1. bookVolume 20 (2019): Issue 2 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Imagini Culturale Istorice În Lirica Lui Blaga

Published Online: 18 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 20 (2019) - Issue 2 (December 2019)
Page range: 59 - 71
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

The aim of this paper is to identify, in Lucian Blaga’s poetry, historical images of several foreign cultures, such as African, Indian and Ancient Greek. Starting from his outline from the Trilogy of Values, we will select poems where few dimensions of these three cultures are depicted. Even though they appear to be far from the Romanian stylistic matrix, key aspects of the historical cultural images compose a unique vision that imprint the structure of Blaga’s imaginary.

Keywords

Al-George, Sergiu. 1981. Arhaic și universal. India în conștiința culturală românească. București: Editura Eminescu.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. 1924. Filozofia stilului. [s.l.]: Cultura Națională.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. 1943. Mahatma Gandhi, așa cum l-am cunoscut, în „Saeculum”, 1, nr. 3, mai-iunie, 1943, p. 3-14, disponibil online la: http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/54231/1/BCUCLUJ_FP_451499_1943_001_003.pdf, accesat ultima dată la 20.10.2019.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. 2018. Opera poetică, prefață de George Gană, ediție îngrijită de George Gană și Dorli Blaga. București: Humanitas.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. 2018. Trilogia culturii. București: Humanitas.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian. 2014. Trilogia Valorilor. București: Humanitas.Search in Google Scholar

Braga, Corin. 1998. Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, prefață de Nicolae Balotă. Iași: Institutul European.Search in Google Scholar

Eco, Umberto. 2010. Numele trandafirului, Traducere de Florin Chirițescu. București: Adevărul Holding.Search in Google Scholar

Frobenius, Leo. 1982. Cultura Africii. Prolegomena la o teorie a configurării istorice, volumul I, Traducere de Ion Roman, studiu introductiv de Ion Frunzetti. București: Editura Meridiane.Search in Google Scholar

Frobenius, Leo. 1985. Paideuma. Schiță a unei filosofii a culturii (Aspecte ale culturii și civilizației africane), Traducere de Ion Roman, studiu introductiv de Ion Frunzetti. București: Editura Meridiane.Search in Google Scholar

Gană, George. 1976. Opera literară a lui Lucian Blaga. București: Editura Minerva.Search in Google Scholar

Petrescu, Alexandru. 2003. Lucian Blaga: o nouă paradigmă în filosofia științei. Timișoara: Editura Eurobit.Search in Google Scholar

Pop, Ion. 1999. Lucian Blaga – universul liric. Pitești: Paralela 45.Search in Google Scholar

Todoran, Eugen. 1981. Lucian Blaga. Mitul poetic, volumul I. Timișoara: Editura Facla.Search in Google Scholar

Todoran, Eugen. 1983. Lucian Blaga. Mitul poetic, volumul II. Timișoara: Editura Facla.Search in Google Scholar

Tohăneanu, G.I. 1976. Dincolo de cuvînt. Studii de stilistică și versificație. București: Editura Științifică și Enciclopedică.Search in Google Scholar

Uscătescu, George. 1987. Ontologia culturii. București: Editura Științifică și Enciclopedică.Search in Google Scholar

Xenofon. 1964. Anabasis. Traducere, studiu introductiv, rezumate și note de Maria Marinescu-Himu. București: Editura Științifică.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo