1. bookVolume 48 (2016): Issue 1 (March 2016)
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English
access type Open Access

The teaching of cartography and topography in the Polish primary school

Published Online: 29 Jun 2016
Page range: 29 - 40
Journal Details
License
Format
Journal
First Published
30 Mar 2015
Publication timeframe
4 times per year
Languages
English

The authors present a content analysis of the selected textbooks for teaching the natural science in the Polish primary school in the scope of cartography and topography. Two series of textbooks edited by the Nowa Era publishing house and approved by the Ministry of National Education are used by the authors. The main aim of this analysis is to determine whether the textbooks meet the requirements of the new core curriculum. The psychological aspects that may cause the difficulties in learning the natural science for students of grades 4 through 6 of the primary school are also discussed.

Keywords

Batorowicz Z., 1971, Mapa w nauczaniu geografii. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.Search in Google Scholar

Birch A., Malim T., 2001, Rozwój poznawczy. In: Psychologia rozwojowa w zarysie: od niemowlęctwa do dorosłości. 4th ed. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Search in Google Scholar

Mizielińska A., Mizieliński D., 2012, Mapy. Obrazkowa podróż po lądach, morzach i kulturach świata. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry.Search in Google Scholar

Mizielińska A., Mizieliński D., 2013, Mapownik – czyli praktyczny kurs mazania po mapach. Warszawa: Wydawnictwo Dwie Siostry.Search in Google Scholar

Ostrowski W., 1990, Mapa, jej własności i percepcja. In: Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. Ed. A. Dylikowa. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, pp. 128–142.Search in Google Scholar

Pokojska P., Pokojski W., 2008, Wirtualny globus Google Earth. „Geografia w Szkole” R. 61, nr 1, pp. 58–64.Search in Google Scholar

Pokojska P., Pokojski W., 2013, Geoportal krajowy ważnym źródłem informacji przestrzennej o środowisku geograficznym w procesie edukacji. „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” Nr 1, pp. 42–50.Search in Google Scholar

Rembertowicz H. (ed.), 2004, Przyroda. Pytania dzieci – odpowiedzi dorosłych. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin.Search in Google Scholar

Romer E., 1908, Geografia dla klasy pierwszej szkół średnich z atlasem geograficznym. Lwów: Nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. Reprint: Warszawa – Wrocław: Nowa Era, 2008.Search in Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 2009, „Dziennik Ustaw” Nr 4, 15 stycznia, poz. 17. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, pp. 28–72.Search in Google Scholar

Tracz M., Świętek A., 2012, Nauczyciele o nauczaniu przyrody w szkole podstawowej. „Geografia w Szkole”, R. 65, nr 4, pp. 15–19.Search in Google Scholar

Trojan K., 2014, Geoportale, czyli geografia w praktyce. „Geografia w Szkole” R. 67, nr 2, pp. 39–42.Search in Google Scholar

Tywoński K., 1983, Pomoce dydaktyczne do geografii. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.Search in Google Scholar

Wilczyńska-Wołoszyn M., 1990, Wykorzystanie map w procesie nauczania geografii. In: Dydaktyka geografii w szkole podstawowej. Ed. A. Dylikowa, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, pp. 142–170.Search in Google Scholar

A1. Nowy atlas. Przyroda. Świat wokół nas. Eds. K. Chariza, S. Curyło, J. Romanowska, 3rd ed., Warszawa: Nowa Era, 2012.Search in Google Scholar

A2. Poradnik młodego kartografa. Supplement to the Atlas do przyrody – świat w porach roku. Eds. M. Wieczorek, B. Byer, A. Banach, Warszawa: Demart, 2003.Search in Google Scholar

A3. Przyroda: wprowadzenie w świat mapy. Cz. 1, Atlas Polski. H. Górski, M. Wilczyńska-Wołoszyn, Warszawa: „Żak” – Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001.Search in Google Scholar

A4. Przyroda: wprowadzenie w świat mapy. Cz. 2, Atlas świata. H. Górski, M. Wilczyńska-Wołoszyn, Warszawa: „Żak” – Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2002.Search in Google Scholar

P1. Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2012, Na tropach przyrody 4 (On the trails of nature 4). Warszawa: Nowa Era.Search in Google Scholar

P2. Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2013, Na tropach przyrody 5 (On the trails of nature 5). Warszawa: Nowa Era.Search in Google Scholar

P3. Braun M., Grajkowski W., Więckowski M., 2014, Na tropach przyrody 6 (On the trails of nature 6). Warszawa: Nowa Era.Search in Google Scholar

P4. Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J., 2012, Tajemnice przyrody 4 (The secrets of nature 4). Warszawa: Nowa Era.Search in Google Scholar

P5. Kozik R., Szlajfer F., Ślósarczyk J., 2013, Tajemnice przyrody 5 (The secrets of nature 5). Warszawa: Nowa Era.Search in Google Scholar

P6. Marko-Worłowska M., Szlajfer F., Stawarz J., 2014, Tajemnice przyrody 6 (The secrets of nature 6). Warszawa: Nowa Era.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo