1. bookVolume 39 (2017): Issue 2 (June 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Analysis of Energy Consumption of Crushing Processes – Comparison of One-Stage and Two-Stage Processes

Published Online: 01 Aug 2017
Volume & Issue: Volume 39 (2017) - Issue 2 (June 2017)
Page range: 17 - 24
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-831X
ISSN
0137-6365
First Published
09 Nov 2012
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

[1] AKBARNEZHAD A., ONG K.C.G., TAM C.T., ZHANG M.H., Effects of the parent concrete properties and crushing procedure on the properties of coarse recycled concrete aggregates, Journal of Materials in Civil Engineering, 2013, (12) 25, 1795-1802.10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0000789Search in Google Scholar

[2] CIĘŻKOWSKI P., Correlation of energy consumption and shape of crushing plates, Górnictwo i Geoinżynieria, 2012, 91-100.Search in Google Scholar

[3] CIĘŻKOWSKI P., Doświadczalne badania sił kruszenia szczękami o różnym kształcie, Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, 2012, 2, 88, 21-34.Search in Google Scholar

[4] CIĘŻKOWSKI P., MACIEJEWSKI J., Badania i analiza maszynowego procesu rozdrabniania wapienia zwartego Morawica, Przegląd Mechaniczny, 2014, nr 5, 35-41, ISSN: 0032-2259.Search in Google Scholar

[5] CIĘŻKOWSKI P., MACIEJEWSKI J., BĄK S., KUŚMIERCZYK J., Study on the Efficiency of the Crushing Processes Using the Model of Jaw Crusher, Machine Dynamics Research, 2015, Vol. 39, No 2, 123-132.Search in Google Scholar

[6] CIĘŻKOWSKI P. (ed.), Kruszenie skał - teoria, eksperyment i zastosowania inżynierskie, (P. Ciężkowski), Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom ul. K. Pułaskiego 6/10, Radom, 26-600: Instytut Maszyn Roboczych Ciężkich, 2016.Search in Google Scholar

[7] FOSZCZ D., GAWENDA T., Analiza efektywności procesu mielenia w młynach kulowych i prętowych w zależności od zawartości ziaren drobnych, Journal of Mining and Geoengineering, 2012, Vol. 36, No. 4, 17-30.Search in Google Scholar

[8] GAWENDA T., Rozdrabnianie surowców skalnych w kruszarce szczękowej typu L44.41, Surowce i Maszyny Budowlane, 2010, nr 2, 37-42, Wydawnictwo BMP, Racibórz 10.Search in Google Scholar

[9] FOSZCZ D., WŁODARCZYK W., Wpływ warunków rozdrabniania dolomitów w kruszarkach szczękowych na skład ziarnowy produktów, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, 1999, Vol. 15, Special Issue, 317-325.Search in Google Scholar

[10] FUERSTENAU D.W., ABOUZEID A.-Z.M., Role of feed moisture in high-pressure roll mill comminution, International Journal of Mineral Processing, 2007, Vol. 82.10.1016/j.minpro.2006.11.001Search in Google Scholar

[11] KLUSHANCEV B.V., LOGAK L., BOGUCKI A.J., Wliyanie konstrukcii drobyashchikh plit na effektivnost raboty, Stroit. i Dorozhn. Mash., 1971, 8.Search in Google Scholar

[12] KOBIAŁKA R., NAZIEMIEC Z., Badania procesu kruszenia szczękami o rożnym profilu poprzecznym, Górnictwo i Geoinżynieria, 2006, nr 30, zeszyt 3/1, 125-136.Search in Google Scholar

[13] Standard PN-EN 933-1: 2012, Badania geometrycznych właściwości kruszyw, Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego, Metoda przesiewania.Search in Google Scholar

[14] RUMPF H., Struktur der Zerkleinerungswissenschaft, Aufbereitungs-Technik, 1966, 8, 421-435.Search in Google Scholar

[15] TĘSIOROWSKI J., Teoretyczne podstawy określania krytycznej ilości cykli roboczych kruszarek szczękowych, Polit. Śl. Symp. Nauk. Podstawowe Problemy Procesów Rozdrabniania, Gliwice 1981.Search in Google Scholar

[16] TROMANS D., Mineral Comminution: Energy Efficiency Considerations, Minerals Engineering, 2008, 21, 613-620.10.1016/j.mineng.2007.12.003Search in Google Scholar

[17] ZAWADA J., PAWLAK W.R., Einfluβ der Oberflachenform von brechplatten für backenbrecher auf das Zerkleinerungsergebnis, Aufbereitungs-Technik, 1988, Nr. 3.Search in Google Scholar

[18] MIERZWA P., OLEJNIK E., JANAS A., Nowoczesne materiały kompozytowe zastępujące tradycyjne materiały odlewnicze, Archives of Foundry Engineering, 2012, Vol. 12, Special Issue 1, 137-142, ISSN 1897-3310.Search in Google Scholar

[19] NUMBIA B.P., ZHANGA J., XIAA X., Optimal energy management for a jaw crushing process in deep mines, Energy, 15 April 2014, Vol. 68, 337-348, http://doi.org/10.1016/j.energy.2014.02.100.10.1016/j.energy.2014.02.100Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD