1. bookVolume 14 (2022): Issue 3 (December 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-2956
First Published
16 Jul 2014
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English, German
Open Access

From Proletarian Internationalism to Transnational Consciousness

Published Online: 03 Jan 2023
Volume & Issue: Volume 14 (2022) - Issue 3 (December 2022)
Page range: 157 - 173
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-2956
First Published
16 Jul 2014
Publication timeframe
3 times per year
Languages
English, German

Ágoston Vilmos. 1994. “Ez a nemzedék nem akarta becsapni magát” [“This Generation Did Not Want to Deceive Itself”]. Martos, Gábor (ed.), Marsallbot a hátizsákban – a Forrás harmadik nemzedéke [Marshal’s Baton in the Backpack – The Third “Forrás” Generation]. Cluj-Napoca: Erdélyi Híradó. Search in Google Scholar

Balázs Imre József. 2001. A megtörtént fordulat [The Turn Taken Place]. Látó (4): 94–96. Search in Google Scholar

Balogh Edgár. 1957. Egyenes beszéd. Cikkek, naplók, levelek [Straight Talk. Articles, Diaries, Letters]. Bucharest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. Search in Google Scholar

Balogh Piroska. 1999. Transylvanism: Revision or Regionalism? In: Romsics Ignác & Király Béla K. (eds), Geopolitics in the Danube Region. Hungarian Reconciliation Efforts, 1848–1998. Budapest–New York: CEU Press.10.7829/j.ctv1wvms9m.15 Search in Google Scholar

Bárdi Nándor. 2004. Tény és való. A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája és a határon túli magyarok társadalomtörténete [Fact and Reality. Budapest Governments Hungarian Policy and the Social History of Hungarians beyond the Borders]. Pozsony: Kalligram Kiadó. Search in Google Scholar

2013. Otthon és haza [Home and Homeland]. In: Bárdi Nándor: Tanulmányok a romániai magyar kisebbség történetéről [Studies on the History of the Hungarian Minority in Romania]. Miercurea Ciuc: Pro-Print. Search in Google Scholar

Bottoni, Stefano. 2008. Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története (1952–1960) [Stalin’s Legacy in Romania. The Hungarian Autonomous Region, 1952–1960]. Miercurea Ciuc: Pro-Print Kiadó. Search in Google Scholar

2014. A stabilitás nyomában: az 1989 utáni politikai váltógazdaság [In Search of Stability: The Democratic Handover of Power after 1989]. In: Bottoni, Stefano: A várva várt Nyugat. Kelet-Európa története 1944-től napjainkig [Long- Awaited West. Eastern Europe since 1944]. Budapest: MTA Bölcsészet- tudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet [Hungarian Academy of Sciences – Research Centre for the Humanities]. Search in Google Scholar

Bréda Ferenc. 1994. Ez még mindig ugyanaz a társaság [This Is Still the Same Company]. In: Martos Gábor (ed.), Marsallbot a hátizsákban – a Forrás harmadik nemzedéke [Marshal’s Baton in the Backpack – The Third “Forrás” Generation]. Cluj-Napoca: Erdélyi Híradó. Search in Google Scholar

Gaál Gábor. 1950. Valóság és irodalom. Cikkek, jegyzetek, dokumentumok [Reality and Literature. Articles, Notes, and Documents]. Bucharest: Állami Könyvkiadó. Search in Google Scholar

Gáll Ernő. 1995. Számvetés. Huszonhét év a Korunk szerkesztőségében [Reckoning. Twenty-Seven Years at the Korunk Periodical]. Cluj-Napoca: Komp-Press Korunk Baráti Társaság. Search in Google Scholar

Hevesi Zoltán István; Orosz Judit; Szilágyi Júlia & Cs. Gyímesi Éva. 2001. “A nemzedék több feldühödés eredményeképpen talált önmagára” – Lászlóffy Aladárral beszélget Hevesi Zoltán István, Orosz Judit, Szilágyi Júlia, Cs. Gyímesi Éva [“This Generation Found Itself after Several Outbursts of Indignation” – A Conversation between Aladár Lászlóffy and Zoltán István Hevesi, Judit Orosz, Júlia Szilágyi, Éva Cs. Gyímesi]. In: Balázs Imre József (ed.), Vissza a forrásokhoz – Nemzedékvallató [Back to the Sources – Questions to a Generation]. Cluj-Napoca: Polis Kiadó. Search in Google Scholar

Illyés Gergely; Kántor Zoltán. 2012. Románia 1989 után [Romania after 1989]. Külügyi Szemle (4): 79–98. Search in Google Scholar

Jordáky Lajos. 1946. Szocializmus és irodalom [Socialism and Literature]. Kolozsvár: A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Társadalomtudományi és Társadalompolitikai Intézetének Kiadása [Published by the Institute of Social Sciences and Social Policy at Bolyai University]. Search in Google Scholar

Kántor Lajos. 2005. A Nagyelefánt nyomában [In Search of the Big Elephant]. Csíkszereda: Pallas-Akadémia. Search in Google Scholar

Nagy István. 1957. A harc hevében. Irodalmi vallomások és észrevételek [In the Heat of the Battle. Literary Testimonies and Comments]. Târgu-Mureş: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. Search in Google Scholar

Panek Zoltán. 1998. Dsidaiáda [Dsida]. In: Pomogáts Béla (ed.), Tükör előtt [In Front of the Mirror]. In memoriam: Jenő Dsida. Budapest: Nap Kiadó. Search in Google Scholar

Révai József. 1950. Irodalmi tanulmányok [Literary Studies]. Budapest: Szikra Kiadó. Search in Google Scholar

Selyem Zsuzsa. 2007. Fehérek közt [Among Whites]. Budapest: Vigília Kiadó. Search in Google Scholar

Szávai Géza. 2004. Torzmagyar [Distorted Hungarian]. Budapest: Pont Kiadó. Search in Google Scholar

Szilveszter László Szilárd. 2020. Ideological and Political Horizon Shifts in Transylvanian Hungarian Poetry during the Communist Period and after the 1989 Regime Change. Hungarian Studies (2): 301–317.10.1556/044.2021.00135 Search in Google Scholar

Varga E. Árpád. 1988. Az erdélyi magyarság főbb statisztikai adatai az 1910 utáni népszámlálások tükrében [Statistical Dates of Transylvanian Hungarians from 1910 censuses]. In: Gyula Juhász (ed.), Magyarságkutatás [Hungarology]. Budapest: Magyarságkutató Intézet évkönyve [Annals of the Institute of Hungarology]. Search in Google Scholar

Zakariás Ildikó. 2008. Identifikációs narratívák Magyarországra áttelepült erdélyi diplomások élettörténeteiben [Identity Narratives in the Biographies of Transylvanian Hungarian Graduate Migrants in Hungary]. Regio (3): 35–67. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD