1. bookVolume 26 (2021): Issue 3 (September 2021)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Human Enhancement in the Context of Disability (Bioethical Considerations from the Perspective of Transhumanism)

Published Online: 22 Oct 2021
Volume & Issue: Volume 26 (2021) - Issue 3 (September 2021)
Page range: 95 - 108
Received: 12 Feb 2021
Accepted: 10 May 2021
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Abstract

In the present paper we examine several problems associated with medical development in the field of human-enhancing technologies, particularly with respect to disability. The subject of our considerations partly focuses on the fact that progress in biotechnology and information technology in medicine has contributed to the elimination of diseases and various health disorders (including some aspects of disability). Furthermore, we centre our attention on the dilemma of increasing the efficiency and activity of those who are ‘fully functional’, by introducing, among others, the available exo-extensions (such as exo-prostheses), endo-implantation and reprogenetics (such as PDG and CRISPR methods). Finally, we point out several ethical and legal doubts surrounding the apparent intention of creating a transhumanist vision of the ‘perfect human being’ (‘post-human’, ‘bionic human’, ‘human cyborg’).

Keywords

Bączyk-Rozwadowska K., Prokreacja medycznie wspomagana. Studium z dziedziny prawa, Toruń 2018. Search in Google Scholar

Bauman Z., Liquid Modernity, Cambridge 2000. Search in Google Scholar

Chyrowicz B., Bioetyka i ryzyko. Argument ‘równi pochyłej’ w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki, Lublin 2002. Search in Google Scholar

Chyrowicz B., Spór o poprawianie natury ludzkiej, Lublin 2004. Search in Google Scholar

Domaradzki J., Janusowe oblicze reprogenetyki, „Nowiny Lekarskie” 2009, no. 1, vol. 78. Search in Google Scholar

Domaradzki J., O definicjach zdrowia i choroby, „Folia Medica Lodziensia” 2013, no. 40. Search in Google Scholar

Fry H., Jak być człowiekiem w epoce maszyn, Krakow 2018. Search in Google Scholar

Galewicz W., Zdrowie jako prawo człowieka, „Diametros” 2014, no. 42. Search in Google Scholar

Hołub G. (ed.), Ulepszanie człowieka. Fikcja czy rzeczywistość? Argumenty, krytyka, poszukiwanie płaszczyzny dialogu, Krakow 2018. Search in Google Scholar

King D., Preimplantation Genetic Diagnosis and the ‘New’ Eugenics, “Journal of Medical Ethics” 1999, vol. 25.10.1136/jme.25.2.176 Search in Google Scholar

Klichowski M., Narodziny cyborgizacji. Nowa eugenika, transhumanizm i zmierzch edukacji, Poznań 2014. Search in Google Scholar

Kopania J., Projekt udoskonalenia człowieka w świetle relacyjnej koncepcji osoby, (in:) P. Duchliński and G. Hołub (eds.), Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna, Krakow 2019. Search in Google Scholar

Leźnicki M. and Lewandowska A., Biomedykalizacja a genetyczne udoskonalanie człowieka w kontekście analiz bioetycznych, „Acta Universitatis Lodziensis” 2013, no. 45. Search in Google Scholar

Lindenberg G., Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią świat, w którym żyjemy, Krakow 2018. Search in Google Scholar

Nawrot O., O zakresie dopuszczalności ingerencji wobec ludzkiego genomu, (in:) A. Białek and M. Wróblewski (eds.), Prawa człowieka a wyzwania bioetyczne związane z nowymi technologiami, Warsaw 2018. Search in Google Scholar

Nowacka M., Transumanistyczny sens prawa dziecka do otwartej przyszłości (in:) P. Duchliński and G. Hołub (eds.), Ulepszanie moralne moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna, Krakow 2019. Search in Google Scholar

Plotz D., Fabryka Geniuszów. Niezwykła historia banku spermy noblistów, Warsaw 2007. Search in Google Scholar

Przyłuska-Fiszer A., Niepełnosprawność i rehabilitacja w perspektywie bioetyki, (in:) J. Głodkowska (ed.), Personalistyczne ujęcie fenomenu niepełnosprawności, Warsaw 2015. Search in Google Scholar

Savulescu J. and Bostrom N. (eds.), Human Enhancement, Oxford 2009. Search in Google Scholar

Savulescu J., Deaf Lesbians, ‘Designer Disability’ and the Future of Medicine, “British Medical Journal” 2002, vol. 325.10.1136/bmj.325.7367.771 Search in Google Scholar

Soniewicka M., Czemu ulepszanie genetyczne budzi sprzeciw?, „Filozofuj! Nowy człowiek?” 2017, vol. 6, no 18. Search in Google Scholar

Soniewicka M., Selekcja genetyczna w prokreacji medycznie wspomaganej. Etyczne i prawne kryteria, Warsaw 2018. Search in Google Scholar

Szymański K., Czy od transhumanizmu można uciec?, „Filozofuj! Nowy człowiek?” 2017, vol. 6 no. 18. Search in Google Scholar

Trzęsicki K., Medyczna etyka informatyczna. Przedmiot i główne problemy, „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej” 2006, vol. 7. Search in Google Scholar

Wojewoda M., Jakość życia jako problem filozoficzny, „Folia Philosophica” 2018, no. 40. Search in Google Scholar

Wolf M.W. and Kahn J.P., Using Preimplantation Genetic Diagnostoic to Create a Stem Cell Donor: Issues, Guidelines and Limits, “Journal of Law Medicine and Ethics” 2003, vol. 31.10.1111/j.1748-720X.2003.tb00097.x Search in Google Scholar

Żuradzki T., Nowa liberalna eugenika: krytyczny przegląd argumentów przeciwko biomedycznemu poprawianiu ludzkiej kondycji fizycznej lub umysłowej, „Diametros” 2014, no. 42. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo