Open Access

The Use of the Health Disparities Calculator in Analysis of the Lung Cancer Burden in Urban and Rural Populations in the Świętokrzyskie Province (Poland): 1999–2010


Cite

Alberg, A. J., & Samet, J. M. (2003). Epidemiology of Lung Cancer. Chest, 123(1), 21S–49S.10.1378/chest.123.1_suppl.21SSearch in Google Scholar

Bielska-Lasota, M., Car, J., & Rzepczak-Zacharek, E. (2012). Obciążenie nowotworami złośliwymi w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. In B. Wojtyniak, P. Goryński, & B. Moskalewicz (Eds.), Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania (pp. 153–171). Warszawa, Polska: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.Search in Google Scholar

Bosetti, C., Bertuccio, P., Malvezzi, M., Levi, F., Chatenoud, L., Negri, E., & La Vecchia, C. (2013). Cancer mortality in Europe, 2005–2009, and an overview of trends since 1980. Annals of Oncology, 6. DOI:10.1093/annonc/mdt30110.1093/annonc/mdt301Search in Google Scholar

Breen, N., Scott, S., Percy-Laurry, A., Lewis D., & Glasgow R. (2014). Health disparities calculator: a methodologically rigorous tool for analyzing inequalities in population health. American Journal of Public Health, 104(9), 1589–1591.10.2105/AJPH.2014.301982Search in Google Scholar

Didkowska, J., Wojciechowska, U., & Zatoński, W. (1999). Spożycie tytoniu w Polsce w latach 1923–1995. In: W. Zatoński, & K. Przewoźniak (Eds.), Palenie tytoniu w Polsce: postawy, następstwa zdrowotne i profilaktyka (pp. 111–126). Warszawa, Polska: Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.Search in Google Scholar

Esteve, J., Benhamou, E., & Raymond, L. (1994). Statistical methods in cancer research. Volume 4. Descriptive epidemiology. Paris, France: ADAGP.Search in Google Scholar

European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities (2010). Health trends in the UE. The London School of Economics and Political Science.Search in Google Scholar

Ferlay, J., Soerjomataram, I., Ervik, M., Dikshit, R., Eser, S., Mathers, C., Rebelo, et al. (2013). GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Retrieved from http://globocan.iarc.frSearch in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny. (2011). Stan zdrowia ludności Polski w 2009 r. Warszawa, Polska: GUS. Retrieved from http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/stan-zdrowia-ludnosci-polski-w-2009-r,6,5.htmlSearch in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny. (2015). Baza danych demograficznych. Retrieved from http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/Tables.aspxSearch in Google Scholar

Grądalska-Lampart, M., Karczmarek-Borowska, B., & Radziszewska, A. U. (2015). Lung cancer in Podkarpackie region in the years 2002–2011. Pneumonologia i Alergologia Polska, 83(2), 109–119.10.5603/PiAP.2015.0018Search in Google Scholar

Góźdź, S., Krzyżak, M., Maślach, M., Kołpak, M., Wróbel, M., & Bielska-Lasota, M. (2013). Premature mortality due to cancer in świętokrzyskie province (Poland) in 1999–2010. Przegląd Epidemiologiczny, 67(3), 477–482.Search in Google Scholar

Harper, S., & Lynch, J. (2005). Methods for Measuring Cancer Disparities: Using Data Relevant to Healthy People 2010 Cancer-Related Objectives (NIH Publication No. 05–5777). NCI Cancer Surveillance Monograph Series, Number 6. Bethesda, MD: National Cancer Institute.Search in Google Scholar

Harper, S., & Lynch, J. (2007). Selected Comparisons of Measures of Health Disparities: A Review Using Databases Relevant to Healthy People 2010 Cancer-Related Objectives (NIH Publication No. 07–6281). NCI Cancer Surveillance Monograph Series, Number 7. Bethesda, MD: National Cancer Institute.Search in Google Scholar

Karim-Kos, H. E., de Vries, E., Soerjomataram, I., Lemmens, V., Siesling, S., & Coebergh, J. W. (2008). Recent trends in Europe: A combined approach of incidence, survival or mortality for 17 cancer sites since the 1990s. European Journal of Cancer, 44(10), 1345–1389.10.1016/j.ejca.2007.12.015Search in Google Scholar

Kim, H. J., Fay, M. P., Feuer, E. J., & Midthune, D. N. (2000). Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates. Statics in Medicine, 19(3), 335–351 (correction: 2001; 20(4), 655).Search in Google Scholar

Krzyżak, M., Maślach, D., Skrodzka, M., Florczyk, K., Szpak, A., Pędziński, B., Sowa, P., & Szpak, A. (2013). Joinpoint Regression analysis of Potential Years of Life Lost Due to Main Causes of Death in Poland, Years 2002–2011. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Logical, Statistical and Computer Methods in Medicine, 35(48), 157–167.10.2478/slgr-2013-0042Search in Google Scholar

La Vecchia, C., Bosetti, C., Lucchini, F., Bertuccio, P., Negri, E., Boyle, P., & Levi, F. (2010). Cancer mortality in Europe, 2000–2004, and an overview of trends since 1975. Annals of Oncology, 21(6), 1323–1360.10.1093/annonc/mdp530Search in Google Scholar

Lipowicz, A. (2015). Disparities in health status between rural and urban adult males in Lower Silesia, Poland. Anthropologischer Anzeiger, 72(1), 13–25.10.1127/anthranz/2014/0438Search in Google Scholar

Maniecka-Bryła, I., Pikala, M., & Bryła, M. (2012). Health inequalities among rural and urban inhabitants of Łódz Province, Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 19(4), 723–731.Search in Google Scholar

Micheli, A., Capocaccia, R., Martinez, C., Mugno, E., Coebergh, J. W., Baili, P., Verdecchia, A., et al. (2003). Cancer control in Europe. A proposed set of European Cancer Health Indicators. European Journal of Public Health, 13(3), 116–119.Search in Google Scholar

National Health Programme for the years 2007–2015. (2007). Annex to the Resolution of the Council of Ministers No 90/2007 of 15 May 2007. Retrieved from http://www.mz.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0003/15843/1943_001pop.pdfSearch in Google Scholar

National Cancer Institute, Division of Cancer Control and Population Sciences, Surveillance Research Program and Applied Research Program (2013). Health Disparities Calculator (Version 1.2.4).Search in Google Scholar

National Cancer Institute, Statistical Research and Applications Branch. (2014). Joinpoint Regression Program (Version 4.1.1.3).Search in Google Scholar

Pikala, M., Maniecka-Bryła, I., & Bryła, M. (2013). Trendy umieralności z powodu najczęstszych przyczyn zgonów w województwie łódzkim w latach 1999–2008 – analiza joinpoint regression. Hygeia Public Health, 48(1), 28–34.Search in Google Scholar

Przewoźniak, K., Łobaszewski, J., Cedzyńska, M., Wojtyła, A., Paprzycki, P., Mańczuk, M., & Zatoński, W. A. (2011). Cigarette smoking among a sample of PONS Study. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18(2), 215–220.Search in Google Scholar

Romeder, J., & McWhinnie, J. (1977). Potential Years of Life Lost Between Ages 1 and 70: An Indicator of Premature Mortality for Health Planning. International Journal of Epidemiology, 6(2), 143–151.10.1093/ije/6.2.143Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zakresu treści map potrzeb zdrowotnych. (2015). Dz. U. 2015, item. 458. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000458Search in Google Scholar

Schouten, L. J., Meijer, H., Hauveneers, J. A., & Kiemeney, L. A. (1996). Urban-Rural Differences in Cancer Incidence in The Netherlands, 1989–1991. International Journal of Epidemiology, 25(4), 729–736.10.1093/ije/25.4.729Search in Google Scholar

Szczygielski, K. (1990). Cancer mortality in Opole voivodship in the years 1980–1986. In L. Mazurkiewicz, & A. Wróbel (Eds.), Spatial problems of health Conference Papers 9 (pp. 141–164). Warszawa, Poland: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences.Search in Google Scholar

Smailyte, G., & Kurtinaitis, J. (2008). Cancer mortality differences among urban and rural residents in Lithuania. BMC Public Health, 8(56). DOI:10.1186/1471-2458-8-5610.1186/1471-2458-8-56Search in Google Scholar

Staszewski, J. (1979). Regionalne różnice umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce w latach 1970–1974. Instytut Onkologii. Retrieved from http://legacy.library.ucsf.edu/tid/zhn42a99Search in Google Scholar

Szczuka, I., & Roszkowski-Śliż, K. (2008). Rak płuca w Polsce w latach 1970–2004. Pneumonologia i Alergologia Polska, 76(1), 19–28.10.5603/ARM.27922Search in Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów Fizjograficznych. (2003). Dz. U. 2003, vol. 166, item. 1612. Retrieved from http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU2003166161210.1016/S0098-7913(03)00045-5Search in Google Scholar

Whitehead, M., & Dahlgren, G. (2007). Concepts and principles for tackling social inequities in health: levelling up part 1. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Retrieved from http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0010/74737/E89383.pdfSearch in Google Scholar

Wojciechowska, U., Didkowska, J., & Zatoński, W. (2012). Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 roku. Warszawa, Polska: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Retrieved from http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Nowotwory_2010.pdfSearch in Google Scholar

Wojciechowska, U., Didkowska, J., & Zatoński, W. (2014). Nowotwory złośliwe w Polsce w 2012 roku. Warszawa, Polska: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Retrieved from http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/Rok2012.pdfSearch in Google Scholar

World Health Organization. (2009). The current status of the tobacco epidemic in Poland. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe. Retrieved from http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/68064/E92470.pdfSearch in Google Scholar

World Health Organization. (2004). International Statistical Classification of Diseases and Health Related Problems: tenth revision (2nd Ed.). Geneva: WHO.Search in Google Scholar

World Health Organization Regional Office for Europe. (2012). Social inequalities in health in Poland. Retrieved from http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0008/177875/E96720.pdfSearch in Google Scholar

Youlden, D. R., Cramb, S. M., & Baade, P. D. (2008). The International Epidemiology of Lung Cancer. Geographical Distribution and Secular Trends. Journal of Thoracic Oncology, 3(8), 819–831.10.1097/JTO.0b013e31818020ebSearch in Google Scholar

Zatoński, W. (1996). Evaluation of health in Poland Since 1988. Warszawa, Polska: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie.Search in Google Scholar

Zatoński, W., & Tyczyński, J. (1990a). Nowotwory złośliwe w Polsce w 1990 roku. Warszawa, Polska: Centrum Onkologii, Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie. Retrieved from http://onkologia.org.pl/wp-content/uploads/90.pdfSearch in Google Scholar

Zatoński, W., & Tyczyński, J. (1990b). Geography of cancer mortality in Poland. In L. Mazurkiewicz, & A. Wróbel (Eds.), Spatial problems of health Conference Papers 9 (pp. 119–140). Warszawa, Poland: Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences.Search in Google Scholar

eISSN:
2199-6059
ISSN:
0860-150X
Language:
English
Publication timeframe:
4 times per year
Journal Subjects:
Philosophy, other