1. bookVolume 25 (2020): Issue 1 (March 2020)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
access type Open Access

Book Review: Piotr Grzebyk Od rządów siły do rządów prawa. Polski model prawa do strajku na tle standardów unijnego i międzynarodowego prawa pracy Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2019, ss. 272

Published Online: 19 Aug 2021
Volume & Issue: Volume 25 (2020) - Issue 1 (March 2020)
Page range: 177 - 181
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2719-9452
First Published
01 Jan 2006
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English, Polish
Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo