1. bookVolume 8 (2015): Issue 1 (June 2015)
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English
Open Access

Does the Lowest Bid Price Evaluation Criterion Make for a More Efficient Public Procurement Selection Criterion? (Case of the Czech Republic)

Published Online: 27 Jul 2015
Volume & Issue: Volume 8 (2015) - Issue 1 (June 2015)
Page range: 41 - 59
Journal Details
License
Format
Journal
eISSN
1338-4309
First Published
03 Aug 2009
Publication timeframe
2 times per year
Languages
English

Arrow, K. 1971. Essays on the Theory of Risk-Bearing. Amsterdam-London: North-Holland.Search in Google Scholar

CSO. 2014. Czech Statistical Office. Available at http://www.czso.cz (last accessed February 15, 2015).Search in Google Scholar

Iimi, A. 2006. “Auction Reforms for Effective Official Development Assistance.” Review of Industrial Organization 28(2), 109 – 128.Search in Google Scholar

Jurčík, R. 2007. “The Economic Impact of the EC Procurement Policy.” Agricultural Economics-Zemedelska ekonomika 7, 333 – 337.Search in Google Scholar

Kameník, M. (ed.), P. Nikolovová, J. Palguta, F. Pertold, J. Soudek, M. Vozár, K. Andrlová and P. Prchal. 2011. Otevřenost zadávacích řízení v ČR. Praha: Oživení, o.s.Search in Google Scholar

Meričková, B., J. Nemec, E. Sičáková Beblavá and M. Beblavý. 2010. Kontrahovanie služieb vo verejnom sektore. Bratislava: Transparency International Slovensko.Search in Google Scholar

Meričková Mikušová, B. and J. Stejskal. 2014. “Hodnota statku kolektivní spotřeby.” Politická ekonomie 62(2), 216 – 231.Search in Google Scholar

Mikušová Meričková, B., Nemec, J. 2013. “Contract Management and its Impact on contracting Public Services: Slovak Republic.” Ekonomický časopis, 61(7), 690 – 699.Search in Google Scholar

MMR. 2014. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 [Annual report on the state of public procurement in the Czech Republic in 2013]. Prague: Ministry of Regional Development.Search in Google Scholar

Nemec, J. 2012. “Zmluvné zabezpečovanie verejných služieb.” Ekonomický časopis 50(6), 9 – 11.Search in Google Scholar

Nemec, J., B. Mikušová Meričková and M. Grega. 2014. “Contracting, Outsourcing, Procurement: Selected Factors Limiting their Success in the CEE Region.” 18th IRSPM Conference, 9 – 11 April, Carleton University. Ottawa, Canada. Available at http://www.irspm2014.com/index.php/irspm2014/IRSPM2014/paper/view/211 (last accessed October 15, 2014).Search in Google Scholar

Nemec, J., B. Mikušová Meričková and Z. Vozárová. 2013. “Management of Contracting Public Services and its Quality in Slovakia.” NISPAcee Journal of Public Administration and Policy 5(1), 55 – 74.Search in Google Scholar

Neumann, J. von and O. Morgernstern. 1944. Theory of Games and Economic Behavior. Princeton: Princeton University Press.Search in Google Scholar

Nikolovová, P., J. Palguta, F. Pertold and M. Vozár. 2012. Veřejné zakázky v ČR. Co říkají data o chování zadavatelů? Praha: Národohospodářský ústav AV ČR.Search in Google Scholar

OECD. 2003. Transparency in Government Procurement: The Benefit of Efficient Governance and Orientations for Achieving It. Paris: OECD.Search in Google Scholar

Pavel, J. 2014. “Factors Affecting the Value of Compliance Costs of Public Procurement.” 19th international expert conference “Theoretical and Practical Aspects of Public Finance”, Vysoká škola ekonomická v Praze, 11 – 12 April 2014. In Sedmihradská, L. (ed.) Proceedings of the 19thInternational Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2014. Prague: Wolters Kluwer, 222 – 227.Search in Google Scholar

Pavel, J. and R. Kubík. 2011. “Faktory ovlivňující intenzitu konkurenčního efektu při zadávání veřejných zakázek na stavební práce v ČR.” In Kubátová, K. (ed.). Theoretical and Practical Aspects of Public Finance. Praha: Oeconomia, 3 – 10.Search in Google Scholar

Pavel, J. and E. Sičáková Beblavá. 2008. “Transparentnosť trhu verejného obstarávania.” Ekonomický časopis 56(2), 168 – 181.Search in Google Scholar

Prager, J. 1994. “Contracting out Government Services. Lessons from the Private Sector.” Public Administration Review 54, 176 – 184.Search in Google Scholar

Půček, M. and F. Ochrana. 2014. “Theory and Practice of the Public Sector Savings: The Case of Czech Regions.” Transylvanian Review of Administrative Sciences 42E, 203 – 224.Search in Google Scholar

Sičáková Beblavá, E. and M. Beblavý. 2009. “Rozhodovanie slovenských miest o postupoch obstarávania verejných služieb.” Ekonomický časopis 57(7), 667 – 681.Search in Google Scholar

Soukopová, J. and I. Malý. 2013. “Competitive Evironment in Waste Management and its Impact on Municipal Expenditures.” Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61(4), 173 – 183.Search in Google Scholar

Strand, I., P. Ramada, E. Canton et al. 2011. Public Procurement in Europe. Cost and Effectiveness (Prepared for the European Commission, March 2011). London: PwC, London Economics and Ecorys.Search in Google Scholar

Vlček P. 2004. “K problematike hodnotenia efektívnosti zabezpečovania verejných služieb na báze syntetického ukazovateľa.” Ekonomika a spoločnosť 5(1), 74 – 81.Search in Google Scholar

Vozárová, Z. 2012. Kontrahovanie služeb vo veřejném sektore. [Contracting of Services in the Public Sector]. Dissertation thesis. Univerzita Mateja Bela v Banském Bystrici. Economic Faculty.Search in Google Scholar

Recommended articles from Trend MD