1. bookVolume 31 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2391-9477
First Published
20 Jun 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Assessment and Bibliometric Review of Scientific Achievements Published in the Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 31 (2019) - Issue 1 (December 2019)
Page range: 145 - 166
Received: 01 Dec 2019
Accepted: 31 Dec 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2391-9477
First Published
20 Jun 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing is a journal which, in the era of technological development of photogrammetry and remote sensing and changes related to cartography in the field of common digitization of sources and processing of spatial information in GIS environment, has been one of the most popular places for publishing articles in this field in Poland for years. Thirty volumes published throughout 25 years have provided nearly 1000 scientific articles and monographic studies summarizing the scientific work of several hundred authors from dozens of scientific institutions and production companies in Poland. This article is an attempt to summarize the achievements published in the journal in the field of bibliometric evaluation and statistical data of the publications from the time of the existence of this inter-association journal. The text quotes the history of the journal, indicates statistics on the number of articles, their citation with the most popular items, authors, reviewers. This evaluation was compared with other national and foreign journals.

Keywords

Bakuła, K. (2015). Multispectral airborne laser scanning-a new trend in the development of LiDAR technology. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 25-44. Search in Google Scholar

Będkowski, J., Bratuś, R., Prochaska, M., & Rzonca, A. (2015). Use of parallel computing in mass processing of laser data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 27, 45-59. Search in Google Scholar

Cisło-Lesicka, U., Borowiec, N., Marmol, U., & Pyka, K. (2014). Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją INSPIRE. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 39-52. Search in Google Scholar

Dominik, W. (2014). Porównanie właściwości chmury punktów wygenerowanej metodą dopasowania obrazów zdjęć lotniczych z danymi z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 53-66. Search in Google Scholar

Drabek, A. (2018). Indeksowanie czasopism w referencyjnych bazach danych. Poradnik dla wydawców czasopism. Search in Google Scholar

Efatmaneshnik, M., Kealy, A., Alam, N., & Dempster, A. (2011). A cooperative positioning algorithm for DSRC enabled vehicular networks. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii I Teledetekcji 22, 117-129. Search in Google Scholar

Egghe, L. (2006). Theory and practise of the g-index. Scientometrics, 69 (1), 131–152.10.1007/s11192-006-0144-7 Search in Google Scholar

Ewiak, I., Siok, K., & Jenerowicz, A. (2016). Functionality assessment of algorithms for the coloring of images in terms of increasing radiometric values of aerial photographs archives. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 28, 11-24. Search in Google Scholar

Fricker, P., & Schreiber, P. (2001). ADS40-Progress in digital aerial data collection. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 11, 29-40. Search in Google Scholar

Habib, A., Kwak, E., & Al-Durgham, M. (2011). Model-based automatic 3d building model generation by integrating lidar and aerial images. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 173-185. Search in Google Scholar

Hejmanowska, B., & Hnat, E. (2009). Wielokryterialna analiza lokalizacji zabudowy na przykładzie gminy Podegrodzie. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20. Search in Google Scholar

Hirsch, J.E. (2005). An index to quantify an individual’s scientific research output. Proc Natl Acad Sci U S A, 102 (46), 16569–72.10.1073/pnas.0507655102128383216275915 Search in Google Scholar

Kowalski, P. J. (2007). Znaczenie integracji danych geograficznych w serwisach internetowych typu „mashup”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 17, 395-404. Search in Google Scholar

Kowalski, P. (2012). Mapa jako praktyczny interfejs serwisu internetowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 159-168 Search in Google Scholar

Kupidura, P., & Skulimowska, M. (2015). Zastosowanie profilu morfologicznego i map granulometrycznych w wyodrębnianiu budynków na zdjęciach satelitarnych o bardzo dużej rozdzielczości. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 83-96. Search in Google Scholar

Kurczyński, Z. (2012). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23. Search in Google Scholar

Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2013). Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, special issue “Measurement Technologies in Surveying”, 59-68. Search in Google Scholar

Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2016). SAFEDAM-zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 28, 39-52. Search in Google Scholar

Preuss, R. (2014). Automatyzacja procesu przetwarzania danych obrazowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 26, 119-127. Search in Google Scholar

Pyka, K., & Myszka, P. (2015). Status fotogrametrii w ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne i przepisach powiązanych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 97-107. Search in Google Scholar

Radło-Kulisiewicz, M. (2015). Przegląd wybranych podejść w zakresie prognozowania rozwoju obszarów miast. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 109-122. Search in Google Scholar

Sahr, K. (2011). Hexagonal discrete global grid systems for geospatial computing. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 363-376. Search in Google Scholar

Sawicki, P. (2012). Bezzałogowe aparaty latające UAV w fotogrametrii i teledetekcji–stan obecny i kierunki rozwoju. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 365-376. Search in Google Scholar

Schaffrin, B., & Uzun, S. (2011). Errors-in-variables for mobile mapping algorithms in the presence of outliers. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 377-387. Search in Google Scholar

Warchoł, A. (2015). Gęstość chmury punktów pochodzącej z mobilnego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 27, 149-161. Search in Google Scholar

Zhao, Y., Horemuz, M., & Sjöberg, L. E. (2011). Stochastic modelling and analysis of IMU sensor errors. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 22, 451-465. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo