1. bookVolume 20 (2019): Issue 1 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Mistificări Și Recuperări Biografiste: „Cazul” Lucian Blaga

Published Online: 18 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 20 (2019) - Issue 1 (June 2019)
Page range: 42 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This study is based on a research on literary criticism, with a focus on several aspects of Lucian Blaga’s biography from an ideological perspective, aiming and examining its falsifications before 1989 and its true version after the socialist period. Due to most of the papers published by his daughter, Dorli Blaga (more specific, correspondence, diaries and official documents), we could claim that Blaga represents not only a literary case, but also a political one. To be more precise, the purpose of this article is to reveal some demystifications directly related to his biography, outlining three main periods in what concerns Blaga’s reception: the ’50s, the ’60s and the after ’90s.

Keywords

Baghiu, Ştefan, „Recuperarea operei lui Lucian Blaga în anii şaizeci. O evaluare a absenţei şi a condiţiilor recuperării”, în Cultura, nr. 446 din 14 nov. 2013, text disponibil pe http://revistacultura.ro/nou/2013/11/recuperarea-operei-lui-lucian-blaga-in-anii-saizeci-o-evaluare-a-absentei-si-a-conditiilor-recuperarii/ [accesat în 23.10.2018].Search in Google Scholar

Balaci, Alexandru, Traducerile literare, în ***, Lucrările Primului Congres al Scriitorilor din Republica Populară Română, 18-23 iunie 1956, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, 1956.Search in Google Scholar

Bălu, Ion, Viaţa lui Lucian Blaga, vol. al IV-lea, Bucureşti, Editura Libra, 1999Search in Google Scholar

Bălu, Ion; Blaga, Dorli, Blaga supravegheat de Securitate, Cluj-Napoca, Editura Biblioteca Apostrof, 1999.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian, Hronicul şi cântecul vârstelor, ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Bucureşti, Editura Humanitas, 2012.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian, Luntrea lui Caron, ediţia a IV-a, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013.Search in Google Scholar

Braga, Corin, Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, ediţia a II-a, revizuită, studiu introductiv de Călin Teutişan, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2013.Search in Google Scholar

Crohmălniceanu, Ovid S., Lucian Blaga, s. l., Editura pentru Literatură, 1963.Search in Google Scholar

Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. I, Bucureşti, Editura Minerva, 1972.Search in Google Scholar

Crohmălniceanu, Ovid S., Literatura română între cele două războaie mondiale, vol. II, Bucureşti, Editura Minerva, 1974.Search in Google Scholar

Dincă, Irina, Lucian Blaga – deschideri transdisciplinare. Stil, metaforă, receptare, teză de doctorat susţinută la Timişoara, 2012, disponibilă pe https://ciret-transdisciplinarity.org/biblio/biblio_pdf/irina_dinca.pdf [accesat în 25.10.2018].Search in Google Scholar

Manolescu, Nicolae, Istoria critică a literaturii române. 5 secole de literatură, Piteşti, Editura Paralela 45, 2008.Search in Google Scholar

Micu, Dumitru, Lirica lui Lucian Blaga, Bucureşti, Editura pentru Literatură, 1967.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo