1. bookVolume 11 (2021): Issue 1 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Natural Scientific and Ecological Environmental Education in the Training of Kindergarten Teacher Students at the University of Sopron, Hungary

Published Online: 22 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 11 (2021) - Issue 1 (December 2021)
Page range: 132 - 143
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Abelson, Robert, Rosenberg, Gerald. 1958. Symbolic Psychologic: A Model of Attitudinal Cognition. Behavioral Science 3: 1–13.10.1002/bs.3830030102 Search in Google Scholar

Ádám, Ferencné, Kuti, Istvánné, Kuti, István. 2007. Környezeti nevelés a XXI. század óvodájában. Kecskemét: Körlánc. Search in Google Scholar

Ballér, Endre. 2003. Új tendenciák a tantervelméletben és a tantervfejlesztésben. Budapest: Didaktika, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. Search in Google Scholar

Bandura, Albert. 1976. Szociális tanulás utánzás útján. In: Pataki, Ferenc (ed.), Pedagógiai szociálpszichológia. Budapest: Gondolat. 84–122. Search in Google Scholar

Carson, Rachel Louis. 1994. Néma tavasz [Silent Spring]. Budapest: Katalizátor Iroda. Search in Google Scholar

Carter, Lynne M. 1998. Global Environmental Change: Modifying Human Contributions through Education. Journal of Science Education and Technology 7: 297–309.10.1023/A:1021815124260 Search in Google Scholar

Czippán, Katalin, Mathias, Anna, Victor, András. 2004. Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez. Budapest: Oktatási Minisztérium. Search in Google Scholar

Havas, Péter. 1997. Hogyan tanítsunk környezetvédelmet? Új Pedagógiai Szemle (https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/hogyan-tanitsunk-090617). Search in Google Scholar

Havas, Péter. 2002. A környezetvédelmi tudatformálás színterei és módszerei (http://korlanc.uw.hu/download/kornyezet.doc). Search in Google Scholar

Havas, Péter, Varga, Attila. 1998. Általános és középiskolás diákok környezettel kapcsolatos attitűdjei és ismeretei (http://real.mtak.hu/57561/1/EPA00011_iskolakultura_2006_09_058-064.pdf) Search in Google Scholar

Kárász, Imre. 2002. Felsőoktatási Környezettani Képzési Ankét. Előadások. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék. Search in Google Scholar

Kárász, Imre. 2003. II. Felsőoktatási Környezettani Képzési Ankét. Előadások. Eger: Eszterházy Károly Főiskola, Környezettudományi Tanszék. Search in Google Scholar

Kiss, Ferenc, Zsíros, Anita. 2006. A környezeti neveléstől a globális nevelésig. Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján. Nyíregyháza: MPKKI. Search in Google Scholar

Kováts-Németh, Mária. 2010. Az erdőpedagógiától a környezetpedagógiáig. Pécs: Apáczai Kiadó. Search in Google Scholar

Lehoczky, János. 1999. Iskola a természetben, avagy a környezeti nevelés gyakorlata. Budapest: Raabe Klett Könyvkiadó Kft. Search in Google Scholar

Molnár, Katalin. 2009. Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében (http://ilex.efe.hu/PhD/emk/molnarkatalin/disszertacio.pdf). Search in Google Scholar

Molnár, Katalin. 2015. Környezeti nevelés – környezettudatos magatartásformálás. In: Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére. Sopron: Soproni Egyetem Kiadó (http://publicatio.nyme.hu/483/1/12_Molnar_Katalin_u.pdf). Search in Google Scholar

Molnár, Katalin, Hartl, Éva. 2017. Természetkapcsolat a norvég környezeti nevelésben. In: Tanulmánykötet Mészáros Károly tiszteletére. Sopron: Soproni Egyetem Kiadó (http://publicatio.nyme.hu/1345/1/08_Molnir_Hartl_Termszetkapcsolat_a_norvg_kArnyezeti_nevelsben_u.pdf). Search in Google Scholar

Nmarné Kendöl, Jutka. 2019. Hallgatói környezettudatosság környezetvédelmi témakörökben fiatal felnőtt korban. Képzés és Gyakorlat 17 (3–4): 195–210.10.17165/TP.2019.3-4.16 Search in Google Scholar

UNESCO. 1975. The Belgrade Charta – A Global Framework for Environmental Education (https://scholar.google.hu/scholar?q=1975+UNESCO:+The+Belgrade+Charta+%E2%80%93+a+Global+Framework+for+Environmental+Education.&hl=hu&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart). Search in Google Scholar

United Nations Conference on the Human Environment. 1972. Stockholm (https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972). Search in Google Scholar

Victor, András. 1998. KN Szer-Tár – Műhelyszervezési kézikönyvek: A környezeti nevelés fogalma. Budapest: Magyar Környezeti Nevelési Egyesület. Search in Google Scholar

Wheeler, Keith, Bijur, Anne (eds.). 2001. Sustainability from Five Perspectives. Pedagogy of Sustainability – The Paradigm of Hope for the 21st Century. Cham: Springer. Search in Google Scholar

*** 363/2012. (XII. 17.) Government Decree on the National Basic Program of Kindergarten Education (https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1200363.kor&targetdate=&printTitle=363/2012.+%28XII.+17.%29+Korm.+rendelet). Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD