1. bookVolume 8 (2018): Issue 1 (October 2018)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

The Ethical Dimension of Professional Integrity in the Hungarian Child Protection System

Published Online: 16 Oct 2018
Volume & Issue: Volume 8 (2018) - Issue 1 (October 2018)
Page range: 75 - 89
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2248-0854
First Published
15 Dec 2017
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

Following a discussion about ethics and social work, in this article, we will present the main results of three researches conducted in the past few years on the Hungarian child protection system. These studies highlight the professional gaps, the prejudiced beliefs related to the primary (children) and secondary (parents) client systems of child protection, the value crisis in professional mentalities, and the crisis of the profession in general. We argue that a change in mentalities and professional treatment in the operational practice requires a thorough reconsideration of the ethical dimensions of child protection to the extent of developing and introducing their own code of ethics. As the helping profession is actively involved in the transformation of the welfare state, in parallel with restructuring welfare conditions, we should reconsider how the scarce methodological framework for practice at the national level can cope with problems and how it can emancipate the clients and serve their well-being. The research results indicate that the direction of development is to create an activating and mobilizing helper system that can preserve the core values of the profession as well as adapt to social changes and reflect on the expectations of the public policy thereof.

Keywords

Asquith, Steward, Clark, Chris, Waterhouse, Lorraine. 2005. The Role of the Social Worker in the 21st Century – A Literature Review. Scottish Executive. (http://www.gov.scot/resource/doc/47121/0020821.pdf).Search in Google Scholar

Beran, Ferenc. 2007. Etika. Budapest: Gondolat Kiadó.Search in Google Scholar

Fónai, Mihály, Kiss, János, Fábián, Gergely. 1996. Szociális munkás szakos hallgatók pályaképének néhány eleme. Esély 1: 114–134.Search in Google Scholar

Gardner, Howad, Csíkszentmihályi, Mihály, Damon, William. 2008. Jó munka. Budapest: Lexecon Kiadó.Search in Google Scholar

Heller, Ágnes. 1996. Morálfilozófia. Budapest: Cserépfalvi Kiadó. 1994. Általános etika. Budapest: Cserépfalvi Kiadó.Search in Google Scholar

Hexendorf, Edit, Farkas, Vilmos, S. Hámori, Antónia, Pusztai, Ferenc, P. Hidvégi, Andrea, Kubínyi, László. 1976. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára 1. (ed. Kiss Lajos). Budapest: Akadémiai Kiadó.Search in Google Scholar

International Federation of Social Work (IFSW). 2014. A szociális munka globális definíciója. Esély 6: 96–100.Search in Google Scholar

Juhász, József, Kovalovszky, Miklós, O. Nagy, Gábor, Szőke, István. 1972. Magyar értelmező kéziszótár A–Zs. Budapest: Akadémiai Kiadó.Search in Google Scholar

Kecskés, Pál. 2003. Az erkölcsi élet alapjai. Budapest: Jel Kiadó.Search in Google Scholar

Krémer, Balázs. 2009. Bevezetés a szociálpolitikába. Budapest: Napvilág Kiadó. Lorenz, Walter. 2008. A szociális munka és az új társadalmi rend: a szolidaritást gyengítő neoliberalizmus elutasítása. Esély 1: 91–101.Search in Google Scholar

Márfai Molnár, László. 2017. Túlélés és megértés. Alkalmazott etika és esztétika. Budapest: L’Harmattan Kiadó.Search in Google Scholar

Müller, C. Wolfgang. 1992. Hogyan vált a segítségnyújtás hivatássá? Budapest: T-Twins.Search in Google Scholar

Nagy, Krisztina. 2011. „Bizonytalanok” és „próbálkozók”. A szociális képzések hallgatóinak karaktertípusai és a képzés jelentősége a szakmai szocializációban. Esély 1: 100–116.Search in Google Scholar

Nagy, Krisztina. 2009. Professzionalizáció-és professzió-elméletek a segítő hivatások tükrében. Esély 2: 85–105.Search in Google Scholar

Nyíri, Tamás. 2003. Alapvető etika. Budapest: Szent István Társulat.Search in Google Scholar

Papp, Eszter, Rácz, Andrea. 2015. Vigyázat! Emberek! Szociális és gyermekvédelmi szakemberek szakmaképének vizsgálata. Metszetek 3: 45–61. (http://metszetek.unideb.hu/files/metszetek%202015_3%20racz%2045-61_0.pdf).10.18392/metsz/2015/3/4Search in Google Scholar

Parrot, Lester. 2010. Values and Ethics in Social Work. Exeter: Learning Matters.Search in Google Scholar

Pataki, Éva. 2008. Kontroll és segítő funkció a szociális munkában. A kötelezett kliensekkel való munka elméleti és gyakorlati kérdései. (Study Report) (http://szm.sze.hu/downloadmanager/download/nohtml/1/id/3035/m/4169).Search in Google Scholar

Pierson, John, Thomas, Martin. 2011. Dictionary of Social Work. Berkshire: Open University Press, McGraw-Hill House.Search in Google Scholar

Rácz, A. (ed.). 2016. Indikátorok és evaluációs modellek a gyermekvédelmi szakellátásban. Budapest: Rubeus Egyesület (in press).Search in Google Scholar

Rácz, A. (ed.). 2014. Jó szülő-e az állam? – fejlesztési igények a gyermekvédelmi szakellátás professzionalizációjáért. In: A. Rácz (ed.), Jó szülő-e az állam? – A corporate parenting terminus gyakorlatban való megjelenése. Budapest: Rubeus Egyesület. 215–245. (http://rubeus.hu/wp-content/uploads/2014/05/CPnemzetkozi_2014_final.pdf).Search in Google Scholar

Sárkány, P. 2011. A szociális munka mint alkalmazott etika. Szociális Szemle 1–2: 7–18.Search in Google Scholar

Torma, András (n.d.). A közigazgatás funkciói és feladatai. (http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/projectSetup/files/koi/kozig1/a-kozigazgatas-funkcioi-esfeladatai-igazgatasszervezo.pdf).Search in Google Scholar

Vossenkuhl, Wilhelm. 2007. A jó lehetősége. Etika a 21. században. Iskolakultúra 3: 37–50.Search in Google Scholar

Zastrow, Charles. 1995. Mit tegyünk, hogy a szociális munka élvezetes hivatás legyen? (part. 2). Esély 5: 42–59.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo