Open Access

Skin Protection at Work in Croatian Hairdressers (Results of the Evahair Questionnaire Developed Within the Eu Project „Safehair“)


Cite

Frizeri su prepoznati kao zanimanje koje uključuje značajne zdravstvene rizike, ponajviše za kožu. Od 2010. do 2012. provodio se EU-ov projekt SafeHair s ciljem razvoja zdravstvenih standarda i standarda mjera zaštite na radu za sprečavanje profesionalnih kožnih bolesti u frizerstvu, u kojem su sudjelovali i suradnici iz Hrvatske. Cilj je ovog rada utvrditi trenutačno stanje zaštite kože na radu hrvatskih frizera. Prikupljanje podataka provedeno je ispunjavanjem EvaHair upitnika, koji je sastavljen u sklopu projekta SafeHair. Analizirano je ukupno 213 upitnika. Među ispitanicima je bilo 133 (64 %) vlasnika salona, 46 (22 %) zaposlenika te 31 (14 %) frizerski učenik. Trideset šest (17 %) ispitanika potvrdilo je da je u protekle tri godine u njihovu salonu bilo slučajeva kožnih tegoba, a gotovo svi ispitanici (98 %) smatraju da je prevencija profesionalnih kožnih bolesti vrlo važna. Utvrđen je velik udio (40 % do 50 %) neodgovorenih pitanja o provođenju procjene opasnosti. Rukavice se najviše koriste prilikom tretiranja kose kemikalijama (88 %), a rijetko se koriste prilikom pranja kose (13 %). Iako su dostupne većini ispitanika (95 %), njih 32 % iskazalo je da ima problema s nošenjem rukavica, većinom zato što ograničavaju osjet opipa. Frizeri s >30 godina radnog staža značajno češće koriste rukavice pri pranju i šišanju kose u usporedbi s frizerima s <30 godina radnog staža (P<0,05). Obuka frizera o zaštiti kože češće je zastupljena (39 %) od obuke o zaštiti dišnih putova (15 %) te mišića i zglobova (18 %). Najviše ispitanika iskazalo je potrebu za pomoći pri korištenju zakona i informiranju o proizvodima (57 %) te obavljanju procjene opasnosti (49 %). Rezultati upućuju na potrebu daljnjeg rada na edukaciji frizera o zdravstvenim rizicima njihova radnog mjesta te o mjerama zaštite na radu i njihovoj implementaciji. Edukaciju iz područja zaštite na radu te primjenu mjera zaštite na radu potrebno je provoditi tijekom redovitog školovanja i u obliku trajne edukacije frizera.

ISSN:
0004-1254
Languages:
English, Slovenian
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Medicine, Basic Medical Science, other