1. bookVolume 11 (2015): Issue 1 (April 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
access type Open Access

Employer Organisations and Business Groups in the Czech Republic

Published Online: 17 Nov 2016
Volume & Issue: Volume 11 (2015) - Issue 1 (April 2015)
Page range: 75 - 90
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1801-3422
First Published
16 Apr 2015
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Abstract

This article is a case study focusing on employer organisations and business organisations in the Czech Republic. In legal terms, employer organisations are a specific type of interest group with special regimes of registration and record keeping. Unlike business groups, they are endowed with certain privileges and, in particular, can participate in collective bargaining. This study analyses the relations between these two types of groups. The database originates from a questionnaire-based survey undertaken in 2010 among 91 groups representing businesses and employers. The analysis focuses on the relationship between a group’s registration as an employer organisation and its orientation towards employer and business interests. It also investigates similarities between the two organisation types in terms of secondary organisation and strategies used. The analysis suggests that the differences between these two types are minimal and that the possibility of participating in collective bargaining and in tripartite counselling bodies remains the only relevant distinction. This holds true even when we take into account these groups’ self-perceived primary role, i.e. defending their members as employer or as business organisations.

Keywords

Bělina, Miroslav a kol. (2012): Pracovní právo. 5. dopl. a podstat. přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck.Search in Google Scholar

Brádel, Jan – Brádlerová, Libuše – Filip, Stanislav – Hejduková, Jitka – Klimeš, Stanislav – Šubrt, Bořivoj (2010): Analýza kolektivního vyjednávání. Praha: Svaz půrmyslu a dopravy. Available at: http://www.socialnidialog.cz/images/stories/Analyzy/Analyza_Kolektivni_vyjednavani.pdf (25 May 2015).Search in Google Scholar

Cisař, Ondřej – Navrátil, Jiří – Vráblíková, Kateřina (2011): Staří, noví, radikální: politický aktivismus v České republice očima teorie sociálních hnutí. Sociologický časopis / Czech Sociological Review 47 (1). Available at: http://sreview.soc.cas.cz/uploads/4cd36bfb874e0b1d09cb08912c7224b2c3e7b687_CisarNavratilVrablikovaSC%201-2011.pdf (May 25 2015).Search in Google Scholar

Černohorská, Marie (2003): Vznik Českého svazu pivovarů a sladoven a historie Spolku pro průmysl pivovarský. Available at http://www.pivnidenik.cz/clanek/457-Vznik-Ceskeho-svazu-pivovaru-a-sladoven-a-historie-Spolku-pro-prumysl-pivovarsky/index.htm (18 June 2013).Search in Google Scholar

European Commission (2011): Business Environment. Annex 1 C Czech Republic. Available at: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/annexes_accounting_report_2011/czech_republic_en.pdf (27 MAY 2015)Search in Google Scholar

Hála, Jaroslav – Kroupa, Aleš, Mansfeldová, Zdenka – Kux, Jaroslav – Vašková, Renáta – Pleskot, Igor (2002): Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Praha: VÚPSV.Search in Google Scholar

Hála, Jaroslav – Kroupa, Aleš – Kux, Jaroslav – Mansfeldová, Zdenka – Rakušanová, Petra (2003): Social Dialogue and EMU in the Candidate Countries? The Czech Republic, Social dialogue and EMU in the acceding countries, Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.Search in Google Scholar

Kroupa, Aleš – Hála, Jaroslav – Vašková, Renata – Mansfeldová, Zdena, Šimoník, Pavel (2004): Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři – odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje. Praha: VÚPSV.Search in Google Scholar

Kunc, Stanislav, Hartoš (2005): Zaměstnavatelské svazy – Svaz průmyslu a dopravy ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, in Mansfeldová, Zdenka – Kroupa, Daniel, eds., Participace a zájmové skupiny v České republice, 159 – 183, Praha, SLON.Search in Google Scholar

Martin, Roderick – Cristeco-Martin, Anamaria (1999): Industril relations in transformation: Central and Eastern Europe in 1998. Industrial Relations Journal 30 (4): 387–404.10.1111/1468-2338.00133Search in Google Scholar

Mansfeldová, Zdenka (2005): Sociální dialog a jeho budoucnost, in Mansfeldová, Zdenka – Kroupa, Aleš, eds., Participace a zájmové organizace v České republice, 105–128, Praha: Sociologické nakladatelství SLON.Search in Google Scholar

Ministerstvo vnitra ČR (2008): Seznam odborových a zaměstnavatelských organizací k červnu 2008, unpublished document.Search in Google Scholar

Myant, Martin – Slocock, Brian – Smith, Simon (2000): Tripartism in the Czech and Slovak Republics. Europe-Asia Studies 52 (4): 723–739.Search in Google Scholar

Ost, David (2000): Illusory Corporatism in Eastern Europe: Neoliberal Tripartism and Postcommunist Class Identities, Politics & Society 28 (4): 503–530.10.1177/0032329200028004004Search in Google Scholar

Padgett, Stephen (1999): Tripartism Without Corporatism: Organized Interests the State and Public Policy in Postcommunist Eastern Germany, unpublished paper, European Consortium for Political Research, Mannheim.Search in Google Scholar

Padgett, Stephen (2000): Organizing Democracy in Eastern Germany; Interest Groups in Post-Communist Society, Cambridge: Cambridge University Press.10.1017/CBO9780511492051Search in Google Scholar

Pinková, Aneta (2011): Zaměstnavatelské a podnikatelské organizace v ČR: Prosazování organizovaných zájmů, Brno: CDK.Search in Google Scholar

Reutter, Werner (1996). Tripartism without Corporatism: Trade Unions in Central and Eastern Europe, in Aght, Attila. – Ilonszki, Gabriella, eds., Parliaments and Organised Interests: The Second Steps, 59–78, Budapest: Hungarian Centre for Democracy Studies.Search in Google Scholar

Statut RHSD ČR (2009) Available at: http://www.mpsv.cz/cs/6437 (8 July 2015).Search in Google Scholar

Valterová, Aneta (2007): Manifestation of Corporatism in the Czech Republic, Pisa: 4th ECPR General Conference, available at: http://ispo.fss.muni.cz/uploads/2download/Working_papers/ispo_wp_2007_3.pdf (8 July 2015).Search in Google Scholar

Vácha, Jan (2013): Odborové organizace v područí právní úpravy v novém občanském zákoníku, Pracovní právo 2013, Masarykova univerzita, available at: https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2013/files/010.html (8 July 2015)Search in Google Scholar

Veverková, Soňa (2013): Czech Republic – Labour Relations and Social Dialogue, Annual Review 2013, Warsaw, Friedrich Ebert Stiftung. Available at: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/warschau/10435.pdf (8 July 2015).Search in Google Scholar

European Commission 2011 Available at: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/business-environment/files/annexes_accounting_report_2011/czech_republic_en.pdf (8 July 2015).Search in Google Scholar

Act No. 2/1991 Coll, on Collective Bargaining.Search in Google Scholar

Act No. 40/1964 Coll., the Civil Code.Search in Google Scholar

Act No. 83/1990 on the Association of Citizens.Search in Google Scholar

Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code.Search in Google Scholar

Act No. 301/1992 Coll., on the Czech Chamber of Commerce and the Agricultural Chamber of the Czech Republic.Search in Google Scholar

Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD

Plan your remote conference with Sciendo