1. bookVolume 41 (2020): Issue 184-185 (November 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6067
First Published
21 Oct 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Results of the January 2020 waterbird census in Slovenia

Published Online: 14 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 41 (2020) - Issue 184-185 (November 2020)
Page range: 41 - 53
Received: 22 Jan 2021
Accepted: 29 Jan 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2199-6067
First Published
21 Oct 2009
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Bož L. (2002): Zimsko štetje mokožev Rallus aquaticus v Sloveniji. – Acrocephalus 23 (110/111): 27–33. Search in Google Scholar

Bož L. (2005): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2004 in 2005 v Sloveniji. – Acrocephalus 26 (126): 123–137. Search in Google Scholar

Bož L. (2006): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2006 v Sloveniji. – Acrocephalus 27 (130/131): 159–169. Search in Google Scholar

Bož L. (2007): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2007 v Sloveniji. – Acrocephalus 28 (132): 23–31. Search in Google Scholar

Bož L. (2008a): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2008 v Sloveniji. – Acrocephalus 29 (136): 39–49. Search in Google Scholar

Bož L. (2008b): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2009 v Sloveniji. – Acrocephalus 29 (138/139): 169–179. Search in Google Scholar

Bož L. (2010): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2010 v Sloveniji. – Acrocephalus 31 (145/146): 131–141. Search in Google Scholar

Bož L. (2011): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2011 v Sloveniji. – Acrocephalus 32 (148/149): 67–77. Search in Google Scholar

Bož L. (2012): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2012 v Sloveniji. – Acrocephalus 33 (152/153): 109–119. Search in Google Scholar

Bož L. (2013): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2013 v Sloveniji. – Acrocephalus 34 (156/157): 93–103. Search in Google Scholar

Bož L. (2014): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2014 v Sloveniji. – Acrocephalus 35 (160/161): 73–83.10.1515/acro-2014-0004 Search in Google Scholar

Bož L. (2015): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2015 v Sloveniji. – Acrocephalus 36 (164/165): 57–67.10.1515/acro-2015-0004 Search in Google Scholar

Bož L. (2016): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2016 v Sloveniji. – Acrocephalus 37 (170/171): 209–219.10.1515/acro-2016-0012 Search in Google Scholar

Bož L. (2017): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2017 v Sloveniji. – Acrocephalus 38 (174/175): 203–215.10.1515/acro-2017-0012 Search in Google Scholar

Bož L. (2018): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2018 v Sloveniji. – Acrocephalus 39 (178/179): 185–195.10.1515/acro-2018-0014 Search in Google Scholar

Bož L. (2019): Rezultati januarskega štetja vodnih ptic leta 2019 v Sloveniji. – Acrocephalus 40 (182/183): 31–43.10.1515/acro-2019-0011 Search in Google Scholar

Brichetti P., Fracasso G. (2018): The Birds of Italy. Volume 1. Anatidae-Alcidae. – Edizioni Belvedere, Latina. Search in Google Scholar

Cegnar T. (2019): Podnebne razmere v decembru 2019. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 26 (12): 3–25. Search in Google Scholar

Cegnar T. (2020): Podnebne razmere v januarju 2020. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 3–25. Search in Google Scholar

Denac K., Mihelič T., Bož L., Kmecl P., Jančar T., Figelj J., Rubinić B. (2011): Strokovni predlog za revizijo posebnih območij varstva (SPA) z uporabo najnovejših kriterijev za določitev mednarodno pomembnih območij za ptice (IBA). Končno poročilo (dopolnjena verzija). – DOPPS, Ljubljana. Search in Google Scholar

Markošek J. (2020): Razvoj vremena v januarju 2020. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 26–32. Search in Google Scholar

Strojan I. (2019): Pretoki rek v decembru 2019. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 26 (12): 72–75. Search in Google Scholar

Sušnik M. (2020): Pretoki rek v januarju 2020. – Naše okolje. Bilten Agencije RS za okolje 27 (1): 50–53. Search in Google Scholar

Škornik I. (2012): Favnistični in ekološki pregled ptic Sečoveljskih solin. – SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča. Search in Google Scholar

Škornik I. (2020): Naravovarstveni monitoring Sečoveljskih solin 2019. Strokovno poročilo. – SOLINE Pridelava soli d.o.o., Seča. Search in Google Scholar

Štumberger B. (1997): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1997 v Sloveniji. – Acrocephalus 18 (80/81): 29–39. Search in Google Scholar

Štumberger B. (1998): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1998 v Sloveniji. – Acrocephalus 19 (87/88): 36–48. Search in Google Scholar

Štumberger B. (1999): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 1999 v Sloveniji. – Acrocephalus 20 (92): 6–22. Search in Google Scholar

Štumberger B. (2000): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2000 v Sloveniji. – Acrocephalus 21 (102/103): 271–274. Search in Google Scholar

Štumberger B. (2001): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2001 v Sloveniji. – Acrocephalus 22 (108): 171–174. Search in Google Scholar

Štumberger B. (2002): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2002 v Sloveniji. – Acrocephalus 23 (110/111): 43–47. Search in Google Scholar

Štumberger B. (2005): Rezultati štetja vodnih ptic v januarju 2003 v Sloveniji. – Acrocephalus 26 (125): 99–103. Search in Google Scholar

Wetlands International (2020a): Waterbird Population Estimates. – [http://wpe.wetlands.org], 31/12/2020. Search in Google Scholar

Wetlands International (2020b): Critical Site Network (CSN) Tool. Goosander Mergus merganser. – [http://criticalsites.wetlands.org/en/species/22680492], 31/12/2020. Search in Google Scholar

Wetlands International (2020c): Population trends. – [http://iwc.wetlands.org/index.php/aewatrends8], 31/12/2020. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo