1. bookVolume 15 (2022): Issue 1 (October 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2029-0454
First Published
05 Feb 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Evolution of Administrative Justice in the Baltic States in 1918–1940

Published Online: 07 Jan 2023
Volume & Issue: Volume 15 (2022) - Issue 1 (October 2022)
Page range: 71 - 97
Received: 21 Feb 2022
Accepted: 07 Jul 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2029-0454
First Published
05 Feb 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

1. Anepaio, Toomas, ed. Riigikohus: otsuste valikkogumik 1920–1940. Tartu: Elmatar, 1999. Search in Google Scholar

2. Bērtaite-Pudāne, Inga. “Administratīvās justīcijas un administratīvā procesa ģenēze Latvijā.” Jurista Vārds 51/52 (2021): 9–15. Search in Google Scholar

3. Bērtaite-Pudāne, Inga. “Tiesības un tiesiskās intereses administratīvajā procesā tiesā: pirms 100 gadiem un mūsdienās.” Jurista Vārds 51/52 (2021): 30–36. Search in Google Scholar

4. Bukovskis, Vladimirs. “Administratīvās tiesas reforma.” Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 7–9 (1925): 817–841. Search in Google Scholar

5. Deviatnikovaitė, Ieva. Administracinio teismo istorija Lietuvoje 1918–1940. Kraków: Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021.10.12797/9788381386401 Search in Google Scholar

6. Dišlers, Kārlis. “Latvijas administratīvā procesa ievadjautājumi.” Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 1 (1936): 1–53. Search in Google Scholar

7. Ducmanis, Kārlis. “Administratīvā justice, it īpaši Skandināvijas valstīs.” Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 5 (1939): 1129–1147. Search in Google Scholar

8. Finkelšteinas, Mauša. “Administracinis teismas.” Kultūra 4 (1928): 161. Search in Google Scholar

9. Fridšteinas, Viktoras. “Dėl administracinio teismo Lietuvoje.” Teisė 38 (1937): 187–205. Search in Google Scholar

10. Güldenstubbe, Karl. “Tsiviil- ning administratiivkohtute kompetentsi piiritamine.” Õigus 10 (1929): 195–198.10.1016/S0041-3879(29)80046-3 Search in Google Scholar

11. Kalacs, Jānis. “Novērojumi likumā par administratīvām tiesām.” Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 4 (1938): 964–976. Search in Google Scholar

12. Kalacs, Jānis. “Parallēles starp Igaunijas un Latvijas likumiem par administratīvām tiesām.” Tieslietu Ministerijas Vēstnesis 4 (1936): 870–872. Search in Google Scholar

13. Kalacs, Jānis. “Pārdomas par administrativo tiesu.” Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 2 (1937): 314–325. Search in Google Scholar

14. Kliimann, Artur-Tõeleid. “Diritto processuale amministrativo dell’Estonia.” Annuario di Diritto Comparato e di Studi Legislativi XIII (1937): 77–97. Search in Google Scholar

15. Kliimann, Artur-Tõeleid. “Tsiviilkohtu halduskohtulik eelmõist.” Õigus 14 (1933): 289–311. Search in Google Scholar

16. Kliimann, Artur-Tõeleid. Haldusprotsess. Tartu: Akadeemilise Kooperatiivi Kirjastus, 1937. Search in Google Scholar

17. Korkunov, Nikolai. Russkoe Gosudarstvennoe Pravo. S. Peterburg: Tipografia M. M. Stasulevicha, 1909. Search in Google Scholar

18. Leppik, Marelle. “Esimesi märke põhiseaduslikkuse kohtulikust järelevalvest: Riigikohtu praktika 1920. aasta põhiseaduse kehtimisajal.” Juridica 20 (2012): 185–192. Search in Google Scholar

19. Liessem, Peter. Verwaltungsgerichtsbarkeit im späten Zarenreich. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 1996. Search in Google Scholar

20. “Likumprojekts par administratīvo procesu.” Tieslietu Ministrijas Vēstnesis 4 (1940): 715–723. Search in Google Scholar

21. Maddison, Eugen. “Asja sisuline harutamine administratiiv-kohtu korra seisukohalt.” Eesti Politseileht 7 (1927): 297–299. Search in Google Scholar

22. Maddison, Eugen. “Seaduse jõusse astunud korraldused ja kohus.” Eesti Politseileht 8 (1928): 401–403. Search in Google Scholar

23. Maddison, Eugen. “Väljasaatmisest ja elamise keelust sõjaseisukorra maksvuse ajal.” Eesti Politseileht 6 (1926): 2–4. Search in Google Scholar

24. Maksimaitis, Mindaugas. Valstybės taryba Lietuvos teisinėje sistemoje 1928–1940. Vilnius: Justitia, 2006. Search in Google Scholar

25. Merusk, Kalle, and Ivo Pilving. Halduskohtumenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012. Search in Google Scholar

26. “Mūsų bendradarbio interviu su prof. M. Römeriu Kredito Įstaigų ir Kooperatyvų Inspekcijos.” Talka 7-8/285 (1930): 13–14. Search in Google Scholar

27. Pagasts, Jānis. “Civiltiesiskie un publiski tiesiskie prasījumi.” Jurists 7/8 (1939): 165–174. Search in Google Scholar

28. Pilving, Ivo, and Madis Ernits. “Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Estland”: 1601–1626. In: Karl-Peter Sommermann and Bert Schaffarzik, eds. Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa. Berlin: Springer 2019.10.1007/978-3-642-41235-6_44 Search in Google Scholar

29. Pilving, Ivo. “Eesti halduskohtumenetluse loomine ja areng enne II maailmasõda.” Juridica 27 (2019): 657–670. Search in Google Scholar

30. Račkauskas, Konstantinas. “Lietuvos administracinio teismo pradai.” Teisė 37 (1937): 55–65. Search in Google Scholar

31. Rėmeris, Mykolas. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Vilnius: Mintis, 1990. Search in Google Scholar

32. Römeris, Mykolas. “Administracinio teismo įstatymo projektas.” Židinys 5-6 (1940): 561–576. Search in Google Scholar

33. Römeris, Mykolas. Lietuvos konstitucinės teisės paskaitos. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto Teisių fakulteto leidinys, 1937. Search in Google Scholar

34. Sládeček, Vladimír, Veronika Tomoszková, et. al. Správní soudnictví v České republice a ve vybraných státech Evropy. Praha: Wolters Kluwer, 2010. Search in Google Scholar

35. Starilov, Jurij. “Geschichte des Verwaltungsrechtsschutzes in Russland”: 1627–1630. In: Karl-Peter Sommermann and Bert Schaffarzik, eds. Handbuch der Geschichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Europa. Berlin: Springer, 2019.10.1007/978-3-642-41235-6_45 Search in Google Scholar

36. Transcripts of Meetings of Lithuanian Council of State. Vilnius: Mokslas, 1991. Search in Google Scholar

37. Valge, Jüri, ed. Riigikohtu administratiiv-osakonnas 1920–1927. a lahendatud küsimused. Tartu: A. Treufeldt, 1929. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD