1. bookVolume 9 (2019): Issue 1 (August 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Mapping Homogamy of Noble Descendants in Poland. A Case Study of the Genealogy of Descendants of the Great Sejm

Published Online: 17 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 9 (2019) - Issue 1 (August 2019)
Page range: 29 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Since 2005, a unique project has been under way, which aims to collect all possible descendants of the parliamentary élite of the 18th-century Polish–Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita). The project resulted in creating an online database called The Genealogy of Descendants of the Great Sejm, which provides a unique source of information about the genealogical structure of people descending from the 18th-century noble élite of the Polish–Lithuanian Commonwealth. Drawing on these data, this paper aims to open up new lines of inquiry on the dynamics of homogamy of the Polish nobility by analyzing longer trends of several (e.g. five, eight, or even more) generations of nobles (or nobles’ descendants) in Poland over the last two centuries.

Keywords

Åström, Anna-Maria. 2007. Continuity and Change. The Case of the Savo Gentry in Finland. In: D. Lancien, M. de Saint Martin (eds.), Anciennes et Nouvelles Aristocraties de 1880 à Nos Jours. Paris: Maison des sciences de l’homme. 187–202.Search in Google Scholar

Boniecki, Adam. 2002. Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich Cz. 1. Wydanie nowe, elektroniczne wydanie drugie, rozpoznał, zanalizował i zaindeksował dr Marek Jerzy Minakowski.Search in Google Scholar

de Saint Martin, Monique. 2007. L’espace de l’aristocratie en France: Desagregation et recomposition(s). In: D. Lancien, M. de Saint Martin (eds.), Anciennes et Nouvelles Aristocraties de 1880 à Nos Jours. Paris: Maison des sciences de l’homme 65–80.Search in Google Scholar

Dronkers, Jaap. 2008. Declining Homogamy of Austrian-German Nobility in the 20th Century? A Comparison with the Dutch Nobility. Historical Social Research/Historische Sozialforschung 33: 262–284.Search in Google Scholar

2003. Has the Dutch Nobility Retained Its Social Relevance during the 20th Century? European Sociological Review 19: 81–96.10.1093/esr/19.1.81Search in Google Scholar

Dronkers, Jaap, Schijf, Huibert. 2004. The Transmission of Elite Positions among the Dutch Nobility during the 20th Century. In: E. Conze, M. Wienfort (eds.), Adel und Moderne: Deutschland im europaischen Vergleich im 19. und 20. Jahrhundert. Koln: Bohlau Verlag. 65–84.10.7788/boehlau.9783412331504.65Search in Google Scholar

Dworzaczek, Włodzimierz. 1959. Genealogia. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny. 2018. Rejestr TERYT (http://eteryt.stat.gov.pl/).Search in Google Scholar

Jakubowska. Longina. 2005. Memory-Making among the Gentry in Poland. In: F. Cappelletto, Francesca (ed.), Memory and World War II: An Ethnographic Approach. Oxford: Berg Publishers. 155–176.Search in Google Scholar

2009. White and Red Forever: Nobility and the Socialist State in Poland. Presented at the Nobility in Europe during the 20th Century: Memories, Loyalties and Advantages in Context Conference. Florence, European University Institute.Search in Google Scholar

2012. Patrons of History: Nobility, Capital and Political Transitions in Poland. Farnham: Ashgate Publishing.Search in Google Scholar

Jakubowski, Adam, Bobrzyński, Michał, Pawiński, Adolf, Szymanowski, Michał. 1889. Volumina legum. Prawa, konstytucye y przywileje Królestwa polskiego, Wielkiego Ksiesţwa litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu Wiźlickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone. Volumen nonum ab anno 1782 ad annum 1792 acta Reipublicae continens. Krakow: Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Jedlicki, Jerzy. 2008. Błędne koło: 1832–1864. Warsaw: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton.Search in Google Scholar

Korom, Philipp, Dronkers, Jaap. 2015. Nobles among the Austrian Economic Elite in the Early Twenty-First Century. In: N. H. Bijleveld, J. Dronkers, Y. Kuiper (eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Leuven: Peeters Pub & Booksellers. 281–304.Search in Google Scholar

Minakowski, Marek Jerzy. 2007. Dziesięć tomów PSB na jednej tablicy genealogicznej. “Ci wielcy Polacy to nasza rodzina”. In: R. T. Prinke (ed.), Megabajty dziejów: informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii. Poznan: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 97–106.Search in Google Scholar

2016. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową. Przeszłość Demograficzna Polski 38: 63–88. (https://doi.org/10.18276/pdp.2016.4.38-03).Search in Google Scholar

2018a. Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego (http://www.sejm-wielki.pl/).Search in Google Scholar

2018b. Wielka Genealogia Minakowskiego (http://wielcy.pl/).Search in Google Scholar

Narojczyk, Krzysztof. 2003. Nowe perspektywy elektronicznych wydań materiałów źródłowych: uwagi na marginesie cyfrowej edycji “Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego. Studia Źródłoznawcze: 109–114.Search in Google Scholar

Norrby, Göran. 2015. The Transformation of the Swedish Aristocracy. In: N. H. Bijleveld, J. Dronkers, Y Kuiper (eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Leuven: Peeters Pub & Booksellers. 73–96.Search in Google Scholar

Polski słownik biograficzny. 1935. Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.Search in Google Scholar

Smoczyński, Rafał, Zarycki, Tomasz. 2012. Współczesne polskie elity post-szlacheckie w kontekście europejskim. Kultura i Społeczeństwo: 261–292. 2017. Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.10.2478/v10276-012-0013-5Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. n.d. Historia SPSW (http://spsw.pl/en/historia-spsw).Search in Google Scholar

Świca, Małgorzata, Prinke, Rafał Tadeusz, Wisłocki, Jerzy, Bieniaszewski, Aadam, Biblioteka Kórnicka. 1997. Teki Dworzaczka (materiały historycznogenealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w.). Poznań: Biblioteka Kórnicka PAN.Search in Google Scholar

Sztárayné Kézdy, Éva. 2009. Egy eltűnt réteg nyomában: egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon. Budapest: Gondolat.Search in Google Scholar

Żychliński, Teodor. 1879. Złota księga szlachty polskiej. Poznań: Jarosław Leitgebe.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo