1. bookVolume 9 (2019): Issue 1 (August 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Mapping Homogamy of Noble Descendants in Poland. A Case Study of the Genealogy of Descendants of the Great Sejm

Published Online: 17 Aug 2019
Volume & Issue: Volume 9 (2019) - Issue 1 (August 2019)
Page range: 29 - 52
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Åström, Anna-Maria. 2007. Continuity and Change. The Case of the Savo Gentry in Finland. In: D. Lancien, M. de Saint Martin (eds.), Anciennes et Nouvelles Aristocraties de 1880 à Nos Jours. Paris: Maison des sciences de l’homme. 187–202.Search in Google Scholar

Boniecki, Adam. 2002. Herbarz polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich Cz. 1. Wydanie nowe, elektroniczne wydanie drugie, rozpoznał, zanalizował i zaindeksował dr Marek Jerzy Minakowski.Search in Google Scholar

de Saint Martin, Monique. 2007. L’espace de l’aristocratie en France: Desagregation et recomposition(s). In: D. Lancien, M. de Saint Martin (eds.), Anciennes et Nouvelles Aristocraties de 1880 à Nos Jours. Paris: Maison des sciences de l’homme 65–80.Search in Google Scholar

Dronkers, Jaap. 2008. Declining Homogamy of Austrian-German Nobility in the 20th Century? A Comparison with the Dutch Nobility. Historical Social Research/Historische Sozialforschung 33: 262–284.Search in Google Scholar

2003. Has the Dutch Nobility Retained Its Social Relevance during the 20th Century? European Sociological Review 19: 81–96.10.1093/esr/19.1.81Search in Google Scholar

Dronkers, Jaap, Schijf, Huibert. 2004. The Transmission of Elite Positions among the Dutch Nobility during the 20th Century. In: E. Conze, M. Wienfort (eds.), Adel und Moderne: Deutschland im europaischen Vergleich im 19. und 20. Jahrhundert. Koln: Bohlau Verlag. 65–84.10.7788/boehlau.9783412331504.65Search in Google Scholar

Dworzaczek, Włodzimierz. 1959. Genealogia. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny. 2018. Rejestr TERYT (http://eteryt.stat.gov.pl/).Search in Google Scholar

Jakubowska. Longina. 2005. Memory-Making among the Gentry in Poland. In: F. Cappelletto, Francesca (ed.), Memory and World War II: An Ethnographic Approach. Oxford: Berg Publishers. 155–176.Search in Google Scholar

2009. White and Red Forever: Nobility and the Socialist State in Poland. Presented at the Nobility in Europe during the 20th Century: Memories, Loyalties and Advantages in Context Conference. Florence, European University Institute.Search in Google Scholar

2012. Patrons of History: Nobility, Capital and Political Transitions in Poland. Farnham: Ashgate Publishing.Search in Google Scholar

Jakubowski, Adam, Bobrzyński, Michał, Pawiński, Adolf, Szymanowski, Michał. 1889. Volumina legum. Prawa, konstytucye y przywileje Królestwa polskiego, Wielkiego Ksiesţwa litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu Wiźlickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu uchwalone. Volumen nonum ab anno 1782 ad annum 1792 acta Reipublicae continens. Krakow: Akademia Umiejętności.Search in Google Scholar

Jedlicki, Jerzy. 2008. Błędne koło: 1832–1864. Warsaw: Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton.Search in Google Scholar

Korom, Philipp, Dronkers, Jaap. 2015. Nobles among the Austrian Economic Elite in the Early Twenty-First Century. In: N. H. Bijleveld, J. Dronkers, Y. Kuiper (eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Leuven: Peeters Pub & Booksellers. 281–304.Search in Google Scholar

Minakowski, Marek Jerzy. 2007. Dziesięć tomów PSB na jednej tablicy genealogicznej. “Ci wielcy Polacy to nasza rodzina”. In: R. T. Prinke (ed.), Megabajty dziejów: informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce historii. Poznan: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 97–106.Search in Google Scholar

2016. Modelowanie rozkładu kapitału ekonomiczno-społeczno-kulturowego poprzez genealogię masową. Przeszłość Demograficzna Polski 38: 63–88. (https://doi.org/10.18276/pdp.2016.4.38-03).Search in Google Scholar

2018a. Genealogia Potomków Sejmu Wielkiego (http://www.sejm-wielki.pl/).Search in Google Scholar

2018b. Wielka Genealogia Minakowskiego (http://wielcy.pl/).Search in Google Scholar

Narojczyk, Krzysztof. 2003. Nowe perspektywy elektronicznych wydań materiałów źródłowych: uwagi na marginesie cyfrowej edycji “Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego. Studia Źródłoznawcze: 109–114.Search in Google Scholar

Norrby, Göran. 2015. The Transformation of the Swedish Aristocracy. In: N. H. Bijleveld, J. Dronkers, Y Kuiper (eds.), Nobilities in Europe in the Twentieth Century. Reconversion Strategies, Memory Culture and Elite Formation. Leuven: Peeters Pub & Booksellers. 73–96.Search in Google Scholar

Polski słownik biograficzny. 1935. Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.Search in Google Scholar

Smoczyński, Rafał, Zarycki, Tomasz. 2012. Współczesne polskie elity post-szlacheckie w kontekście europejskim. Kultura i Społeczeństwo: 261–292. 2017. Totem inteligencki. Arystokracja, szlachta i ziemiaństwo w polskiej przestrzeni społecznej. Warsaw: Wydawnictwo Naukowe Scholar.10.2478/v10276-012-0013-5Search in Google Scholar

Stowarzyszenie Potomków Sejmu Wielkiego. n.d. Historia SPSW (http://spsw.pl/en/historia-spsw).Search in Google Scholar

Świca, Małgorzata, Prinke, Rafał Tadeusz, Wisłocki, Jerzy, Bieniaszewski, Aadam, Biblioteka Kórnicka. 1997. Teki Dworzaczka (materiały historycznogenealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX w.). Poznań: Biblioteka Kórnicka PAN.Search in Google Scholar

Sztárayné Kézdy, Éva. 2009. Egy eltűnt réteg nyomában: egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon. Budapest: Gondolat.Search in Google Scholar

Żychliński, Teodor. 1879. Złota księga szlachty polskiej. Poznań: Jarosław Leitgebe.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo