1. bookVolume 39 (2017): Issue 2 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Preliminary Investigations of Creep Strain of Neogene Clay from Warsaw in Drained Triaxial Tests Assisted by Computed Microtomography

Published Online: 01 Aug 2017
Volume & Issue: Volume 39 (2017) - Issue 2 (June 2017)
Page range: 35 - 49
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] BAJDA M., FALKOWSKI T., Geotechnical tests for estimation of geological conditions of the escarpment zone of “Skarpa Warszawska” in the vicinity of Tamka Street, Landform Analysis, 2014, 26, 77-84.10.12657/landfana.026.007Search in Google Scholar

[2] BARAŃSKI M., KACZYŃSKI R., BOROWCZYK M., KRAUŻLIS K., TRZCIŃSKI J., WÓJCIK E., ZAWRZYKRAJ P., Ocena zachowania się iłów plioceńskich ze Stegien w warunkach naprężeń efektywnych, Projekt badawczy KBN Nr 5 T12B 041 22, Archiwum NCN, Warszawa 2004.Search in Google Scholar

[3] BARAŃSKI M., WÓJCIK E., Estimation of ability to volume changes of Mio-Pliocene clay from Warsaw, Geologija, 2008, 50, 49-54.Search in Google Scholar

[4] BRZOSKO Z., Nowy reologiczny model gruntów. Biuletyn Geologiczny, t. 11, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1969.Search in Google Scholar

[5] COSTA FILHO L.M., A laboratory investigation of the undrained small strain behaviour of London clay. Geotechnical aspects of stiff and hard clays, Geotechnical Special Publication, 1986, 2, 28-43.Search in Google Scholar

[6] DADLEZ R., JAROSZEWSKI W., Tektonika, PWN, Warsaw, Poland, 1994.Search in Google Scholar

[7] GAWRIUCZENKOW I., WÓJCIK E., Comparison of expansive properties of Neogene clays from the Mazovia region, Przegląd Geologiczny, 2003, 61(4), 243-247.Search in Google Scholar

[8] GODLEWSKI T., KACPRZAK G., WITOWSKI M., Practical estimation of geotechnical parameters for the diaphragm wall design founded on Warsaw “pliocene” clays, Civil and Environmental Engineering, 2013, 4(1), 13-19.Search in Google Scholar

[9] GORĄCZKO A., KUMOR M.K., Pęcznienie mio-plioceńskich iłów serii poznańskiej z rejonu Bydgoszczy na tle ich litologii, Biuletyn PIG, 2011, 446, 305-314.Search in Google Scholar

[10] HEAD K.H., Manual of Soil Laboratory Testing, Vol. 3. Effective Stress Tests, Pentech Press, London 1986.Search in Google Scholar

[11] RAJCZAKOWSKA M., STEFANIUK D., ŁYDŻBA D., Microstructure characterization by means of X-ray micro-CT and nanoindentation measurements, Studia Geotechnica et Mechanica, 2015, 37(1), 75-84.10.1515/sgem-2015-0009Search in Google Scholar

[12] IZDEBSKA-MUCHA D., WÓJCIK E., Evaluation of expansivity of Neogene clays and glacial tills from central Poland on the basis of suction tests, Geological Quarterly, 2015, 59(3), 593-602.10.7306/gq.1233Search in Google Scholar

[13] JASTRZĘBSKA M., KALINOWSKA-PASIEKA M., Wybrane metody badawcze we współczesnym laboratorium geotechnicznym: od podłoża do parametrów gruntowych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, Poland 2015.Search in Google Scholar

[14] KACZMAREK Ł., Możliwości wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej w badaniach geologiczno-inżynierskich na przykładzie analizy iłów mio-plioceńskich, Przegląd Geologiczny, 2016, 64(2), 105-102.Search in Google Scholar

[15] KACZMAREK Ł., GAWRIUCZENKOW I., Porównanie wyników różnych analiz zawartości substancji organicznej w iłach mioplioceńskich z podłoża stacji Centrum Nauki Kopernik II linii metra w Warszawie, Przegląd Geologiczny, 2016, 64(7), 489-494.Search in Google Scholar

[16] KACZMAREK Ł., KIEŁBASIŃSKI K., Propozycja wykorzystania wysokorozdzielczej mikrotomografii komputerowej do analizy gruntu spoistego w badaniach pełzania, Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ., 2016, 25(3), 277-289.Search in Google Scholar

[17] KACZMAREK Ł., POPIELSKI P., Numerical analysis of the impact of construction of an underground metro line on the urban environment - a case study from the Vistula Valley in Warsaw, Przegląd Geologiczny, 2016, 64(4), 219-229.10.3846/13bsgc.2016.040Search in Google Scholar

[18] KACZMAREK Ł., DOBAK P., Overview of soil creep phenomenon, Contemporary Trends in Geoscience, 2017, 6(1), 28-40, DOI: 10.1515/ctg-2017-0003.10.1515/ctg-2017-0003Search in Google Scholar

[19] KACZMAREK Ł., ZHAO Y., KONIETZKY H., WEJRZANOWSKI, T., MAKSIMCZUK M., Numerical approach in recognition of selected features of rock structure from hybrid hydrocarbon reservoir samples based on microtomography, Studia Geotechnica et Mechanica, 2017, in press.10.1515/sgem-2017-0002Search in Google Scholar

[20] KACZYŃSKI R., Overconsolidation and microstructures in Neogene clays from the Warsaw area, Geological Quarterly, 2003, 47(1), 43-54.Search in Google Scholar

[21] KACZYŃSKI R., Engineering geological behaviour of London and Warsaw clays, Geologos, 2007, 11, 481-490.Search in Google Scholar

[22] KUMOR M.K., Zmiany wytrzymałości i struktury iłu plioceńskiego pod wpływem zamrażania, Arch. Hydrotech., 1985, 32, 461-473.Search in Google Scholar

[23] LE T.M., FATAHI B., KHABBAZ H., Viscous Behaviour of Soft Clay and Inducing Factors, Geotechnical and Geological Engineering, 2012, 30(5), 1069-1083, DOI: 10.1007/s10706-012-9535-0.10.1007/s10706-012-9535-0Search in Google Scholar

[24] LUO Q., CHEN X., 2014, Experimental Research on Creep Characteristics of Nansha Soft Soil, The Scientific World Journal, 2012, 5, Article ID 968738, 8 pp., DOI: 10.1155/2014/968738.10.1155/2014/968738391302924526925Search in Google Scholar

[25] NOWAKOWSKI A., RAK P., Adaptacyjna kontrola parametrów pętli sprzężenia zwrotnego i jej zastosowanie do sterowania maszyn wytrzymałościowych, [in:] 22 Zimowa Szkoła Mechaniki Górotworu, Karpacz, Poland, 15-19 March 1999, 211-220.Search in Google Scholar

[26] PIRES L.F., CÁSSARO F.A.M., Bacchi, O.O.S., REICHARDT K., Gamma-Ray Computed Tomography in Soil Science: Some Applications, [in:] L. Saba (Ed.), Computed Tomography - Special Applications, InTech, Rijeka, Croatia, 2011, 293-318.Search in Google Scholar

[27] PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009. Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Cz. 9: Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą.Search in Google Scholar

[28] SARNACKA Z., Stratygrafia osadów czwartorzędowych Warszawy i okolic, Prace Państwowego Instytutu Geologicznego CXXXVII, Warszawa 1992.Search in Google Scholar

[29] SEGALINI A., GIANI G.P., FERRERO A.M., Geomechanical studies on slow slope movements in Parma Apennine, Engineering Geology, 2009, 109(1), 31-44, DOI: 10.1016/j.enggeo.2008.11.003.10.1016/j.enggeo.2008.11.003Search in Google Scholar

[30] SUPERCZYŃSKA M., Wartość parametrów sprężystości w zakresie małych i średnich odkształceń iłów formacji poznańskiej z Warszawy, Inżynieria Morksa i Geotechinka, 2015, 3, 207-211.Search in Google Scholar

[31] STEFANIUK D., TANKIEWICZ M., STRÓŻYK J., X-ray microtomography (μCT) as a useful tool for visualization and interpretation of shear strength test results, Studia Geotechnica et Mechanica, 2014, 36(4), 47-55.10.2478/sgem-2014-0035Search in Google Scholar

[32] SZLAZAK K., JAROSZEWICZ J., IDASZEK J., DEJACO A., HASSLINGER P., VASS V., HELLMICH C., SWIESZKOWSKI W., Grey value images as a basis for finite element models and their mechanical properties, [in:] Bruker Micro-CT User Meeting, Abstract book, Luxemburg, 9-12 May 2016, 145-149.Search in Google Scholar

[33] VYALOV S., Rheological Fundaments of Soil Mechanics. Elsevier, Amsterdam, The Netherlands, 1986.Search in Google Scholar

[34] WANG Y.F., ZHOU Z.G., CAI Z.Y., Studies about Creep Characteristic of Silty Clay on Triaxial Drained Creep Test, Advances in Civil and Industrial Engineering, IV(580), 2014, 355-358, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.580-583.355.10.4028/www.scientific.net/AMM.580-583.355Search in Google Scholar

[35] WICHROWSKI Z., Studium mineralogiczne iłów serii poznańskiej, Arch. Min., 1981, 37, 93-195.Search in Google Scholar

[36] WYSOKIŃSKI L., Kryterium dynamiki zboczy na przykładzie badań brzegów zbiornika Włocławek, Habilitation thesis, University of Warsaw, Warsaw, Poland, 1976.Search in Google Scholar

[37] YE Y., ZHANG Q., CAI D., CHEN F., YAO J., WANG L., Study on New Method of Accelerated Clay Creep Characteristics Test, [in:] 18th Int. Conf. on Soil Mechanics and Geot. Eng., Paris, France, 1-2 February, 2013, 461-464.Search in Google Scholar

[38] ZABUSKI L., Prediction of the slope movements on the base of inclinometric measurements and numerical calculations, Polish Geological Institute Special Papers, 2004, 15, 29-37.Search in Google Scholar

[39] ZHU J., ZHAO Y., YIN J., Undrained Creep Behavior of a Silty Clay in Triaxial Tests, Instrumentation, Testing, and Modeling of Soil and Rock Behavior, 2011, 222, 139-146, DOI: 10.1061/47633(412)19.10.1061/47633(412)19Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD