1. bookVolume 20 (2021): Issue 1 (December 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Dobruja’s Public Administration and Its Role in the Romanian Nation- and State-Building Process (1878–1926)

Published Online: 02 Feb 2022
Volume & Issue: Volume 20 (2021) - Issue 1 (December 2021)
Page range: 93 - 108
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2068-7583
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

BALLA, Tibor. 1998. Bulgária felszabadulásának és az önálló bolgár hadsereg létrejöttének 120. évfordulója. Szófia: Nemzetközi tudományos konferencia, 4–9. Hadtörténelmi Közlemények 1998/2 https://efolyoirat.oszk.hu/00000/00018/00005/pdf/k2.pdf (downloaded on: 11 November 2021). Search in Google Scholar

2017. Ausztria-Magyarország részvétele a megszállott Románia katonai kormányzásában, 1916–1918. Hadtörténelmi Szemle 1: 114–120. Search in Google Scholar

BALOGH, Júlia. 1996. Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás 1918–1928. Budapest: Püski Kiadó Kft. Search in Google Scholar

BIRCH, Anthony H. 1989. Nationalism and National Integration. London: Routledge. Search in Google Scholar

BOIA, Lucian. 2001. History and Myth in Romanian Consciousness. Budapest: Central European University Press. Search in Google Scholar

BRUBAKER, Rogers. 1996. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511558764 Search in Google Scholar

CANNON, Angela. 2019. Administrative-Territorial Divisions in Bulgaria. Bulgarian Statistics – A Resource Guide. In: Springshare – Library of Congress Legal [Online]. [Cited on: 12 July 2021] https://guides.loc.gov/bulgarian-statistics/administrative-territorial-divisions. Search in Google Scholar

CIORBEA, Valentin. 2017. Situaţia dobrogei între anii 1916–1918 în izvoare germane istorice de epocă. Annals of the Academy of Romanian Scientists, Series on History and Archaeology Sciences 9(2): 51–76. Search in Google Scholar

COCIU, Mircea. 1993. Spaţiul istoric şi etnic românesc (vol. 3). Bucharest: Editura Militară. Search in Google Scholar

CRAMPTON, Richard J.–ALLCOCK, John B.–DANFORTH, Loring. 2021. In: Encyclopedia Britannica – ‘Balkans’ [Online]. [Cited on: 22 October 2021] https://www.britannica.com/place/Balkans. Search in Google Scholar

DEMETER, Gábor et al. 2020. Balkán kronológia I. (Birodalmak szorításában, 1700–1878). Budapest-Szófia: Institut za Istoricheski Izsledvaniya BAN – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet. 155–225. Search in Google Scholar

HAMANGIU, Constantin N. 1926. Codul general al României, vol. XI–XII, Legi uzuale 1922–1926. Bucharest: Alcalay & Co. Search in Google Scholar

HARRIS, Mylonas. 2013. The Politics of Nation-Building: Making Co-Nationals, Refugees, and Minorities. Cambridge: Cambridge University Press. 53–70. Search in Google Scholar

IORDACHI, Constatin. 2000. ‘A románok Kaliforniája’ – a román határ kiterjesztése Észak-Dobrudzsában 1878–1913. Replika 41–42: 241. Search in Google Scholar

2002. Citizenship, Nation- and State-Building: The Integration of Norther Dobrogea into Romania, 1878–1913. In: CHASE, William–DONNORUMMO, Bob– LINDEN, Ronald H. (eds), The Carl Beck Papers for Russian and East European Studies. Pittsburgh: University of Pittsburgh. 1–86. Search in Google Scholar

JELAVICH, Barbara. 1996. A Balkán története II. Budapest: Osiris. 75–98. Search in Google Scholar

KARPAT, Kemal Haşim. 1997. The Balkan National States and Nationalism: Image and Reality. Islamic Studies 2–3(36): 329–359. Search in Google Scholar

KOSEV, Dimitur–HRISTOV, Hristo–ANGELOV, Dimitur. 1963. A Short History of Bulgaria. Sofia: Foreign Languages Press. Search in Google Scholar

LAHOVARI, George Ioan. 1902. Marele dicţionar geografic al României (vol. II, V). Bucharest: Stab. Grafic J. V. Socecu [Online]. 651–657. https://archive.org/details/MareleDictionarGeograficAlRominiei5/mode/2up?view=theater [Cited on: 12 July 2021]. Search in Google Scholar

LMP. 1925. Lege privind modificarea unor prevederi (Law on Amending Certain Provisions). Monitorul Oficial al Regatului României (MO, Official Monitor of the Kingdom of Romania) 283 (22 December 1925). Search in Google Scholar

LUA. 1925. Lege pentru unificarea administrativă (Law for Administrative Unification). Monitorul Oficial al Regatului României (MO, Official Monitor of the Kingdom of Romania) 128. (14 July 1925). Search in Google Scholar

MARIAN, Moise–MIHALCEA, Alexandru. 2008. Italienii din Dobrogea – Mica Italie a unor meşteri mari. 150 de ani de istorie comună. In: Virgil COMAN (ed.), Dobrogea – model de convieţuire multietnică şi multiculturală. Constanţa: Editura Muntenia. 133–147. Search in Google Scholar

MERRIAM-WEBSTER. 2021. Nation-State [Online]. https://www.merriam-webster.com/dictionary/nation-state [Cited on: 5 November 2021]. Search in Google Scholar

NEGULESCU, Nicolae T. 1928. Administraţia în Dobrogea veche. Analele Dobrogei IX(1): 719–734. Search in Google Scholar

PĂTRAŞCU, Dumitru Valentin. 2011. Regulamentul privind organizarea administrativă a Dobrogei. Litua – studii şi cercetări XIII. Târgu Jiu: Muzeul Judeţean Gorj „Alexandru Ştefulescu”. 101–114. Search in Google Scholar

RĂDULESCU, Adrian–BITOLEANU, Ion. 1998. Istoria Dobrogei. Constanţa: Ex Ponto. Search in Google Scholar

RAFFAY, Ernő. 1989. A vajdaságoktól a birodalomig. Szeged: JATE. Search in Google Scholar

ROMAN, Jean N. 1919. La population de la Dobrogea. D’apres le recensement du 1er janvier 1913. In: DEMETRESCU, Anghel (ed.), La Dobrogea Roumaine. Études et documents. Bucharest: L’Institut pour l’étude de L’Europe sudorientale. Search in Google Scholar

SWEET, Paul R. et al. 1957. Documents on German Foreign Policy, 1918–1945. Washington: U.S. Government Printing Office. Search in Google Scholar

SZABÓ, Pál. 2014. Hol is van Szkítia? Egy földrajzi fogalom történeti topográfiai változásairól. Belvedere Meridionale 26(3): 22–48.10.14232/belv.2014.3.2 Search in Google Scholar

TÓTH, Sándor. 2009. A román politikai gondolkodás geopolitikai alapjai. PhD dissertation. Budapest: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Search in Google Scholar

TÓTH, Szilárd. 2009. A „kultúrzóna” – Szükség vagy politikai cél? Gondolatok a két világháború közötti román tanügyi törvények kapcsán. Acta Siculica (A Székely Nemzeti Múzeum Évkönyve). Sfântu Gheorghe: Székely Nemzeti Múzeum. 525–532. Search in Google Scholar

UNGUREANU, Adelin. 2009. Istoria constituţională a României. Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria Ştiinţe Juridice 2: 129–142. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo