1. bookVolume 31 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2391-9477
First Published
20 Jun 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Airborne Laser Scanning in Poland - Between Science and Practice

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 31 (2019) - Issue 1 (December 2019)
Page range: 105 - 133
Received: 01 Dec 2019
Accepted: 31 Dec 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2391-9477
First Published
20 Jun 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

The article is a retrospective analysis of the development of airborne laser scanning technology in the country in the past twenty years, i.e. from the beginnings of this technique use in Poland to the present day. The emphasis in the text is placed on development trends and scientific and application problems in the field of technology undertaken by national research centres. The review is based on numerous publications in this field, which have been released over two decades mainly in the “Archive of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing”. Therefore, the article is a presentation of the progress in the area of airborne laser scanning through an attempt to systematize and review national publications in this scope. It also presents the development of the national production potential and the level of the country’s coverage with data and products derived from airborne laser scanning.

Keywords

Adamczyk, J., & Będkowski, K. (2007). Odwzorowanie wybranych obiektów krajobrazu w danych lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 1-9. Search in Google Scholar

Bakuła, K. (2011). Reduction of DTM obtained from lidar data for flood modeling. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 22, 2011, 51-61. Search in Google Scholar

Bakuła, K. (2012). Porównanie wpływu wybranych metod redukcji NMT w tworzeniu map zagrożenia powodziowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 19–28. Search in Google Scholar

Bakuła, K. (2014). Efektywne wykorzystanie danych lidar w dwuwymiarowym modelowaniu hydraulicznym. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 26, 23-37. Search in Google Scholar

Bakuła, K., (2015). Multispectral airborne laser scanning - a new trend in the development of LiDAR technology. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 27, 25-44. Search in Google Scholar

Bakuła, K., Ostrowski, W., Zapłata, R., Kurczyński, Z., Kraszewski, B., & Stereńczak K. (2016). Zalecenia w zakresie pozyskiwania, przetwarzania, analizy i zastosowania danych LIDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP, https://www.nid.pl/pl/Dla_specjalistow/Badania_i_dokumentacja/zabytkiarcheologiczne/instrukcje-wytyczne-zalecenia/2017_instrukcja_LIDAR_NID.PDF Search in Google Scholar

Będkowski, J., Bratuś, R., Prochaska, M., & Rzonca, A. (2015). Use of parallel computing in mass processing of laser data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 27, 45-59. Search in Google Scholar

Borkowski, A. (2003). Modelowanie powierzchni terenu zawierającej linie nieciągłości na podstawie danych skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 13b, 307-314. Search in Google Scholar

Borkowski, A. (2007). Modelowanie linii krawędziowych powierzchni na podstawie danych skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 73-82. Search in Google Scholar

Borkowski, A., & Józków, G. (2007). Ocena poprawności filtracji danych lotniczego skaningu laserowego metoda aktywnych powierzchni. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 83-92. Search in Google Scholar

Borkowski, A., & Józków, G. (2008). Aproksymacja powierzchni terenu na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego z wykorzystaniem modelu aktywnych powierzchni. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 18, 21-30. Search in Google Scholar

Borkowski, A., & Jóźków, G. (2006). Wykorzystanie wielomianowych powierzchni ruchomych w procesie filtracji danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 16, 63-73. Search in Google Scholar

Borkowski, A., & Jóźków, G. (2012). Ocena dokładności modelu 3D zbudowanego na podstawie danych skaningu laserowego – przykład zamku Piastów Śląskich w Brzegu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 37–47. Search in Google Scholar

Borkowski, A., & Sośnica, K. (2009). Zastosowanie dyskretnej transformacji falkowej do filtracji danych lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 35–45. Search in Google Scholar

Borkowski, A., & Tymków, P. (2007). Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego i zdjęć lotniczych do klasyfikacji pokrycia terenu. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 93-103. Search in Google Scholar

Borowiec, N. (2009). Generowanie trójwymiarowego modelu budynku na podstawie danych lidarowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 47–56. Search in Google Scholar

Borowiec, N. (2010) Budowa modelu budynku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz z lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 43–52. Search in Google Scholar

Borowiec, N. (2013). Transformata Hough’a jako narzędzie wspomagające wykrywanie dachów budynków. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25, 45 – 54. Search in Google Scholar

Bratuś, R., Musialik, P., Pióro, P., Prochaska, M., & Rzonca, A. (2017). Zastosowanie obliczeń równoległych do klasyfikacji punktów overlap. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 29, 11-24. Search in Google Scholar

Brodowska, P. (2012). Porównanie działania algorytmów aktywnego modelu TIN i predykcji liniowej do segmentacji punktów terenowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 24, 63-71. Search in Google Scholar

Cisło-Lesicka, U., Borowiec, N., Marmol, U., & Pyka, K. (2014). Analiza przydatności lotniczego skaningu laserowego do opracowania modelu budynków 3D zgodnego ze specyfikacją INSPIRE. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 26, 39-52. Search in Google Scholar

Dominik, W. (2014). Porównanie właściwości chmury punktów wygenerowanej metodą dopasowania obrazów zdjęć lotniczych z danymi z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 26, 53-66. Search in Google Scholar

Dudzińska-Nowak, J. (2007). Przydatność skanowania laserowego do badan strefy brzegowej południowego Bałtyku. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 179-187. Search in Google Scholar

Fryśkowska, A., Kędzierski, M. (2010). Wybrane aspekty integracji danych naziemnego i lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 97–107. Search in Google Scholar

Gołuch, P., Borkowski, A., & Józków, G. (2007). Ocena dokładności danych lotniczego skaningu laserowego systemu ScaLARS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 251-260. Search in Google Scholar

Habib, A., Kwak, E., & Al-Durgham, M. (2011). Model-based automatic 3D building model generation by integrating LiDAR and aerial images. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 22, 187-200. Search in Google Scholar

Hejmanowska, B., Borowiec, N., & Badurska, M. (2008). Przetwarzanie lotniczych danych lidarowych dla potrzeb generowania NMT I NMPT. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 18, 151-162. Search in Google Scholar

Jarząbek-Rychard, M., & Borkowski, A. (2011). Building outline reconstruction from ALS data set with a priori information. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 22, 227-236. Search in Google Scholar

Jarząbek-Rychard, M. (2012). Automatyczna budowa wektorowych modeli 3D budynków na podstawie danych lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 24, 99 – 109. Search in Google Scholar

Jarząbek-Rychard M., & Borkowski, A. (2010). Porównanie algorytmów RANSAC oraz rosnących płaszczyzn w procesie segmentacji danych lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 119–129. Search in Google Scholar

Jędrychowski, I. (2007). Lotnicze skanowanie laserowe Krakowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17a, 339-345. Search in Google Scholar

Kolecki, J., Prochaska, M., Piątek, P., Baranowski, J., & Kurczyński, Z. (2017). A mapping platform for gyrocopters - the influence of the stabilization on data geometry. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 29, 63-73. Search in Google Scholar

Kolecki, J., Prochaska, M., Piątek, P., Baranowski, J., & Kurczyński, Z. (2015). Stabilizacja systemu pomiarowego dla wiatrakowca w aspekcie jakości danych LiDAR. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 27, 71-82. Search in Google Scholar

Korzeniowska, K., & Łącka, M. (2011). Generating DEM from LiDAR data – comparison of available software tools. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 22, 271-284. Search in Google Scholar

Kurczyński, Z. (1999). Lotniczy skaner laserowy – nowa technologia pozyskiwania danych o rzeźbie terenu. Geodeta nr 2 (45). Search in Google Scholar

Kurczyński, Z. (2012). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 209–217. Search in Google Scholar

Kurczyński, Z. (2019). Lotnicze skanery jednofotonowe i skanery Geigera kontra skanery wielofotonowe (Rewolucja nadchodzi). Geodeta nr 9 (292) i nr 10 (293). Search in Google Scholar

Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2013). Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, wydanie specjalne: Monografia „Geodezyjne Technologie Pomiarowe”, 59-68. Search in Google Scholar

Kurczyński, Z., & Bakuła, K. (2016). SAFEDAM - zaawansowane technologie wspomagające przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z powodziami. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 28, 39-52. Search in Google Scholar

Marjasiewicz, M., & Malej, T. (2014). Półautomatyczne modelowanie brył budynków na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 26, 87-96. Search in Google Scholar

Marmol, U. (2009a). Wykrywanie pojedynczych drzew na podstawie zintegrowanych danych lidarowych i fotogrametrycznych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 19, 279-286. Search in Google Scholar

Marmol, U. (2009b). Integracja danych lidarowych i fotogrametrycznych w procesie automatycznego wykrywania obiektów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 275–284. Search in Google Scholar

Marmol, U. (2012). Use of Gabor filters for texture classification of airborne images and LiDAR data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 457–466. Search in Google Scholar

Marmol, U., & Będkowski, K. (2008). Dokładność określenia wysokości drzew na podstawie numerycznego modelu koron drzew opracowanego z wykorzystaniem danych lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 18, 377-385. Search in Google Scholar

Ostrowski, W., Górski, K., Pilarska, M., Salach, A., & Bakuła, K. (2017). Comparison of the laser scanning solutions for the unmanned aerial vehicles. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 29, 101-123. Search in Google Scholar

Piechocka, N., Marmol, U., & Jachimski, J. (2004). Stereometryczna weryfikacja NMT uzyskanego ze skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 14. Search in Google Scholar

Pilarska, M. (2016). Radiometric calibration of airborne laser scanning data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 28, 79-90. Search in Google Scholar

Pilarska, M., Ostrowski, W., & Bakuła, K. (2017). Analiza dokładności modelowania 3D budynków w oparciu o dane z lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 29, 155-175. Search in Google Scholar

Pyka, K., Rzepka, A., & Słota, M. (2012). Porównanie fotogrametrii i lotniczego skaningu laserowego jako źródeł danych do opracowania NMT dla celów projektowych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 24, 311-321. Search in Google Scholar

Tukaj, R. (2004). Dokładność opracowań z wykorzystaniem pomiaru metodą skaningu laserowego — LiDAR. Standard ASPRS. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 15, 41-47. Search in Google Scholar

Twardowski, M., & Marmol U. (2012). Wizualizacja i przetwarzanie chmury punktów lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 457-466. Search in Google Scholar

Urbański, M., & Bakuła, K. (2018). Analiza ubytku drzewostanów z wykorzystaniem lotniczych danych fotogrametrycznych dla warszawskiej dzielnicy Wilanów. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 30, 11-25. Search in Google Scholar

Warchoł, A. (2013). Analiza dokładności przestrzennej danych z lotniczego, naziemnego i mobilnego skaningu laserowego jako wstęp do ich integracji. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25, 255-260. Search in Google Scholar

Warchoł, A., & Hejmanowska B. (2011). Example of the assessment of data integration accuracy on the base of airborne and terrestrial laser scanning. Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing, 22, 411-421. Search in Google Scholar

Wężyk, P. (2008). Modelowanie chmury punktów ze skaningu laserowego w obszarze koron drzew. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 18, 685-695. Search in Google Scholar

Wężyk, P., Hawryło, P., & Szostak M. (2016). Determination of the number of trees in the Bory Tucholskie National Park using crown delineation of the canopy height models derived from aerial photos matching and airborne laser scanning data. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 28, 137-156. Search in Google Scholar

Wężyk, P., Hawryło, P., Zięba-Kulawik, K., Szostak, M., Kuzera, J., Turowska, A., Bura, M., Wietrzyk, P., Kołodziejczyk, J., Fałowska, P., & Węgrzyn, M. H. (2018). Wykorzystanie chmur punktów lidar w ochronie czynnej borów chrobotkowych w Parku Narodowym “Bory Tucholskie”. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 30, 27-41. Search in Google Scholar

Wężyk, P., & Solecki, K. (2008). Określanie wysokości drzewostanów nadleśnictwa Chojna w oparciu o lotniczy skaning laserowy (ALS). Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 18, 663-672. Search in Google Scholar

Wężyk, P., Szostak, M., & Tompalski, P. (2009). Porównanie dokładności metody „foto” z automatyczną analizą danych lotniczego skaningu laserowego dla celów kontroli dopłat bezpośrednich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 445–456. Search in Google Scholar

Wężyk, P., Szostak, M., & Tompalski, P. (2010). Aktualizacja baz danych SILP oraz leśnej mapy numerycznej w oparciu o dane z lotniczego skaningu laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 21, 437–446. Search in Google Scholar

Wężyk, P., & Wawrzeczko, E. (2009). Zastosowanie lotniczego skaningu laserowego w określaniu zwarcia koron drzew na plantach krakowskich. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 20, 457–467. Search in Google Scholar

Zabrzeska-Gąsiorek, B., & Borowiec, N. (2007). Określenie zakresu wykorzystania danych pochodzących z lotniczego skaningu laserowego w procesie generowania „prawdziwej” ortofotomapy. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 17b, 831-840. Search in Google Scholar

Zapłata, R., Bakuła, K., Stereńczak, K., Kurczyński, Z., Kraszewski, B., & Ostrowski, W. (2018). Zalecenia odnośnie do pozyskiwania, przetwarzania, analizy i wykorzystania danych LiDAR w celu rozpoznania zasobów dziedzictwa archeologicznego w ramach programu AZP – między teorią a praktyką. Kurier Konserwatorski, 15, 95-103. Search in Google Scholar

Zarzecka, M., & Będkowski, K. (2012). Analiza przestrzennej zmienności wybranych cech budowy pionowej drzewostanu na podstawie danych lotniczego skanowania laserowego. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 501–508. Search in Google Scholar

Zawieska, D., Ostrowski, W., & Antoszewski M. (2013). Wykorzystanie danych lotniczego skaningu laserowego w metodyce badawczej zespołów fortyfikacji nowszej w Polsce. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 25, 303-314. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo