1. bookVolume 18 (2022): Issue 1 (January 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2255-8764
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Lithuanian Folk Architecture Research as a Repository for the Study of Urban Form

Published Online: 14 Feb 2022
Volume & Issue: Volume 18 (2022) - Issue 1 (January 2022)
Page range: 1 - 9
Received: 08 Oct 2021
Accepted: 03 Jan 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2255-8764
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

1. Whitehand, J. W. R. Urban morphology: how interdisciplinary? how international? Urban Morphology, vol. 22, no. 1, 2018, pp. 3–4.10.51347/jum.v22i1.5167 Search in Google Scholar

2. Miškinis, A. Lietuvos urbanistika: istorija, dabartis, ateitis. Vilnius: Mintis, 1991. 153 p. Search in Google Scholar

3. Šešelgis, K. Gyvenimas. Mokslo darbai. Vilnius: Technika, 2000. 280 p. Search in Google Scholar

4. Getneris, J. Lietuvos miesteliai – mūsų urbanistinės kultūros šaltiniai. Naujoji Romuva, vol. 7, 1939, pp. 151–153. Search in Google Scholar

5. Getneris, J. Lietuviškas sodžius – mūsų urbanistų mokytojas. Naujoji Romuva, vol. 11, 1940, pp. 221–223. Search in Google Scholar

6. Motuzas, R. Algirdas Mošinskis ir Jurgis Getneris tarpukario Lietuvos paveldosaugos kontekste. Lietuvos istorijos studijos, vol. 40, 2017, pp. 36–52. https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.1161110.15388/LIS.2017.40.11611 Search in Google Scholar

7. Butkevičius, I. Lietuvių liaudies architektūros tyrinėjimų apžvalga. Lietuvos TSR architektūros klausimai, vol. I, 1960, pp. 142–155. Search in Google Scholar

8. Galaunė, P. Lietuvių liaudies menas: jo meninių formų plėtojimosi pagrindai. Vilnius: Mokslas, 1988 (1930). 301 p. Search in Google Scholar

9. Šešelgis, K., Baršauskas, J., Čerbulėnas, K., Kleinas, M. Lietuvių liaudies architektūra I: kaimo gyvenvietės ir gyvenamieji namai. Vilnius: Mintis, 1965. 151 p. Search in Google Scholar

10. Baršauskas, J., Čerbulėnas, K., Jankevičienė, A., Minkevičius, J., Šešelgis, K. Lietuvių liaudies architektūra II: miesto gyvenvietės, visuomeniniai pastatai, ūkiniai ir gamybiniai trobesiai, buvusių dvarų sodybos. Vilnius: Mintis, 1968. 383 p. Search in Google Scholar

11. Šešelgis, K. Nurodymai kaimų ir sodybų tyrimui. Vilnius: VISI gyvenviečių planavimo ir tvarkymo katedra, LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, 1978. 34 p. Search in Google Scholar

12. Šešelgis, K. Lietuvių liaudies architektūros paminklai I: Zervynų kaimas. Vilnius: Periodika, 1974. 47 p. Search in Google Scholar

13. Šešelgis, K., Urbelis, M. Lietuvių liaudies architektūros paminklai II: Maži padriki kaimai Lietuvos TSR nacionaliniame parke. Vilnius: Mokslas, 1980. 131 p. Search in Google Scholar

14. Šešelgis, K. Lietuvių liaudies architektūros paminklai III: Savaimingai susiklostę kaimai. Vilnius: Mokslas, 1988. 101 p. Search in Google Scholar

15. Šešelgis, K. Lietuvių liaudies architektūros paminklai IV: Pietryčių Lietuvos gatviniai kaimai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996. 247 p. Search in Google Scholar

16. Šešelgis, K. Lietuvių liaudies architektūros paminklai V: Gatviniai ir vienkieminiai Aukštaitijos kaimai. Vilnius: Savastis, 1998. 190 p. Search in Google Scholar

17. Mortensen, H. Litauen, Grundzüge eines Landeskunde. Hamburg: L. Friederichsen & Co., 1926. 59 p. Search in Google Scholar

18. Lowmianski, H. Przyczynki do kwestij najstarszych ksztaltow wsi litewskiej. Ateneum Wilonskie, vol. IV, 1929. Search in Google Scholar

19. Zaborski, B. Über Dorfformen und ihre Verbreitung. Breslau, 1930. 127 p. Search in Google Scholar

20. Essen, W. Die ländlichen Siedlungen in Litauen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Bevölkerungsverhältnisse. Leipzig: Voigtländers, 1931. 133 p. Search in Google Scholar

21. Tarvydas, S. Lietuvos TSR kaimų sodybų tipai ir jų pasiskirstymas. Vilnius: LTSR MA Geografijos institutas, 1948. Search in Google Scholar

22. Moudon, A. V. Urban morphology as an emerging interdisciplinary field. Urban Morphology, vol. 1, 1997, pp. 3–10.10.51347/jum.v1i1.4047 Search in Google Scholar

23. Marzot, N. The study of urban form in Italy. Urban Morphology, vol. 6, no. 2, 2002, pp. 59–73.10.51347/jum.v6i2.3901 Search in Google Scholar

24. Whitehand, J. W. R. British urban morphology: the Conzenian tradition. Urban Morphology, vol. 5, no. 2, 2001, pp. 103–109.10.51347/jum.v5i2.3896 Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD