1. bookVolume 34 (2021): Issue 4 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-6676
First Published
30 May 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

The COVID-19 – related problems encountered by nursing homes in Poland and the steps undertaken to prevent disease spread in the first phase of the epidemic

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 34 (2021) - Issue 4 (December 2021)
Page range: 206 - 211
Received: 17 Feb 2021
Accepted: 30 Nov 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-6676
First Published
30 May 2014
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

1. Grabusińska Z. Domy Pomocy Społecznej w Polsce. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich; 2013:14. Search in Google Scholar

2. Huang SS, Bowblis JR. Managerial ownership in nursing homes: Staffing, quality, and financial performance. Gerontologist. 2018;58(6):1136-46. Search in Google Scholar

3. Hefele J, Wang XJ, Bishop CE, Barooah A. Multitasking in nursing homes: Differences between for-Profit and nonprofit quality outcomes. Gerontologist. 2019;59(6):1034-43.10.1093/geront/gny145 Search in Google Scholar

4. Wojtyniak B, Goryński P. Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Warszawa: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Warszawa;2018. Search in Google Scholar

5. Stolińska-Pobralska N. Dom pomocy społecznej jako instytucja polskiego systemu zabezpieczenia społecznego osób starszych. Family Pedagog. 2014;4(3):102. Search in Google Scholar

6. Article 57 of the Act of 12 March 2004 on social assistance. Journal of Laws. 2019.1507. (cited on Feb 4th 2021). Search in Google Scholar

7. § 5 of the Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of 23 August 2012 on social welfare homes. Journal of Laws. 2018.734. (cited on Feb 4th 2021). Search in Google Scholar

8. § 4 of the Regulation of the Minister of Labor and Social Policy of 23 August 2012 on social welfare homes. Journal of Laws. 2018.734. (cited on Feb 4th 2021). Search in Google Scholar

9. [https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/warunki-zycia/ubostwo-pomoc-spoleczna/zaklady-stacjonarne-pomocy-spolecznej-w-2018-roku,18,3.html] (cited on Feb 4th 2021). Search in Google Scholar

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Journal of Laws. 2020.491. [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000491] (cited on Feb 4th 2021). Search in Google Scholar

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa, dnia 9 października 2020 r. Poz. 1758. [https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001758/O/D20201758.pdf] (cited on Feb 4th 2021). Search in Google Scholar

12. Polecenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 r. oznakowane symbolem: ZK-II.68.3.2020). Search in Google Scholar

13. Instrukcja z 17 marca 2020 r. dot ycząca wsparcia osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Search in Google Scholar

14. Letter of the Minister of Family, Labor and Social Policy. sign: DPS-V.053.10.2020.KK. Search in Google Scholar

15. Górniak J. Analiza czynnikowa. ASK. 1998;7:83-102. Search in Google Scholar

16. Rószkiewicz M. Analiza klienta. Kraków: SPSS Polska; 2011. Search in Google Scholar

17. Sok SR, Kim S, Jeong DU, Cho Y. Effects of Yangsaeng (Health Management) Therapy for Korean older adults in nursing home. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(20):7507.10.3390/ijerph17207507 Search in Google Scholar

18. Fotsc R. Executive power during the COVID-19 pandemic. J Nurs Regulation. 2020;11(2):63-4.10.1016/S2155-8256(20)30111-3 Search in Google Scholar

19. Gallego-Gómez JI, Campillo-Cano M, Carrión-Martínez A, Balanza S, Rodríguez-González-Moro MT, Simonelli-Muñoz AJ. The COVID-19 Pandemic and its impact on homebound nursing students. Int J Environ Res Public Health. 2020;17:7383.10.3390/ijerph17207383760068233050435 Search in Google Scholar

20. Bartoszek A, Walkowiak D, Bartoszek A, Kardas G. Mental well-being (Depression, Loneliness, Insomnia, Daily Life Fatigue) during COVID-19 related home-confinement – A study from Poland. Int J Environ Res Public Health. 2020;17:7417.10.3390/ijerph17207417759995333053787 Search in Google Scholar

21. Alduraywish AA, Srivastava KC, Shrivastava D, Ghazi Sghaireen M, Alsharari AF, Al-Johani K, et al. A Countrywide survey in Saudi Arabia regarding the knowledge and attitude of health care professionals about coronavirus disease (COVID-19). Int J Environ Res Public Health. 2020;17:7415.10.3390/ijerph17207415760016033053759 Search in Google Scholar

22. You K, Li Y, Intrator O, Stevenson D, Hirth R, Grabowski D, et al. Do nursing home chain size and proprietary status affect experiences with care? Med Care. 2016;54(3):229-34.10.1097/MLR.0000000000000479475288526765147 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo