1. bookVolume 25 (2020): Issue 2 (June 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Open Access

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 3 września 2015 r. (I ACa 679/15)

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 2 (June 2020)
Page range: 307 - 318
Received: 10 May 2020
Accepted: 16 Jun 2020
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish

Barta J., Fajgielski P., Markiewicz R., Ochrona danych osobowych. Komentarz, Warszawa 2015, Lex, wyd. elektroniczne. Search in Google Scholar

Górski A., Leksykon prawa medycznego. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2012. Search in Google Scholar

Drozdowska U., Dopuszczalność wykorzystania tzw. opinii prywatnych w cywilnych procesach medycznych – uwagi na tle prawa pacjenta do dokumentacji medycznej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2017, vol. 22, nr 2.10.15290/bsp.2017.22.02.09 Search in Google Scholar

Karkowska D., Prawa pacjenta, Lex, wyd. elektroniczne. Search in Google Scholar

Karkowska D., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2016, Lex, wyd. elektroniczne. Search in Google Scholar

Kubiak R., Prawo medyczne, Warszawa 2014. Search in Google Scholar

Kubiak R., Tajemnica medyczna, Warszawa 2015. Search in Google Scholar

Kubiak R., (w:) E. Zielińska (red.), System prawa medycznego. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego, t. I, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Kubiak R., (w:) Bosek L., Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Warszawa 2020, Legalis; wyd. elektroniczne. Search in Google Scholar

Mikołajczak S., Prawa pacjenta, Poznań 1994. Search in Google Scholar

Preiss W., (w:) E. Zielińska (red.), System prawa medycznego. Pojęcie, źródła i zakres prawa medycznego, t. I, Warszawa 2018. Search in Google Scholar

Rejman G., Tajemnica lekarska, „Studia Iuridica” 1996, nr 31. Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo