1. bookVolume 26 (2021): Issue 6 (December 2021)
    Special issue
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

The Impact of the Pandemic on Economic Crime

Published Online: 30 Dec 2021
Volume & Issue: Volume 26 (2021) - Issue 6 (December 2021) - Special issue
Page range: 71 - 84
Received: 30 Jul 2021
Accepted: 30 Oct 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

This paper aims to outline possible directions of criminal activity that are part of both state and global economic crime. It is not a novelty that periods of economic crises carry particular criminogenic potential, affecting the scale and dynamics of specific crime categories. The ongoing pandemic makes precise data collection or statistical calculations, in the context of the problems described in this paper, difficult. Nevertheless, at this stage, it is possible to indicate certain areas which, from the perspective of criminal law, should be of interest for criminal law specialists, but also criminologists aiming to develop tools to combat the most serious pathologies in business trading.

Keywords

Adamus R., Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne. Art. 15–25 Tarczy 4.0. Komentarz, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Babbie B., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005. Search in Google Scholar

Becker G., Crime and Punishment, An economic Approach: http://www.nber.org/chapters/c3625. Search in Google Scholar

Bieniek P., Cichocki S., Szczepaniec M., Czynniki ekonomiczne a poziom przestępczości- badania ekonometryczne, „Zaszyty Prawnicze” 2012, no. 12(1).10.21697/zp.2012.12.1.08 Search in Google Scholar

M. Bojarski, Komentarz do art. 297, (in:) M. Filar (ed.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Euler Hermes report available at Raport EH website: Niewypłacalności. Rekordowa skala niewypłacalności firm w Polsce, https://www.eulerhermes.com/pl_PL/o-nas/dzial-prasowy/wiadomosci/2021-01-26-raport-eh-rekordowa-skala-niewyplacalnosci-firm-w-polsce.html. Search in Google Scholar

Fake medicines can be counterfeit, contaminated, or mislabelled. Don’t take the Chance, https://www.interpol.int/en/Crimes/Illicit-goods/Shop-safely/Fake-medicines. Search in Google Scholar

Giezek J., Komentarz do art. 297, (in:) D. Gruszecka, N. Kłączyńska, G. Łabuda, A. Muszyńska, T. Razowski, J. Giezek (eds.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Glińska E., Metody badań w kryminologii, (in:) E.W. Pływaczewski et. al. (ed.), Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019. Search in Google Scholar

Gryszczyńska A., Szpor G. (ed.), Internet. Cyberpandemia. Cyberpandemic, Warszawa 2020, Legalis. Search in Google Scholar

Information available at the following address: https://www.eesc.europa.eu/fr/news-media/press-releases/contre-la-criminalite-organisee-leurope-doit-lutter-comme-si-elle-ne-formait-quunseul-et-meme-pays. Search in Google Scholar

Information available at: https://www.lexpress.fr/actualite/monde/la-criminalite-organisee-tire-profit-du-coronavirus-selon-interpol_2121420.html. Search in Google Scholar

Information available on the official European Commission website:https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_pl. Search in Google Scholar

Insolvency risk: understanding the domino effect of Covid-19, https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/business-tips-and-trade-advice/insolvency-risk-and-covid-19-domino-effect-ebook/insolvency-risk-the-covid-19-domino-effect-explained.html. Search in Google Scholar

Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2020, Europol, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment-iocta-2020. Search in Google Scholar

INTERPOL warns of organized crime threat to COVID-19 vaccineshttps://www.interpol.int/en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-warns-of-organized-crime-threat-to-COVID-19-vaccines. Search in Google Scholar

Kalinowska-Maksim I., Fałszowanie produktów leczniczych. Zagadnienia prawne i kryminologiczne, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

Kardas P., Komentarz do art. 297, (in:) A. Zoll (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom III. Komentarz do art. 278-363 k.k., ed. IV, Warszawa 2016. Search in Google Scholar

Kołecki H., Podstawowe zagadnienia badawcze z zakresu kryminalistycznej problematyki współczesnej zorganizowanej przestępczości ekonomiczno-finansowej w Polsce, (in:) E. Gruza, T. Tomaszewski (eds.), Problemy współczesnej kryminalistyki, Warszawa 2004. Search in Google Scholar

Kuć M., Leksykon kryminologii, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Kulik M., Komentarz do art. 297, (in:) M. Mozgawa (ed.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021. Search in Google Scholar

Lampe E. J., Ogólne problemy prawa karnego gospodarczego, „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Społeczny” 1989, no. 3 Search in Google Scholar

Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis, Europol 2020, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis. Search in Google Scholar

Pandemic profiteering: how criminals exploit the COVID-19 crisis, Europol 2020, https://www.europol.europa.eu/publications-documents/pandemic-profiteering-how-criminals-exploit-covid-19-crisis. Search in Google Scholar

Pływaczewski E.W, Bezpieczeństwo obywateli – prawa człowieka – zrównoważony rozwój, Białystok 2017. Search in Google Scholar

Pracki H., Nowe rodzaje przestępstw gospodarczych, „Prokuratura i Prawo” 1995, no. 1. Search in Google Scholar

Pronobis M., Kryzys w strefie euro – ryzyko niewypłacalności Grecji i pozostałych krajów peryferyjnych, (in:) M. Kalinowski, M. Pronobis (eds.), Gospodarka. Nowe perspektywy po kryzysie, Warszawa 2010. Search in Google Scholar

Raport Police – Zarzuty dla przedsiębiorców z Katowic za wyłudzanie dotacji z tarcz antykryzysowych, https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/209313,Zarzuty-dla-przedsiebiorcow-z-katowic-zawyludzenie-dotacji-z-Tarczy-Antykryzyso.html. Search in Google Scholar

Raport Police, Członkowie grupy są podejrzani m.in. o wyłudzanie środków finansowych z tzw. Tarczy antykryzysowej, https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/196298,Czlonkowie-grupy-sapodejrzani-min-o-wyludzanie-srodkow-finansowych-z-tzw-tarczy.html?search=66998609. Search in Google Scholar

Ratajczak A., Ochrona obrotu gospodarczego: Komentarz do ustawy z dnia 12 października 1994 r., Warszawa 1994. Search in Google Scholar

Szagdaj N., „Wyłudzili pieniądze z tarczy antykryzysowej, ale oszustwo wyszło na jaw”, https://gazetawroclawska.pl/wyludzili-pieniadze-z-tarczy-antykryzysowej-ale-oszustwo-wyszlo-najaw/ar/c1-15681477. Search in Google Scholar

Taberski D., Postępowania w sprawach o oszustwa popełnione za pośrednictwem Internetu, „Prokuratura i Prawo” 2018, no. 6. Search in Google Scholar

Tarcza antykryzysowa, Portal Gov.pl, https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa. Search in Google Scholar

The impact of COVID-19 on the fraud risks faced by organisations Information available on the official Delloite website: https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/Forensics/articles/ryzyko-naduzyc-wdobie-covid19.html. Search in Google Scholar

The landscape of Polish Internet security. Annual report on the activities of CERT Polska 2019, https://www.cert.pl/wp-content/uploads/2020/07/Raport CP 2019.pdf. Search in Google Scholar

Wróbel K., Kreatywna księgowość na tle najczęściej popełnianych przestępstw gospodarczych, „Edukacja prawnicza” 2014, no. 1. Search in Google Scholar

Zawłocki R., Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze, Warszawa 2004. Search in Google Scholar

Zawłocki R., Prawo karne gospodarcze, „System Prawa Handlowego” 2018, vol. 10. Search in Google Scholar

Zawłocki R., (in:) R. Zawłocki (ed.), System Prawa Karnego 2011, vol. 9. Search in Google Scholar

Zawłocki R., Zarys prawa, Prawo karne gospodarcze, Warszawa 2007. Search in Google Scholar

Zgoliński I., Komentarz do art. 297, (in:) V. Konarska-Wrzosek, Kodeks karny. Komentarz, third edition, Warszawa 2020. Search in Google Scholar

ZUS wyczulony na wyłudzenia świadczeń z tarcz antykryzysowych, https://szukampracy.pl/blog/zus-wyczulony-na-wyludzenia-swiadczen-z-tarcz-antykryzysowych. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo