1. bookVolume 16 (2017): Issue 3 (September 2017)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

Interest in screening examinations among cancer patients

Published Online: 01 Feb 2018
Page range: 5 - 11
Received: 06 Jun 2017
Accepted: 28 Sep 2017
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2016
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

Aim. To determine the influence of socio-demographic variables on attendance rate at screening examinations in cancer patients. Material and methods. The research group comprised of 100 cancer patients. The method applied in the research was a diagnostic survey. The research instrument was the authors‘ own questionnaire specially compiled to measure cancer patients‘ interest in screening examinations. The research material was analysed with the statistical packet STATISTICA 12 and Microsoft Office Excel software. Significance level was assumed at p<0.05 to determine statistically significant differences and dependencies. A Chi2 test was used in the research. Results. The surveyed patients mostly did not participate in screening examinations aimed at diagnosing cancer (66%). Their Age (p=0.05), gender (p=0.003) and place of residence (p=0.04) determined their participation rate in screening tests. The patients‘ marital status (p=0.47), education (p=0.85) and economic status (p=0.13) did not affect their willingness to attend screening examinations. Conclusions. The process of cancer incidence and death rate limitation requires greater participation of the population in prevention programmes.

Keywords

1. Zatoński W, Przewoźniak K. Ograniczanie zachorowalności i umieralności z powodu chorób nowotworowych. [in:] Szymborski J, ed. Public Health and Population Policy. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa; 2012, p. 78-89.Search in Google Scholar

2. Didkowska J, Wojciechowska U, eds. Nowotwory złośliwe w Polsce w 2013 roku. Warszawa: Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie; 2015, p. 3.Search in Google Scholar

3. Tuchowska P, Worach-Kardas H, Marcinkowski JT. Najczęstsze nowotwory złośliwe w Polsce - główne czynniki ryzyka i możliwości optymalizacji działań profilaktycznych. Probl Hig Epidemiol. 2013; 94(2): 166-171.Search in Google Scholar

4. Strzelecki Z. Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie „zachorowalności i umieralności na choroby nowotworowe oraz konieczności poprawy profilaktyki i wyników leczenia pacjentów nowotworowych w obliczu wyzwań demograficznych w Polsce”. [in:] Potrykowska A, Strzelecki Z, Szymborski J, Witkowski J, eds. Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa; 2014, p. 13-15.Search in Google Scholar

5. Szkiela M, Worach-Kardas H, Marcinowski JT. Nowotwór złośliwy piersi - epidemiologia, czynniki ryzyka, znaczenie profilaktyki pierwotnej i wtórnej. Probl Hig Epidemiol. 2014; 95(2): 292-302.Search in Google Scholar

6. Kozłowska E, Kowalczyk A. Wiedza i postawy pracowników biurowych wobec Programu Badań Przesiewowych w kierunku wczesnego wykrycia nowotworu jelita grubego. J Educ Health Sport. 2015; 5(9): 443-456.Search in Google Scholar

7. Synowiec-Piłat M. Taking decision about using medical services in view of the lay referral system concept. the case of oncological diseases. Acta Univ Lodz. 2013; 45: 131-145.Search in Google Scholar

8. Marcinkowska M, Mazurkiewicz P, Kozaka J, Stencel A. Przyczyny niskiej frekwencji kobiet w profilaktycznych badaniach mammograficznych. Psychoonkologia. 2006; 10(2): 57-63.Search in Google Scholar

9. Kurpas D. Dostępność do badań profilaktycznych - rozwiązania w UE. Family Med E Primary Care Rev. 2011, 13(1): 75-79.Search in Google Scholar

10. Gładczuk J, Maksimowicz K, Kleszczewska E. Wybrane aspekty profilaktyki chorób nowotworowych w Polsce. Część I. Czynniki determinujące zachowania profilaktyczne. Hygeia Public Health. 2015; 50(2): 266-271.Search in Google Scholar

11. Dyzmann-Sroka A, Trojanowski M. Dlaczego Polki nie robią badań profilaktycznych? Now Lek. 2012; 81(3): 258-264.Search in Google Scholar

12. Bojakowska U, Kalinowski P, Kowalska ME. Ocena skuteczności populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi wśród kobiet w Polsce. Pielęg Pol. 2013; 1(47): 18‑22.Search in Google Scholar

13. Dyzmann-Sroka A, Jędrzejczak A, Trojanowski M, Kubiak A. Przyczyny niskiej zgłaszalności Polek na badania profilaktyczne. Zeszyty naukowe WCO. 2010; 1(7): 17-27.Search in Google Scholar

14. Zatoński W. Europejski kodeks walki z rakiem. Warszawa: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; 2009, p. 17-95.Search in Google Scholar

15. Wender R. Barriers to screening for colorectal cancer. Gastrointest Endosc Clin N Am. 2002; 12(1): 145-70.10.1016/S1052-5157(03)00064-3Open DOISearch in Google Scholar

16. Godlewski D, Michalak J, Schroeiber T. Projektowanie badań przesiewowych w onkologii. Probl Hig Epidemiol. 2005; 86(1): 16-21.Search in Google Scholar

17. Marcinkowska M, Mazurkiewicz P, Kozaka J, Stencel A. Przyczyny niskiej frekwencji kobiet w profilaktycznych badaniach mammograficznych. Psychoonkologia. 2006; 10(2): 57-63.Search in Google Scholar

18. Kulik TB, Stefanowicz A, Pacian A, Żołnierczuk-Kieliszek D. Możliwości i ograniczenia profilaktyki chorób nowotworowych w podstawowej opiece zdrowotnej. Zdr Publ. 2004; 114(3): 275-278.Search in Google Scholar

19. Huang QC, Ye D, Jiang XY et al. Cost-effectiveness analysis on colorectal cancer screening program. Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi. 2017; 38(1): 65-68.Search in Google Scholar

20. Miller JD, Bonafede MM, Herschorn SD et al. Value Analysis of Digital Breast Tomosynthesis for Breast Cancer Screening in a US Medicaid Population. J Am Coll Radiol. 2017 Jan 26. pii: S1546-1440(16)31328-X. doi: 10.1016/j.jacr.2016.11.019.Search in Google Scholar

21. Jakubowska-Najnigier M, Najnigier B. Rola badań przesiewowych w profilaktyce nowotworów. Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie. 2014; 2: 55-65.Search in Google Scholar

22. Chudzik M. Profilaktyka chorób nowotworowych - co możemy zrobić sami dla siebie? Medyczne Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej- Curie. 2014; 2: 31-44.Search in Google Scholar

23. Szynglarewicz B, Matkowski R, Kasprzak P et al. The effectiveness of populationbased breast cancer screening programme. Pol Merkur Lekarski. 2009; 26(152): 117-120.Search in Google Scholar

24. Pacian A, Kulik TB, Kaczoruk M, Kłodzińska K. Postawy kobiet makroregionu lubelskiego wobec profilaktyki nowotworu piersi. Med Paliat. 2016; 8(1): 17-23.Search in Google Scholar

25. El Fakir S, Najdi A, Khazraji YC et al. Breast Cancer Screening in Morocco: Performance Indicators During Two Years of an Organized Programme. Asian Pac J Cancer Prev. 2015; 16(15): 6285-6288.Search in Google Scholar

26. Hofvind S, Geller B, Vacek PM et al. Using the European guidelines to evaluate the Norwegian Breast Cancer Screening Program. Eur J Epidemiol. 2007; 22(7): 447-455.10.1007/s10654-007-9137-yOpen DOISearch in Google Scholar

27. Leżnicka M, Mierzwa T, Jachimowicz-Wołoszynek D, Żyrkowski J. System indywidualnych zaproszeń a zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne wykonywane w ramach programów z zakresu profilaktyki onkologicznej. Probl Hig Epidemiol. 2009; 90(2): 627-630.Search in Google Scholar

28. Nowakowska I, Kubara K. We mnie jest moc! Czy społeczeństwo ma wiedzę na temat korzyści płynących z profilaktyki zdrowotnej? Pielęg Pol. 2015; 2(56): 149-152. Search in Google Scholar

29. Hoffman B, Koper K. Profilaktyka chorób nowotworowych. [in:] Koper A, ed. Pielęgniarstwo onkologiczne. Warszawa: PZWL; 2015, p. 64-70.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo