubirii”. Apostrof, an XXII, no. 6 (253), 2011, pp. 7-12, http://revista-apostrof.ro/apowp/reviste/2011-06.pdf. Accesat 25 oct. 2020.Search in Google Scholar

Manolescu, Nicolae. Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură. Piteşti: Editura Paralela 45, 2008.Search in Google Scholar

Pop, Ion. Lucian Blaga – universul liric. Bucureşti: Editura Cartea Românească, 1981.Search in Google Scholar

Sorescu, Marin. Opere. Vol. I: Poezii. Ediţie îngrijită de Mihaela Constantinescu-Codocea, Prefaţă de Eugen Simion. Bucureşti: Fundaţia Naţională pentru Știinţă şi Artă, Editura Univers Enciclopedic, 2002.Search in Google Scholar

Șora, Mariana. Cunoaștere poetică și mit în opera lui Lucian Blaga. Bucureşti: Editura Minerva, 1970.Search in Google Scholar

Todoran, Eugen. Lucian Blaga. Mitul poetic. Volumul I. Timişoara: Editura Facla, 1981. Print.Search in Google Scholar

Voronca, Ilarie. „Cicatrizări. Poezia nouă”. Integral, an 1, no. 4, 1925, pp. 2-3, http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/64232/1/BCUCLUJ_FP_279547_1925_001_004.pdf. Accesat 29 oct. 2020.Search in Google Scholar

Voronca, Ilarie. Ulise. Brățara nopților. Cluj-Napoca: Editura Dacia, 2003.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo