1. bookVolume 3 (2017): Issue 2 (December 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Online Marketing in Political Communication – Its Essence, Instruments, and Functions

Published Online: 17 May 2018
Volume & Issue: Volume 3 (2017) - Issue 2 (December 2017)
Page range: 25 - 33
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2450-7563
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

Online marketing is nothing else than a model of traditional marketing in cyberspace; it is a hybrid of previous forms of mass communication. In the first decade of the 21st century, the instruments used in marketing in political communication were revolutionized by the emergence of solutions enabling the interactions of users on the Internet. This type of marketing is characterized by a range of concepts, and includes online advertising campaigns, websites, interactive social networks, video-sharing sites, which encourage users to regularly post new material, websites that enable the publication of photos, images and other files or those that are based on content provided by users i.e. Wikipedia (including blog sites). Contemporary, internetized election campaigns combine low costs with effectiveness because location no longer limits social contacts in the exchange of election-related information.

Keywords

ALLARD PH. (2012), Gagnez les élections avec Internet, Liège, Edi.pro, Editions des CCI SA;Search in Google Scholar

BROWN E. (2012), Working the Crowd: Social Media Marketing for Business, BCS, Swindon;Search in Google Scholar

DASH A. (2010), A blog about making culture, [online: December 2, 2017] http://anildash.com/2010/01/remembering-brad-l-graham.html; Digital in 2016 - Special Reports [online: December 4, 2016 http://wearesocial.com/uk/special-reports/digitalin-2016;Search in Google Scholar

FARACIK-NOWAK M. (2013) Kampanie wyborcze w dobie mediów społecznościowych [in:] M. Kolczyński, Współczesne kampanie wyborcze w Polsce: koncepcje, dylematy i praktyka komunikowania politycznego, GNOME - Wydawnictwo Naukowe i Artystyczne, Katowice;Search in Google Scholar

GERSTLÉ J. (2016), La Communication politique, Paris, Armand Colin, Collection: Cursus Science politique;10.3917/arco.gerst.2016.01Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2017), Opracowanie sygnalne. Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r., Warszawa, 20.10.2017 [online: November 30, 2017], https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjnewpolscew-2017-roku,2,7.html;Search in Google Scholar

Główny Urząd Statystyczny (2017), Polska w liczbach. Maj 2017 [online: November 30, 2017] https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5501/14/10/1/polska_w_liczbach_2017.pdf;Search in Google Scholar

Infogram, [online: December 2, 2017] https://infogr.am/number-of-blogs-worldwide;Search in Google Scholar

Internetowe kampanie wyborcze [online: December 3, 2016] http://doradztwomedialne.pl/prasa/internetowekampanie- wyborcze.Search in Google Scholar

KARNKOWSKI K. (2012) Blogosfera polityczna w Polsce, rozprawa doktorska, Warszawa, Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, [online: February 17, 2017] https://depotuw.ceon.pl/handle/item/242;Search in Google Scholar

KAZNOWSKI D. (2014) Social media - społeczny wymiar Internetu [in:] eds. Królewski J., Sala P., E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Warszawa, , Wydawnictwo PWN;Search in Google Scholar

LUPA I. (2016) Media społecznościowe w marketingu i zarządzaniu. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki przedsiębiorstw, Katowice, Wydawnictwo Naukowe Sophia;Search in Google Scholar

MAAREK P. J. (2014) Communication et marketing de l’homme politique, Paris, LesisNexis SA;Search in Google Scholar

MICHALCZYK S. (2005), Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”;Search in Google Scholar

MIOTK, A. (2016), Nowy PR. Jak internet zmienił public relations, Lublin, Wydawnictwo Słowa i Myśli;Search in Google Scholar

NEVEU É. (2012), Les mots de la communication politique, Toulouse, Presse Universitaire du Mirail;Search in Google Scholar

PRONIEWICZ J (2014), Kampania samorządowa w internecie, Warszawa, Gazeta Samorządu i Administracji nr 17/2014 z 2014-09-05, Grupa INFOR PL; STRAUSS J., FROST R. (2016) E-Marketing, London and New York, Routledge Taylor & Francis Group;Search in Google Scholar

TRÉTARRE F. (2012), Campagnes Électorales. Principes et pratiques de la préparation et de la conduite de campagnes, Paris, Gualino éditeur, Lextenso éditions;Search in Google Scholar

TRZECIAK S. (2014) Drzewo kampanii wyborczej czyli jak wygrać wybory, Sopot, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o.;Search in Google Scholar

WOLTON D. (2015), La communication, les hommes et la politique, Paris, CNRS Éditions, coll. „Biblis”;Search in Google Scholar

WIŚNIEWSKI R., ZARZECKI M., Wykorzystanie marketingu internetowego w kampanii wyborczej, INFOR [online: February 19, 2017] http://samorzad.infor.pl/sektor/rozwoj_i_promocja/marketing/462833,Wykorzystanie-marketinguinternetowego-w-kampanii-wyborczej.html;Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo