1. bookVolume 31 (2019): Issue 1 (December 2019)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2391-9477
First Published
20 Jun 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
access type Open Access

Floodplain Delineation Based on Analysis of Digital Elevation Model, Soil Maps and Occurrence of Quaternary Formations

Published Online: 21 May 2020
Volume & Issue: Volume 31 (2019) - Issue 1 (December 2019)
Page range: 29 - 47
Received: 10 Aug 2019
Accepted: 27 Sep 2019
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2391-9477
First Published
20 Jun 2020
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Abstract

This paper presents a GIS based method of indicating flood extent in a mountainous river basin. Only main river with the valley is object of this analysis. The approach used in this work combines analysis of digital elevation model (DEM) obtained from LIDAR data with presence of alluvial soils and quaternary formations. In addition, in this article an attempt of calculating flood wave height for delineated floodplain is presented. The results are compared with floodplains derived from one of the products of country-scale project „IT system for protection against extraordinary hazards” (ISOK) which are flood hazard maps and with the extent of The Great Flood of 1997. Indication of the area flooded during Poland’s Great Flood in July 1997 is based on the hydrological data from Institute of Meteorology and Water Management – National Research Institute (IMGW – PIB).

Keywords

Arkuszewski, A., (1999). Dylemat – jak postępować, aby ograniczyć straty powodziowe, Gospodarka Wodna, 5, 168-170. Search in Google Scholar

Bakuła, K. (2012). Porównanie wpływu wybranych metod redukcji NMT w tworzeniu map zagrożenia powodziowego, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 19–28. Search in Google Scholar

Betsholtz, A., & Nordlöf B. (2017). Potentials and limitations of 1D, 2D and coupled 1D-2D flood modelling in HEC-RAS, Lund University. Search in Google Scholar

Děd, M. (2013). Hydrogeomorphological method of floodplain delineation, Geographia Technica, 8 (2), 13-22. Search in Google Scholar

Dz.U. (2013) poz. 104, Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego. Search in Google Scholar

Gharbi, M., Soualmia, A., Dartus, D., & Masbernat, L. (2016). Comparison of 1D and 2D Hydraulic Models for Floods Simulation on the Medjerda Riverin Tunisia, Journal of Materials and Environmental Science 7, 3017–3026. Search in Google Scholar

Górecki, A., & Helis, M. (2014). Porównanie obszarów zalewowych wyznaczonych w projekcie ISOK oraz metodą glebowej delimitacji na terenie Powiatu Średzkiego, Inżynieria Ekologiczna 40, 122-128. Search in Google Scholar

Directive 2007/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2007 on the assessment and management of flood risks. Search in Google Scholar

Kowalewski, Z. (2006). Powodzie w Polsce – rodzaje, występowanie oraz system ochrony przed ich skutkami. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 6, 207–220. Search in Google Scholar

Kurczyński, Z. (2012). Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego a dyrektywa powodziowa, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji 23, 209–217. Search in Google Scholar

Malinger, A. (2012). Wprowadzenie do opracowania map zagrożenia i ryzyka powodziowego, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-PIB, Centrum Modelownia Powodzi i Suszy w Poznaniu, Warszawa. Search in Google Scholar

Paprzycka, A. (2003). Kształtowanie przestrzeni w dolinie Białej Lądeckiej w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i kulturowego, Politechnika Wrocławska. Search in Google Scholar

Romanowicz, R. J., Nachlik, E., Januchta-Szostak, A., Starkel, L., Kundzewicz, Z. W., Byczkowski, A., Kowalczak, P., Żelaziński, J., Radczuk, L., & Kowalik, P. (2014). Zagrożenia związane z nadmiarem wody, Nauka, 1, 123–48. Search in Google Scholar

Staffa, M. (1993). Słownik geografii turystycznej Sudetów, Tom XVII: Góry Złote, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław. Search in Google Scholar

Staffa, M. (1994). Słownik geografii turystycznej Sudetów, Tom XV: Kotlina Kłodzka, Wydawnictwo I-BIS, Wrocław. Search in Google Scholar

Sangwan, N. (2013). Floodplain mapping using Soil Survey Geographic (SSURGO), Purdue University Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo