Open Access

Michał Czerenkiewicz

   | Dec 13, 2016
Werkwinkel's Cover Image
Werkwinkel
Cross-Over 27-28 februari 2015 Poznań. Het tweejaarlijkse congres van de internationale neerlandistiek / Cross-Over 27-28 February 2015 Poznań. The Biennial International Conference on Netherlandic Studies

Cite

Czapliński, Władysław. 1952. Polska a Bałtyk w latach 1632-1648. Dzieje floty i polityki morskiej. Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Search in Google Scholar

_____. 1966. Dyplomacja polska w latach 1605-1648. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Duke, Alastair. 2009. Dissident Identities in the Early Modern Low Countries. Farnham: Ashgate.Search in Google Scholar

Hrankowska, Teresa, ed. 1995. Niderlandyzm w sztuce polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historykow Sztuki, Toruń, grudzień 1992. Warszawa: PWN.Search in Google Scholar

Kiedroń, Stefan. 2015. “Professor Andrzej Borowski - ‘Spiritus Litterarum Neerlandicorum Polonorum.’” Werkwinkel. Journal of Low Countries and South African Studies 10(2): 9-23.Search in Google Scholar

Kot, Stanisław. 1926. Hugo Grotius a Polska. W 300-lecie dzieła ‘O prawie wojny i pokoju.’ Krakow: Krakowska Społka Wydawnicza.Search in Google Scholar

Mączak, Antoni. 1972. Między Gdańskiem a Sundem. Studia nad handlem bałtyckim od połowy XVI do połowy XVII w. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.Search in Google Scholar

Ojrzyński, Jacek, ed. 1978. Rubens, Niderlandy i Polska. Materiały sesji naukowej Łodź 25-26 lutego 1977. Łodź: Muzeum Sztuki w Łodzi. Search in Google Scholar

eISSN:
1896-3307
Language:
English