1. bookVolume 21 (2017): Issue 1 (January 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-8506
First Published
01 Jan 1997
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English
Open Access

Metaphor Comprehension and Interpretation in Cleft Palate Children Aged 6–9

Published Online: 30 Nov 2017
Volume & Issue: Volume 21 (2017) - Issue 1 (January 2017)
Page range: 266 - 286
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
2083-8506
First Published
01 Jan 1997
Publication timeframe
1 time per year
Languages
English

Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka [Polish translation of Lifespan Development, transl. A. Wojciechowski]. Poznań: Zysk i Spółka.Search in Google Scholar

Białecka-Pikul, M. (2002). Co dzieci wiedzą o umyśle i myśleniu: badania i opis dziecięcej reprezentacji stanów mentalnych [What children know about the mind and thinking: Studies and report on children’s representations of mental states]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu JagiellońskiegoSearch in Google Scholar

Białecka-Pikul, M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem [The birth and development of reflection on thinking]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Search in Google Scholar

Biela, A. (1981). Psychologiczne podstawy wnioskowania przez analogię [Psychological foundations of reasoning by analogy]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Bjorklund, D. (2005). Children’s Thinking. Belmont: CA. Wadsworth/Thomson Learning. Brunnegård, K., & Lohmander, A. (2007). A cross-sectional study of speech in 10-year-old children with cleft palate: Results and issues of raters reliability. The Cleft Palate - Craniofacial Journal, 44(1), 33-44. doi: 10.1597/05-164 10.1597/05-164Search in Google Scholar

Bryan, K.L. (2007). Bateria do Oceny Funkcji Językowych Prawej Półkuli Mózgu [Polish translation of Right Hemisphere Language Battery]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych. Search in Google Scholar

Cain, K., Oakhill, J., & Lemmon, K. (2005). The relation between children’s reading comprehension level and their comprehension of idioms. Journal of Experimental Psychology, 90, 65-87. doi: 10.1016/j.jecp.2004.09.003 10.1016/j.jecp.2004.09.003Search in Google Scholar

Cain, K., Towse, A. S., & Knight, R. S. (2009). The development of idiom comprehension: An investigation of semantic and contextual processing skills. Journal of Experimental Child Psychology, 102, 280-298. doi: 10.1016/j.jecp.2008.08.001 10.1016/j.jecp.2008.08.001Search in Google Scholar

Chapman, K. L. (2011). The relationship between early reading skills and speech and language performance in young children with cleft lip and palate. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 48(3), 301-311. doi: 10.1597/08-213 10.1597/08-213Search in Google Scholar

Chapman, K.L., Hardin-Jones, M., & Halter, K.A. (2003). The relationship between early speech and later speech and language performance for children with cleft lip and palate. Clinical Linguistics & Phonetics, 17, 173-197. doi: 10.1080/0269920021000047864 10.1080/0269920021000047864Search in Google Scholar

Chapman, K. L., Hardin-Jones, M., Schulte, J., and Halter, K. A. (2001). Vocal development of 9-month-old babies with cleft palate. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 44(6), 1268-1283. doi: 10.1044/1092- 4388(2001/099) Search in Google Scholar

Collett, B. R., Leroux, B., & Speltz, M. L. (2010). Language and early reading among children with orofacial clefts. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 47(3), 284-292. doi: 10.1597/08-172.1 10.1597/08-172.1Search in Google Scholar

Collett, B. R., Keich Cloonan, Y., Speltz, M.L., Anderka, M., & Werler, M. M. (2012). Psychosocial functioning in children with and without orofacial clefts and their parents. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 49(4), 397- 405. doi: 10.1597/10-00710.1597/10-007Search in Google Scholar

Conrad, A. L., Richman, L., Nopoulos, P., & Dailey, S. (2009). Neuropsychological functioning in children with non-syndromic cleft of the lip and/or palate. Child Neuropsychology, 15, 471-484. doi: 10.1080/0929704080269112010.1080/09297040802691120Search in Google Scholar

Curran, T., & Doyle, J. (2011). Picture superiority doubly dissociates the ERP correlates of recollection and familiarity. Journal of Cognitive Neuroscience, 23(5), 1247-1262. doi: 10.1162/jocn.2010.21464 10.1162/jocn.2010.21464Search in Google Scholar

Davidson, D. (1978). What metaphors mean. Critical Inquiry, 5, 31-47. 10.1086/447971Search in Google Scholar

Defetyer, M. A., Russo, R., & McPartlin, P. L. (2009). The picture superiority effect in recognition memory: A developmental study using the response signal procedure. Cognitive Development, 24, 265-273. doi: 10.1016/j. cogdev.2009.05.002 Search in Google Scholar

Dobrzyńska, T. (2012). Od słowa do sensu. Studia o metaforze [From word to meaning. Studies on metaphor]. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN. Search in Google Scholar

Dudkiewicz, Z. (1997). Rozszczep wargi i podniebienia w świetle współczesnych poglądów [Cleft lip and palate in the light of contemporary views]. Medycyna Wieku Rozwojowego, 1, 667-679. Search in Google Scholar

Feragen, K., Særvold, K., Aukner, R., & Stock, N. (2017). Speech, language, and reading in 10-year-olds with cleft: Associations with teasing, satisfaction with speech, and psychological adjustment. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 54(2), 153-165. doi: 10.1597/14-242. doi: 10.1597/14-242 10.1597/14-242Search in Google Scholar

Frederickson, M. S., Chapman, K., & Hardin-Jones, M. (2006). Conversational skills of children with cleft lip and palate: A replication and extension. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 43(2), 179-187. 10.1597/04-086.1Search in Google Scholar

Gentner, D. (1977). Children's performance on a spatial analogies task. Child Development, 48, 1034-1039. doi: 10.1597/04-086.1 10.1597/04-086.1Search in Google Scholar

Goldstein, M. H., Schwade, J. A., & Bornstein, M. H. (2009). The value of vocalizing: Five-month-old infants associate their own noncry vocalizations with responses from caregivers. Child Development, 80(3), 636-644. doi: 10.1111/j.1467-8624.2009.01287.x 10.1111/j.1467-8624.2009.01287.xSearch in Google Scholar

Happé F., & Loth, E. (2002). Theory of mind and tracking speakers' intentions. Mind & Language, 17(1-2), 24-36. doi: 10.1111/1468-0017.00187 10.1111/1468-0017.00187Search in Google Scholar

Hardin-Jones, M., & Chapman, K. L. (2014). Early lexical characteristics of toddlers with cleft lip and palate. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 51(6), 622-631. doi: 10.1597/13-076 10.1597/13-076Search in Google Scholar

Jędrzejowska, N., & Borkowska, A. (2011). Prawopółkulowa komunikacja językowa a funkcjonowanie intelektualne u dzieci z ADHD [Right hemisphere language communication and intellectual functions in children with ADHD]. Psychiatria i Psychologia Search in Google Scholar

Kliniczna, 11(2), 72-82. Jones, M. C. (1988). Etiology of facial clefts: Prospective evaluation of 428 patients. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 25(1), 16-20.Search in Google Scholar

Kogan, N., & Chadrow, M. (1986). Children's comprehension of metaphor in the pictorial and verbal modality. International Journal of Behavioral Development, 9(3), 285-295.10.1177/016502548600900302Search in Google Scholar

Konopka, K. (2017). Trudności w ekspresji mowy a zdolności intelektualne i kompetencja komunikacyjna - analiza wybranych aspektów funkcjonowania poznawczego dzieci z rozszczepami podniebienia [Difficulties with speech production versus intellectual capacity and communicative competence: an analysis of selected aspects of cleft palate children’s cognitive functions]. Unpublished doctoral dissertation supervised by Ewa Pisula. Faculty of Psychology, University of Warsaw. Search in Google Scholar

Kubicka, D. (2005). Myślenie metaforyczne i jego uwarunkowania u dzieci w wieku od 4 do 10 lat [Metaphorical thinking and its determinants in children aged from 4 to 10]. Studia Psychologiczne, 43(2), 59-73. Search in Google Scholar

Kuehn, D., & Moller, K. (2000). Speech and language issues in the cleft palate population: The state of the art. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 37(4), 348-383. doi: 10.1597/1545-1569(2000)037<0348:SALIIT>2.3.CO;2 10.1597/1545-1569(2000)037<0348:SALIIT>2.3.CO;2Search in Google Scholar

Kuhl, P. K., & Meltzoff, A. N. (1996). Infant vocalizations in response to speech: Vocal imitation and developmental change. The Journal of Acoustical Society of America, 100, 2425-2438. doi: 10.1121/1.417959 10.1121/1.417959Search in Google Scholar

Leddy, T. (1983). Davidson's Rejection of Metaphorical Meaning. Philosophy and Rhetoric, 16(2), 63-78. Search in Google Scholar

Leslie, A. M. (1994). Pretending and believing: Issues in the theory of ToMM. Cognition, 50, 211-238. doi: 10.1016/0010-0277(94)90029-9 10.1016/0010-0277(94)90029-9Search in Google Scholar

Łobacz, P. (2005). Prawidłowy rozwój mowy dziecka [Normal speech development in children]. In T. Gałkowski, E. Szeląg and G. Jastrzębowska (eds.), Podstawy neurologopedii. Podręcznik akademicki [Rudiments of neurological speech therapy. University textbook] (pp. 231-268). Opole: Uniwersytet Opolski. Search in Google Scholar

Łojek, E. (2007). Bateria Testów do Badania Funkcji Językowych i Komunikacyjnych Prawej Półkuli Mózgu (RHLB-PL) [Right Hemisphere Language and Communication Battery of Tests (RHLB-PL)]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Search in Google Scholar

Matczak, A., Piotrowska, A., & Ciarkowska, (2008). Skala inteligencji D. Wechslera dla dzieci - wersja zmodyfikowana (WISC-R) Podręcznik [Wechsler Intelligence Scale for Children - modified version (WISC-R). Textbook]. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Search in Google Scholar

Nippold, M. A., Moran, C., & Schwarz, I. E. (2001). Idiom understanding in preadolescents: Synergy in action. American Journal of Speech-Language Pathology, 10(2), 169-179. doi: 10.1044/1058-0360(2001/016)10.1044/1058-0360(2001/016)Search in Google Scholar

Norbury, C. F. (2005). The relationship between theory of mind and metaphor: Evidence from children with language impairment and autistic spectrum disorder. British Journal of Developmental Psychology, 23(3), 383-399. doi: 10.1348/026151005X2673210.1348/026151005X26732Search in Google Scholar

Oller, D. K., Eilers, R. E., Neal, A. R., & Schwartz, H. K. (1999). Precursors to speech in infancy: the prediction of speech and language disorders. Journal of Communication Disorders, 32(4), 223-245. doi: 10.1016/S0021- 9924(99)00013-1 Search in Google Scholar

Özçaliskan, S. (2005). On learning to draw the distinction between physical and metaphorical motion: Is metaphor an early emerging cognitive and linguistic capacity? Journal of Child Language, 32, 291-318. doi: 10.1017/ S0305000905006884 Search in Google Scholar

Piaget, J. (1954). The construction of reality in the child. New York, NY: Basic Books. 10.1037/11168-000Search in Google Scholar

Pluta-Wojciechowska, D. (2010). Podstawy patofonetyki mowy rozszczepowej [Rudiments of the pathophonetics of cleft speech]. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum. Search in Google Scholar

Ricoeur, P. (1984). Proces metaforyczny jako poznanie, wyobrażanie i odczuwanie [Polish translation of The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling]. Pamiętnik Literacki, 75(2), 269-287. Search in Google Scholar

Richman, L. C., Eliason, M. J., & Lindgren, S. D. (1988). Reading disability in children with clefts. The Cleft Palate-Craniofacial Journal, 25, 21-25. Search in Google Scholar

Richman, L. C., & Nopoulos, P. (2009). Neuropsychological and neuroimaging aspects of cleft lip and palate. In: J. E. Losee, R. E. Kirschner (Eds.), Comprehensive Cleft Care (pp. 991-1000). New York, NY: McGraw-Hill Education. Search in Google Scholar

Richman, L. C., Wilgenbusch, T., & Hall, T. (2005). Spontaneous verbal labeling: Visual memory and reading ability in children with cleft. The Cleft Palate- Craniofacial Journal, 42, 565-569. doi: 10.1597/04-128R.1 10.1597/04-128r.1Search in Google Scholar

Qualls, C. D., O’Brien, R. M., Blood, G. W., & Hammer, C. S. (2003). Contextual variation, familiarity, academic literacy, and rural adolescents’ idiom knowledge. Language, Speech, & Hearing Services in Schools, 34, 69-79. doi: 10.1044/0161-1461 Search in Google Scholar

Searle, J. (1979). Metaphor. In A. Ortony (Ed.), Metaphor and Thought (pp. 83-112). Cambridge: Cambridge University Press. Search in Google Scholar

Stoel-Gammon, C. (2011). Relationships between lexical and phonological development in young children. Journal of Pediatric Psychology, 25, 85-90. doi: 10.1017/S0305000910000425 10.1017/S0305000910000425Search in Google Scholar

Warlaumont, A. S., Oller, D. K., Buder, E. H., Dale, R., & Kozma, R. (2010). Data-driven automated acoustic analysis of human infant vocalizations using neural network tools. Journal of the Acoustical Society of America, 127(4), 2563-2577. doi: 10.1121/1.3327460 10.1121/1.3327460Search in Google Scholar

Weinrich, H. (1981). Ogólna semantyka metafory [Polish translation of Semantik der Metapher, transl. M. Łukasiewicz]. Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja, 3(57), 61-75.Search in Google Scholar

Vihman, M. M. (1993). Variable paths to early word production. Journal of Phonetics, 21, 61-82.10.1016/S0095-4470(19)31321-XSearch in Google Scholar

Vihman, M.M. (1996). Phonological Development: The Origins of Language in the Child. Cambridge, MA: Blackwell. Search in Google Scholar

Vosniadou, S., & Schommer, M. (1988). Explanatory analogies can help children acquire information from expository text. Journal of Educational Psychology, 80(4), 524-536. doi: 10.1037/0022-0663.80.4.52410.1037/0022-0663.80.4.524Search in Google Scholar

Wen, Y., & Lu, Q. (2015). Risk prediction models for oral clefts allowing for phenotypical heterogeneity. Frontiers in Genetics, 6, 264-272. doi: 10.3389/ fgene.2015.0026410.3389/fgene.2015.00264Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo