1. bookVolume 20 (2019): Issue 1 (June 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Configurarea Paradigmei Terţului Inclus – Blaga, Bachelard, Lupaşcu1

Published Online: 18 Apr 2020
Volume & Issue: Volume 20 (2019) - Issue 1 (June 2019)
Page range: 14 - 25
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2601-7776
First Published
30 Jul 2019
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This paper aims to present the connection and continuity between the implicit principles that configure the transgressive visions of Lucian Blaga, Gaston Bachelard and Ștefan Lupașcu, which inaugurate a paradigmatic change in consensus with the revolutionary ideas circulating in science, philosophy, poetry and art across the 20th century. The subtle paradigmatic axis which crosses implicitly or explicitly the work of Lucian Blaga proves to be the transgressive attempt of integration and overcoming of the antinomies under the sign of the included middle which underlies the transfiguring core of the dogmatic paradox. Thus, the nucleus of Blaga’s epistemological vision, the dogmatic paradox – a synthesis of the antinomies solved not in concrete level, but in transcendent one, creating a paradoxical logics – proves to be close to Gaston Bachelard’s transgressive theoretical constructions – the surrationalism and the philosophy of no –, as well as to Ştefan Lupaşcu’s integrative perspective of the dynamic logics of the contradictory. The subtly related nexus of theoretical ideas developed by Blaga, Bachelard and Lupașcu appear to be essential milestones in the avant-garde of the paradigmatic chain of the included middle, opening it towards the present European episteme.

Keywords

Al-George, Sergiu, Arhaic şi universal: India în conştiinţa culturală românească, Editura Eminescu, Bucureşti, 1981.Search in Google Scholar

Bachelard, Gaston, Aerul şi visele: eseu despre imaginaţia mişcării, Prefaţă de Jean Starobinski, tradusă de Angela Martin, Traducere de Irina Mavrodin, Editura Univers, Bucureşti, 1997.Search in Google Scholar

Bachelard, Gaston, Dialectica spiritului ştiinţific modern, vol. I-II, Traducere, studiu introductiv şi note de Vasile Tonoiu, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1986.Search in Google Scholar

Bachelard, Gaston, Filosofia lui nu. Eseu de filosofie a noului spirit ştiinţific, Traducere din franceză de Vasile Tonoiu, Editura Univers, Bucureşti, 2010.Search in Google Scholar

Bachelard, Gaston, Psihanaliza focului, Traducere de Lucia Ruxandra Munteanu, Prefaţă de Romul Munteanu, Editura Univers, Bucureşti, 1998.Search in Google Scholar

Barbu, Ion, Versuri şi proză, Ediţia a II-a, Ediţie îngrijită, prefaţă şi tabel cronologic de Dinu Pillat, Editura Minerva, Bucureşti, 1984.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian, L’Éon dogmatique, Traducere din limba română de Jessie şi Raoul Marin, Mariana şi Georges Danesco, Prefaţă de Vintilă Horia, Editura L’Age d’Homme, Lausanne, 1988.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian, Opere 9 Trilogia culturii, Ediţie îngrijită de Dorli Blaga, Studiu introductiv de Al. Tănase, Bucureşti, Editura Minerva, 1985.Search in Google Scholar

Blaga, Lucian, Trilogia cunoaşterii, vol. I Eonul dogmatic, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003 (2003a).Search in Google Scholar

Blaga, Lucian, Zări şi etape: Aforisme, studii, însemnări, Editura Humanitas, Bucureşti, 2003 (2003b).Search in Google Scholar

Braga, Corin, Lucian Blaga. Geneza lumilor imaginare, Editura Institutul European, Iaşi, 1998.Search in Google Scholar

Buşe, Ionel, Logica pharmakon-ului, Cuvânt înainte de Jean-Jacques Wunenburger, Editura Paideia, Bucureşti, 2003.Search in Google Scholar

Chelebourg, Christian, L’imaginaire littéraire: des archétypes à la poétique du sujet, Editura Nathan, Paris, 2000.Search in Google Scholar

Corbin, Henry, Omul şi îngerul său – Iniţiere şi cavalerie spirituală, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2002.Search in Google Scholar

Crăciunescu, Pompiliu, Eminescu: Paradisul infernal şi transcosmologia, Prefaţă de Basarab Nicolescu, Editura Junimea, Iaşi, 2000.Search in Google Scholar

Crăciunescu, Pompiliu, Terţul inclus şi transliteratura, în Basarab Nicolescu (editor), La confluenţa a două culturi: Lupasco astăzi – Lucrările colocviului internaţional UNESCO, Paris, 24 martie 2010, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010.Search in Google Scholar

Eco, Umberto, Limitele interpretării, Ediţia a II-a revăzută, Traducere de Ştefania Mincu şi Daniela Crăciun, Editura Polirom, Iaşi, 2007.Search in Google Scholar

Fondane, Benjamin, Fiinţa şi cunoaşterea – încercare asupra lui Lupaşcu, Prefaţă de Michael Finkenthal, Traducere, note şi postfaţă de Vasile Sporici, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2000.Search in Google Scholar

Ioan, Petru, Ştefan Lupaşcu şi cele trei logici ale sale, Editura „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2000.Search in Google Scholar

Kuhn, Thomas S., Structura revoluţiilor ştiinţifice, Traducere din engleză de Radu J. Bogdan, Studiu introductiv de Mircea Flonta, Editura Humanitas, Bucureşti, 1999.Search in Google Scholar

Lupaşcu, Ștefan, Logica dinamică a contradictoriului, Cuvânt înainte de Constantin Noica, Selecţie, traducere din limba franceză şi postfaţă de Vasile Sporici, Control ştiinţific şi note de Gheorghe Enescu, Editura Politică, Bucureşti, 1982.Search in Google Scholar

Lupașcu, Ștefan, Omul şi cele trei etici ale sale (în colaborare cu Solange de Mailly-Nesle şi Basarab Nicolescu), Traducere, note şi postfaţă de Vasile Sporici, Iaşi, 1999.Search in Google Scholar

Lupaşcu, Ștefan, Principiul antagonismului şi logica energiei, Traducere de Vasile Sporici, Editura Fundaţiei „Ştefan Lupaşcu”, Iaşi, 2000 (2000a).Search in Google Scholar

Lupaşcu, Ștefan, Universul psihic: sfârşitul psihanalizei, Traducere şi studiu introductiv de Vasile Sporici, Editura Institutul European, Iaşi, 2000 (2000b).Search in Google Scholar

Marcus, Solomon, Invenţie şi descoperire, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 1989.Search in Google Scholar

Marcus, Solomon, Paradigme universale, vol. I, Editura Paralela 45, Piteşti, 2005.Search in Google Scholar

Morin, Edgar, Introduction à la pensée complexe, Editura ESF, Paris, 1990.Search in Google Scholar

Nicolescu, Basarab, Ce este realitatea? Reflecţii în jurul operei lui Stéphane Lupasco, Traducere de Simona Modreanu, Editura Junimea, Iaşi, 2009.Search in Google Scholar

Nicolescu, Basarab, Teoreme poetice, Ediţia a II-a, Traducere din limba franceză de L.M. Arcade, Prefaţă de Michel Camus, Editura Junimea, Iaşi, 2007.Search in Google Scholar

Perrot, Maryvonne, Bachelard şi poetica timpului, Traducere de Laurenţiu Ciontescu-Samfireag şi Dorin Ciontescu-Samfireag, Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Ionel Buşe, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2007.Search in Google Scholar

Petrescu, Ioana Em., Modernism/Postmodernism. O ipoteză, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi postfaţă de Ioana Bot, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2003.Search in Google Scholar

Tonoiu, Vasile, În căutarea unei paradigme a complexităţii, Editura Iri, Bucureşti, 1997.Search in Google Scholar

Vattimo, Gianni, în Sfârşitul modernităţii – Nihilism şi hermeneutică în cultura postmodernă, Traducere de Ştefania Mincu, Prefaţă de Marin Mincu, Editura Pontica, Constanţa, 1993.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo