1. bookVolume 60 (2020): Issue 1 (December 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-945X
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Reintroduction of Groenlandia densa (L.) Fourr. – experiences and suggestions

Published Online: 03 Nov 2021
Volume & Issue: Volume 60 (2020) - Issue 1 (December 2020)
Page range: 1 - 10
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2080-945X
First Published
17 May 2010
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Abstract

Groenlandia densa (L.) Fourr. is a native species in Poland of evergreen hydromacrophyte occurring in water-sources or groundwater-fed watercourses. It is a critically endangered taxon which requires active protection. To increase the chance of preserving G. densa population in Western Pomerania, this plant was introduced to the Grabowa and Radew river systems in the Natura 2000 areas PLH 320022 “Radew, Chociela and Chotla Valley” and PLH 320003 “Grabowa Valley”, on a total of 33 sites. In the Radew and its tributaries (Chociel, Zgniła Struga), 6 out of 20 sites were maintained, where reintroduction was successful, while in the Grabowa and its tributaries (Błotnica, Biegała), only 3 out of 13 reintroduction sites survived, and reintroduction in the remaining ones did not bring expected results. Favorable conditions for G. densa were found in initial stages of Beruletum submersae Roll 1938 plant community.

Keywords

Akhani H. 2014. Groenlandia densa. The IUCN Red List of Threatened Species 2014: e.T164174A42321506. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T164174A42321506.en10.2305/IUCN.UK.2014-1.RLTS.T164174A42321506.en Search in Google Scholar

Barrat-Segretain M. H., Bornette G. & Hering-Vilas -Bôas A. 1998. Comparative abilities of vegetative regeneration among aquatic plants growing in disturbed habitats. Aquatic botany 60(3): 201-211. https://doi.org/10.1016/S0304-3770(97)00091-010.1016/S0304-3770(97)00091-0 Search in Google Scholar

Barrat-Segretain M. H. 1996. Strategies of reproduction, dispersion, and competition in river plants: A Review. Vegetatio 123(1): 13-37. www.jstor.org/stable/2004864910.1007/BF00044885 Search in Google Scholar

Bartnik A. & Moniewski P. 2016. Changes in water quality of a small urban river triggered by deep drainage of a construction site. Journal of Water and Land Development.31:11-22. https://doi.org/10.1515/jwld-2016-0032 https://doi.org/10.1515/jwld-2016-001610.1515/jwld-2016-0032 Search in Google Scholar

Berantowicz S. & Wolny P. 1969. Botanika rybacka. 420 pp. PWRiL, Warszawa. Search in Google Scholar

Bonisławska M., Nędzarek A., Rybczyk A., Czerniejewski P. & Żuk B. 2017. Zmiany warunków abiotycznych małej rzeki z uwzględnieniem wpływu wód poprodukcyjnych z hodowli ryb. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 17, 4(60): 5-23. Search in Google Scholar

Bornette G. & Puijalon S. 2011. Response of aquatic plants to abiotic factors: a review. Aquat Sci 73: 1-14. https://doi.org/10.1007/s00027-010-0162-710.1007/s00027-010-0162-7 Search in Google Scholar

Duygu Y. & Kadiriye U.P. 2011. Modelling the influence of salinity and water deficiency on the growth and biomass of Groenlandia densa (Potamogetonaceae). F. Environ. Bulletin. 20(7). Search in Google Scholar

Elger A., Bornette G., Barrat-Segretain M. & Amoros C. 2004. Disturbances as a structuring factor of plant palatability in aquatic communities. Ecology 85(2): 304-311. www.jstor.org/stable/345019610.1890/02-0752 Search in Google Scholar

Greulich S. & Bornette G. 1999. Competitive abilities and related strategies in four aquatic plant species from an intermediately disturbed habitat. Freshwater Biology 41(3): 493-506. https://doi.org/10.1046/j.1365-2427.1999.00395.x10.1046/j.1365-2427.1999.00395.x Search in Google Scholar

Greulich S. & Bornette G. 2003. Being evergreen in an aquatic habitat with attenuated seasonal contrast – a major competitive advantage? Plant Ecology 167(1): 9-18. https://doi.org/10.1023/A:102392341891910.1023/A:1023923418919 Search in Google Scholar

Henry C., Amoros C. & Bornette G. 1996. Species traits and recolonization processes after flood disturbances in riverine macrophytes. Vegetatio 122(1): 13-27. www. jstor.org/stable/2004862210.1007/BF00052812 Search in Google Scholar

Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. & Mirek Z. (eds) 2014. Polish Red Data Book of Plants. Pteridophytes and flowering plants. III edition, 895 pp. Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków. Search in Google Scholar

Kaźmierczakowa R., Bloch-Orłowska J., Celka Z., Cwener A., Dajdok Z., Michalska-Hejduk D., Pawlikowski P., Szczęśniak E. & Ziarnek K. 2016. Polish red list of pteridophytes and flowering plants. 44 pp. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. Search in Google Scholar

Lepš J. & Šmilauer P. 2003. Multivariate analysis of ecological data using CANOCO. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO978051161514610.1017/CBO9780511615146 Search in Google Scholar

Matuszkiewicz W. 2013. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. In: J. B. Faliński (ed.). Vademecum Geobotanicum 3, 537 pp. III ed. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H., Zając A. & Zając M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. In: Z. Mirek (ed.). Biodiversity of Poland, 1, 442 pp. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków. Search in Google Scholar

Pawlaczyk P. 2017. Ecological problems of river conservation in Polish Natura 2000 sites. Przegląd Przyrodniczy 28(4): 16-50. Search in Google Scholar

Puchalski W. 2004. Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. In: J. Herbich (ed.) Natura 2000 manual for the protection of habitats and species – methodological manual. Vol. 2. Fresh waters and peat bogs, pp. 96-108. Ministry of the Environment, Warszawa. Search in Google Scholar

Puchalski W., Cieślak E., Nowak J. & Żukowski W. 2016. Czy introdukcja Groenlandia densa (Potamogetonaceae) w Polsce ma szanse powodzenia? Fragm. Flor. Geobot. Polonica 23(2): 289-304. Search in Google Scholar

Puijalon S., Piola F. & Bornette G. 2008. Abiotic stresses increase plant regeneration ability. Evol Ecol (2008) 22: 493-506. https://doi.org/10.1007/s10682-007-9177-510.1007/s10682-007-9177-5 Search in Google Scholar

Ratyńska H., Wojterska M. & Brzeg A. 2010. Multimedialna encyklopedia zbiorowisk roślinnych Polski. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, wyd. multimedialne CD. Search in Google Scholar

Regulation of the Polish Minister of Environment of October 9, 2014, on the protection for species of plants (Official Journal of October 16, 2014, item 1409) Search in Google Scholar

Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. II edition, 814 pp. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. Search in Google Scholar

Schütz W. 1995. Vegetation of running waters in Southwestern Germany – pristine conditions and human impact. Acta Botanica Gallica 142(6): 571-584. https://doi.org/10.1080/12538078.1995.1051528110.1080/12538078.1995.10515281 Search in Google Scholar

Szoszkiewicz K. & Gebler D. 2012. Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. In: W. Mróz (ed.). Monitoring of natural habitats. Methodical guide. Part 2, GIOŚ, pp. 204-217. Warszawa. Search in Google Scholar

Szpikowski J., Piotrowicz R. & Szpikowska G. 2016. Raport z zadania “Monitoring hydrodynamiki fluwialnej dolin rzecznych oraz warunków siedliskowych dla rozwoju roślinności wodnej ze związku Ranunculion fluitantis z jej aktualnym stanem”. Manuskrypt dla RDOŚ w Szczecinie, w tamach projektu LIFE13 NAT/ PL/0009 LIFEDrawa PL: 329. http://drawalifeplus.rdos.szczecin.pl/index.php/pl/raporty-z-realizacji/ Search in Google Scholar

Tarkowska-Kukuryk M. & Mieczan T. 2017. Submerged macrophytes as bioindicators of environmental conditions in shallow lakes in eastern Poland. Ann. Limnol. – Int. J. Lim. 53: 27-34. https://doi.org/10.1051/limn/201603110.1051/limn/2016031 Search in Google Scholar

Ziarnek K. 2017. Potrzeba restytucji wybranych gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w celu wzmocnienia ich dziko występujących populacji wraz z analizą zasobów ogrodów botanicznych pod kątem posiadania tych gatunków. GDOŚ w Warszawie, Lonicera, Szczecin. Search in Google Scholar

Żukowski W. 2014. CR Groenlandia densa (L.) Fourr., Rdestniczka gęsta (rdestnica gęsta, grenlandia gęsta). In: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki & Mirek Z. (eds). Polish Red Data Book of Plants: Pteridophytes and Flowering Plants, pp. 574-575. Institute of Nature Conservation, Polish Academy of Sciences, Kraków. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo