1. bookVolume 23 (2015): Issue 2 (June 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
Open Access

Possibilities of the Practical Application of Remote Sensing Data in Real Property Appraisal

Published Online: 11 Jul 2015
Volume & Issue: Volume 23 (2015) - Issue 2 (June 2015)
Page range: 68 - 76
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2300-5289
First Published
16 May 2013
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

BENDIG J., BOLTEN A., BARETH G., 2012, Introducing a low-cost mini-UAV For thermal- and multispectralimaging”, International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, v.XXXIX-B1.10.5194/isprsarchives-XXXIX-B1-345-2012Search in Google Scholar

CHUVIECO E., 1989, Application of remote sensing and geographic information systems to forest fire hazard mapping, Remote Sensing of Environment, v.29(2), pp.147-159.10.1016/0034-4257(89)90023-0Search in Google Scholar

DĄBROWSKI R., ORYCH A., WALCZYKOWSKI P., 2010 Ocena możliwości wykorzystania wysokorozdzielczych zobrazowań satelitarnych w rozpoznaniu obrazowym”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, v.21, pp.75-86. (Evaluation of high resolution satellite imagery in image reconnaissance, Archives of Photogrammetry, Cartography And Remote Sensing, 2010, v.21, pp. 75-86Search in Google Scholar

DĄBROWSKI R., ORYCH A., WALCZYKOWSKI P., 2013, Evaluation of the possibility of using the miniMCA multispectral camera in Imagery Intelligence, Publishing Institution of the University of Zilina. Slovakia,pp. 111-115.Search in Google Scholar

DIN A., HOESLI DIN A., HOESLI M., BENDER A., 1997, Environmental variables and real estate prices The Journal of Real Estate Finance and Economics 01/1997; 14(1-2), pp.189-202.10.1023/A:1007740622649Search in Google Scholar

GAWRON H., 2012, Wpływ cech fizycznych działek na ceny gruntów budowlanych w aglomeracji miejskiej (na przykładzie aglomeracji poznańskiej), Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v.20(2), pp.47-58. The influence of plots’ physical attributes on building land prices in urban agglomerations (on the example of Poznan agglomeration), REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION, 2012, v.20(2), pp.47-58).Search in Google Scholar

KOZIOŁ-KACZOREK D., 2012, Hierarchizacja cech nieruchomości z zastosowaniem analitycznego procesu hierarchicznego; Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v.20(1), pp.165-174. Analytic hierarchy process and characteristics of real estate. Real Estate Management and Valuation, 2012, v.20(1), pp.165-174).Search in Google Scholar

LATOS D., 2012, Dane geodezyjne jako podstawa weryfikacji informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania w systemie zarządzania nieruchomościami Policji; Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v.20(4), pp. 203-212. (Real estate data sources and their verification due to exploitation of the data in GIS management system for state real estate, REAL ESTATE MANAGEMENT AND VALUATION, 2012, v.20(4), pp.203-212).Search in Google Scholar

METTERNICHT A. G., HURNI L., GOGU R., 2005, An analysis of the potential contribution to geo-spatial systems for hazard assessment in mountainous environments, Remote Sensing of Environment 98(2005) pp:284 - 303.10.1016/j.rse.2005.08.004Search in Google Scholar

RADZEWICZ A., WIŚNIEWSKI R., 2012, Zmienne, cechy i atrybuty nieruchomości; Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, v.20(1), pp.5-16 (Variables, features and attributes of real estate, Real Estate Management and Valuation, 2012, v.20(1), pp.5-16).Search in Google Scholar

RYAN R., BALDRIDGE, B., SCHOWENGERDT R. A., CHOI T., HELIDER, D. L., BLONSKI, S., 2003, IKONOS spatial resolution and image interpretability characterization, Remote Sensing of Environment, 88(01), pp. 37-52.10.1016/j.rse.2003.07.006Search in Google Scholar

SMODIŠ M.,2011, Completion of the implementation of the real estate mass valuation system, Geodetski, Vestnik v.55/2011 No. 2.10.15292/geodetski-vestnik.2011.02.334-348Search in Google Scholar

ŠUBIC KOVAČ M., RAKAR A., 2008, Information required for single real estate valuation Geodetski, Vestnik v.5/2008(4), pp.706-715.Search in Google Scholar

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 z późn. Zmianami. The Act of 17 May 1989 of Geodetic and Cartographic Law, Journal of Laws, 1989, No. 30, item 163, as amended. 10.1080/09747338.1989.11436264Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo