1. bookVolume 27 (2022): Issue 1 (March 2022)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

The Right of Communication to the Public of Works on the Internet in EU Law (Directive 2001/29 v. Directive 2019/790): Is There Any Definable Scope of This Right?

Published Online: 05 Apr 2022
Volume & Issue: Volume 27 (2022) - Issue 1 (March 2022)
Page range: 173 - 191
Received: 25 Nov 2021
Accepted: 21 Feb 2022
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

This article focuses on the controversy in defining the scope of the right of communication to the public of works provided in Article 3 InfoSoc, especially in the ‘creative’ interpretations made by the CJEU. Based on these considerations, I justify a position qualifying Article 17 DSM, as a provision performing a statutory ‘balancing act’ between the premises determining the scope of the right to communicate a work to the public in the case of online content-sharing service providers. In this view, Article 17 DSM does not modify the concept of making works available to the public, and the premises for the scope of the right from the DSM were already available for ‘interpretation’ based on Article 3 InfoSoc.

Keywords

Angelopoulos Ch., Quintais J.P., Fixing Copyright Reform A Better Solution to Online Infringement, „Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law” 2019, nr 10. Search in Google Scholar

Bäcker K., Feindor-Schmidt U., The destruction of copyright – are jurisprudence and legislators throwing fundamental principles of copyright under the bus?, „Journal of Intellectual Property Law & Practice” 2021, nr 16.10.1093/jiplp/jpaa209 Search in Google Scholar

Gęsicka D.K., Udostępnianie utworu publiczności poprzez zamieszczenie hiperłącza w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Husovec M., Quintais J.P., How to License Article 17? Exploring the Implementation Options for the New EU Rules on Content-Sharing Platforms under the Copyright in the Digital Single Market Directive, „GRUR International” 2021, nr 70 (4).10.1093/grurint/ikaa200 Search in Google Scholar

Klafkowska-Waśniowska K., Kropka nad „i”? Zakres prawa do udostępniania utworów na żądanie w Internecie w świetle najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, (w:) P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz (red.), Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple, Warszawa 2017. Search in Google Scholar

Klafkowska-Waśniowska K., Zamieszczanie odesłań internetowych a zakres autorskich praw majątkowych, „Białostockie Studia Prawnicze” 2015, z. 19.10.15290/bsp.2015.19.04 Search in Google Scholar

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Wytyczne dotyczące art. 17 DSM w sprawie prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym (Bruksela, dnia 4 czerwca 2021 r. COM (2021) 288 final). Search in Google Scholar

Leistner M., European Copyright Licensing and Infringement Liability Under Art. 17 DSM-Directive Compared to Secondary Liability of Content Platforms in the U.S. – Can We Make the New European System a Global Opportunity Instead of a Local Challenge, „Zeitschrift für Geistiges Eigentum/Intellectual Property Journal” 2020, nr 2.10.1628/zge-2020-0008 Search in Google Scholar

Markiewicz R., Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym, Warszawa 2021. Search in Google Scholar

Markiewicz R., Zdezorientowany prawnik o publicznym udostę pnianiu utworó w, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2016, z. 134. Search in Google Scholar

Pinkalski Z., Linkowanie do utworów i jego ocena z punktu widzenia naruszenia praw autorskich. Glosa do wyroku TS z dnia 8 września 2016 r., C-160/15, LEX/el. 2016. Search in Google Scholar

Rosati E., Copyright in the Digital Single Market, Oxford 2021.10.1093/oso/9780198858591.001.0001 Search in Google Scholar

Targosz T., Naruszenia dóbr osobistych w Internecie – rewolucja orzecznictwa, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2018, nr 2. Search in Google Scholar

Traple E., Europeizacja prawa autorskiego w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwoś ci, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2014, z. 126. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo