1. bookVolume 26 (2021): Issue 3 (September 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Pros and Cons of Digital Solutions for the Implementation of Freedom of Movement and Residence in the Schengen Area in the Era of the COVID-19 Pandemic

Published Online: 22 Oct 2021
Volume & Issue: Volume 26 (2021) - Issue 3 (September 2021)
Page range: 153 - 170
Received: 30 Apr 2021
Accepted: 30 Jul 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

The COVID-19 pandemic caused by the SARS-CoV–2 coronavirus, which emerged in Europe in January 2020, gave rise to restrictions by European Union Member States on freedom of movement and residence in the Schengen area. Individual actions by states mobilized the EU to take formal steps as well as to implement practical solutions to coordinate the efforts of all Member States. Digital solutions belong to the practical measures. Their implementation may bring potential benefits but is also associated with the possibility of potential risks. This article presents the basic assumptions of freedom of movement and residence in the Schengen area and their limitations by Member States justified by public health reasons. The characteristics of digital solutions for facilitating freedom of movement during the COVID-19 pandemic are then presented, taking into account their effectiveness. The paper concludes with a presentation of the benefits and potential risks associated with the implementation of selected digital solutions by the European Union.

Keywords

Anzahl der Downloads der Corona-Warn-App über den Apple App Store und den Google Play Store in Deutschland von Juni 2020 bis Mai 2021, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1125951/umfrage/downloads-der-corona-warn-app/. Search in Google Scholar

Aplikacja „Kwarantanna domowa” budzi wątpliwości obywateli. Rzecznik pisze do premiera, 13 November 2020, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/rpo-do-premiera-aplikacja-kwarantanna-domowa-budzi-watpliwosci. Search in Google Scholar

Bennoune K., “Lest We Should Sleep”: COVID-19 and Human Rights, “American Journal of International Law” 2020, vol. 114, no. 4.10.1017/ajil.2020.68 Search in Google Scholar

Buras P., Europe’s Fragile Freedoms Facing a Coronavirus Stress Test, ‘Stiftung Genshagen Paper Series: Acting European? The European Union and the Weimar Triangle in the Coronavirus Crisis’ 2020, no. 6, http://www.stiftung-genshagen.de/uploads/media/Acting_European_No_6.pdf. Search in Google Scholar

Chaos na wewnętrznych granicach, Witryna internetowa Filary Biznesu, 4 November 2020, https://filarybiznesu.pl/chaos-na-wewnetrznych-granicach-ue/a6909. Search in Google Scholar

Council of Europe, Digital solutions to fight Covid 19: 2020 Data protection report, October 2020. Search in Google Scholar

Czy można przymusić do szczepienia przeciwko COVID-19, 13 January 2021, https://www.rp.pl/Zdrowie/301129912-Czy-mozna-przymusic-do-szczepienia-przeciwko-COVID-19.html. Search in Google Scholar

Dubowski T., Granica polsko-rosyjska jako zewnętrzna granica Unii Europejskiej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2011, no. 9.10.15290/bsp.2011.09.03 Search in Google Scholar

European Commission Press Release, Coronavirus: Member States agree on an interoperability solution for mobile tracing and warning apps, Brussels, 16 June 2020. Search in Google Scholar

France Becomes First EU Country to Start Testing Digital COVID-19 Travel Certificate Through App, 21 April 2021, https://www.schengenvisainfo.com/news/france-becomes-first-eu-country-to-start-testing-digital-covid-19-travel-certificate-through-app/. Search in Google Scholar

France Becomes First EU Country to Start Testing Digital COVID-19 Travel Certificate Through App, https://www.schengenvisainfo.com/news/france-becomes-first-eu-country-to-start-testing-digital-covid-19-travel-certificate-through-app/. Search in Google Scholar

Niewiadomski Z. and Zirk-Sadowski M., Prawo wobec wyzwań epoki cyfryzacji, (in:) J. Gajewski, W. Paprocki and J. Pieriegud (eds.), Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa szanse i wyzwania dla sektorów infrastrukturalnych, Gdańsk 2016. Search in Google Scholar

Odpowiedź na interpelację nr 22103 w sprawie aplikacji STOP COVID, https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C2KJDB, Warsaw, 28.04.2021. Search in Google Scholar

Official website of the European Commission, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_pl. Search in Google Scholar

Official website of the European Commission, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-appscan-help-during-pandemi.pl. Search in Google Scholar

Official website of the European Commission, https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en. Search in Google Scholar

Orlikowski P., Paszport covidowy budzi kontrowersje, a ‘żółta książeczka’ istnieje od lat. Prawnik wyjaśnia, 7 March 2021, https://www.money.pl/gospodarka/paszport-covidowy-budzikontrowersje-a-zolta-ksiazeczka-istnieje-od-lat-prawnik-wyjasnia-6613836302682688a.html. Search in Google Scholar

Paszport covidowy w aplikacji mObywatel. Od wakacji łatwiej będzie podróżować po UE, 21 May 2021, https://www.telepolis.pl/wiadomosci/aplikacje/mobywatel-paszportcovidowy-podroze-po-ue-wakacje-2021. Search in Google Scholar

Polish cross-border workers stage protests against restrictions, 25 April 2020, https://www.thefirstnews.com/article/polish-cross-border-workers-stage-protests-against-restrictions-12252. Search in Google Scholar

ProteGOSafe – pobierz, zainstaluj, przetestuj, 29.04.2020, https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/protego-safe--pobierz-zainstaluj-przetestuj. Search in Google Scholar

ProteGOSafe: instalować czy nie?, 3 August 2021, https://panoptykon.org/czy-instalowac-protego-safe. Search in Google Scholar

Robin-Olivier S., Free Movement of Workers in the Light of the COVID-19 Sanitary Crisis: From Restrictive Selection to Selective Mobility, “European Papers” 2020, vol. 5, no. 1. Search in Google Scholar

Rodriguez C., Covid-19 Passports and Travel: Free, Non-Discriminatory and ‘Nonfakeable’?, 16 May 2021, https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2021/05/16/covid-19-passports-and-travel-free-non-discriminatory-and-non-fakeable/?sh=2b8128e0581c. Search in Google Scholar

Rosik P., Komornicki T., Goliszek S., and Duma P., Dostępność potencjałowa regionów w Europie – zasięg przestrzenny, długość podróży efekt granicy (EU-ROAD-ACC), Warsaw 2020. Search in Google Scholar

Schade D., Crisis-Proof Schengen and Freedom of Movement: Lessons from the Covid-19 Pandemic, Hertie School, Jacques Delors Centre, Berlin 2021. Search in Google Scholar

Simões F.D., COVID-19 and International Freedom of Movement: A Stranded Human Right? Hong Kong 2021. Search in Google Scholar

Spadaro A., Covid 19: Testing the Limits of Human Rights, “European Journal of Risk Regulation” 2020, vol. 11, no. 2.10.1017/err.2020.27 Search in Google Scholar

Szczepienia przeciwko koronawirusowi w Polsce, Europie i na świecie – Zestawienie, https://www.euractiv.pl/section/zdrowie/news/pandemia-szczepienia-koronawirus-polska-europa-swiatcovid19-porownanie/. Search in Google Scholar

Szewczyk P., Ograniczenia swobody przemieszczania się i pobytu obywateli UE uzasadnione względami porządku oraz bezpieczeństwa publicznego, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2016, vol. 19, no. 2. Search in Google Scholar

Szymańska J., Strefa Schengen w dobie pandemii Covid 19, „Biuletyn Polski Instytut Spraw międzynarodowych” 2020, no. 62 (1994). Search in Google Scholar

Szymielewicz K., Obem O., and Zieliński T., Jak Polska walczy z koronawirusem i dlaczego aplikacja nas przed nim nie ochroni?, https://panoptykon.org/protego-safe-ryzyka. Search in Google Scholar

Who should and shouldn’t get the COVID-19 vaccine?, https://yalehealth.yale.edu/yale-covid-19-vaccine-program/who-should-and-shouldnt-get-covid-19-vaccine. Search in Google Scholar

Wiącek M., Ograniczenia swobody przepływu osób w Unii Europejskiej – przypadek Romów we Francji w 2010 r., (in:) A. Frąckowiak-Adamska and A. Śledzińska-Simon (eds.), Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie, Wrocław 2011. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo